EU:n monivuotinen rahoituskehyksellä tuetaan investointeja muun muassa työllisyyteen, tutkimukseen ja koulutukseen. © BELGA/EASYFOTOS/CHROMORANGE/K.NI 

Kuukausien neuvotteluiden jälkeen parlamentti hyväksyi tiistaina EU:n vuosien 2014–2020 rahoituskehyksen. Parlamentti oli viimein valmis äänestämään monivuotisesta rahoituskehyksestä, sillä parlamentin heinäkuussa asettamat ehdot on nyt huomioitu. Seuraavat seitsemän vuotta kattava talousarvio sisältää 960 miljardia euroa maksusitoumuksina ja 908 miljardia maksumäärärahoina (vuoden 2011 hinnoin).

Alijäämä katettu

Ennen kuin parlamentti oli valmis antamaan hyväksyntänsä EU:n monivuotiselle rahoituskehykselle, se edellytti, että vuoden 2013 alijäämä katetaan kokonaisuudessaan. Näin vuosi 2014 voidaan aloittaa puhtaalta pöydältä. Jäsenvaltiot ovat nyt luvanneet lisätä vuoden 2013 talousarvioon 3,9 miljardia euroa.


Rahoitusohjelmien oikeusperustat


Parlamentti edellytti myös, että parlamentti ja neuvosto sopivat yhteispäätösmenettelyssä EU:n eri rahoitusohjelmien lainsäädäntöteksteistä seuraavalle kaudelle. Näistä on nyt päästy sopuun, joten parlamentti pääsee äänestämään täysistunnossa useista eri rahoitusohjelmista.


Korkean tason työryhmä tarkastelemaan omien varojen järjestelmää


Kolmanneksi parlamentti vaati, että perustetaan korkean tason työryhmä tarkastelemaan EU:n tulopuolta eli nykyistä omien varojen järjestelmää, sillä järjestelmästä on tullut käsittämättömän monimutkainen erilaisine poikkeuksineen, hyvityksineen ja eri tulonlähteineen. Lisäksi järjestelmä on riippuvainen kansallisista budjeteista. Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet korkean tason työryhmän perustamiseen, ja ryhmä voi aloittaa työnsä pian.


Varojen käyttäminen mahdollisimman tehokkaasti


Parlamentti onnistui jo kesäkuun poliittisessa sopimuksessa saavuttamaan neuvottelumandaattinsa keskeisiä tavoitteita. Parlamentin tavoitteena oli lisätä joustavuutta varojen käytössä, jotta käyttämättömiä maksumäärärahoja voidaan tarvittaessa siirtää tuleville vuosille. Maksusitoumusten osalta varoja voidaan tarvittaessa siirtää tuleville vuosille ja toisille aloille. Jouston avulla budjetin jokainen euro voidaan käyttää parhaalla mahdollisella tavalla, mikä on tärkeää etenkin nyt kun vuosittaiset talousarviot pienenevät.


Väliarvio


Parlamentin vaatimuksesta rahoituskehys sisältää tarkistuslausekkeen, jonka mukaan komissio esittää väliarvion rahoituskehyksestä vuonna 2016. Väliarviossa huomioidaan erityisesti tuon hetkinen taloudellinen tilanne. Lisäksi siinä kiinnitetään huomiota monivuotisen rahoituskehyksen kestoon. Nykyisin monivuotinen rahoituskehys tehdään seitsemäksi vuodeksi, vaikka EU-instituutioiden poliittinen kausi kestää viisi vuotta. Komission väliarviossa on mukana myös ehdotus rahoituskehyslainsäädännön tarkistamiseksi.


Seuraavaksi


Neuvoston odotetaan hyväksyvän monivuotisen rahoituskehyksen kokouksessaan 2.12.


Parlamentti hyväksyi asetuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä äänin 537 puolesta, 126 vastaan ja 19 tyhjää. Talousarvioita koskeva toimielinten välinen sopimus hyväksyttiin äänin 557 puolesta, 118 vastaan ja 11 tyhjää.


Menettely: Talousarvio, hyväksyntä