©Belga/Belgian Freelance/D.Rys 

Kaikkien EU:ssa laillisesti oleskelevien tulisi voida saada käyttöön peruspankkitili riippumatta kansallisuudesta tai asuinpaikasta, todetaan parlamentin torstaina äänestämässä lakiehdotuksessa. Ehdotuksen mukaan tiliin on sovellettava selkeitä ja vertailukelpoisia käyttöehtoja ja -maksuja. Lisäksi kuluttajilla tulee olla tarvittaessa mahdollisuus siirtää tili toiseen pankkiin. Seuraavaksi parlamentin jäsenet neuvottelevat sääntöjen yksityiskohdista jäsenvaltioiden ministereiden kanssa.

"Nykyään sekä kuluttajat että vähittäiskauppiaat ovat riippuvaisia maksupalveluista. Sähköisten pankkipalveluiden tarjoaminen ei ole kovin kallista, mutta ne voivat helpottaa asiointia, lisätä tehokkuutta ja auttaa modernisoimaan talouttamme. Parlamentti on vienyt aloitetta eteenpäin, ja nyt on jäsenvaltioiden vuoro toimia, jotta ehdotus voidaan hyväksyä keväällä", totesi parlamentin esittelijä Jürgen Klute (GUE/NGL, Saksa) äänestyksen jälkeen.


Mahdollisuus käyttää peruspankkitiliä


Parlamentin jäsenet vaativat, että kaikilla maksupalvelujen tarjoajilla tulisi olla tarjolla asiakkaille pankkitili tiettyjä poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Kaikilla laillisesti unionissa oleskelevilla tulisi olla oikeus saada perustili, jos heillä vain on yhteys maahan, jossa he haluavat avata tilin.


Selkeää tietoa tilin käyttöehdoista


Pankkitilin omistavien asiakkaiden saatavilla tulisi olla helposti ymmärrettävää ja selkeää tietoa käyttömaksuista, jotta asiakkaat voisivat vertailla pankkien tekemiä tilitarjouksia. Ehdotuksen mukaan jokaisessa EU-maassa tulisi olla ainakin yksi verkkosivusto, joka tarjoaa vertailukelpoista tietoa tilien käyttömaksuista, tileille maksettavista koroista ja muista tileihin kuuluvista palveluista. Ehdotuksessa halutaan myös varmistaa, että pankit kertovat asiakkailleen tarjoavansa näitä tilejä.


Peruspankkitilin ominaisuudet


Peruspankkitilin avulla asiakkaat voivat tehdä talletuksia, nostaa tililtä rahaa ja tehdä tilisiirtoja EU:ssa. Tileihin ei kuitenkaan tarvitse kuulua tilinylitysoikeutta. Parlamentin jäsenet edellyttävät, että kaikkien pankkipalveluja tarjoavien tulisi tarjota näitä tilejä ja että perustilien käytön tulisi olla muita tilejä edullisempaa.


Ehdotuksen mukaan kuluttajien tulisi voida halutessaan vaihtaa peruspankkitili toiseen EU:ssa sijaitsevaan pankkiin kohtuulliseen hintaan. Pankkien on puolestaan pidettävä tilejä koskevat tiedot ajan tasalla ja kannettava vastuu ajantasaisten tietojen puutteesta johtuvista menetyksistä.


Seuraavaksi


Parlamentti antoi äänestyksessään mandaatin aloittaa neuvottelut ministerineuvoston kanssa sääntöjen yksityiskohdista.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1.käsittely