Yhteisen kalastuspolitiikan uudistus pyrkii lopettamaan ei-toivottujen kalojen poisheittämisen. ©Belga/Pixsell/H.Jelavic 

Parlamentti hyväksyi tiistaina EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistuspaketin, jonka avulla pyritään puuttumaan liikakalastukseen ja kieltämään ei-toivottujen kalojen poisheittäminen. Lisäksi säännöissä asetetaan vaatimuksia pakkausmerkinnöille, jotta kuluttajien saatavilla olisi aiempaa enemmän tietoa.

“Uudistus puuttuu kalastuspolitiikan pahimpaan ongelmaan eli jatkuvaan liikakalastukseen. EU:n neuvosto on nyt velvoitettu tekemään saaliita koskevat päätökset kestävältä pohjalta”, totesi mietinnön laatinut Ulrike Rodust (S&D, Saksa).


Kalastajien on noudatettava jatkossa niin sanottua kestävän enimmäistuotannon periaatetta. Toisin sanoen kalakannan on pystyttävä uusiutumaan vuoden kuluessa. Tavoitteena on palauttaa kalakannat kestävälle tasolle ja pitää ne jatkossa kestävää tasoa suurempina.


Saaliiden poisheittämiskielto


Lähes neljäsosa EU:n kalasaaliista heitetään takaisin mereen ei-toivottuna saaliina joko siksi, että kalat ovat väärän kokoisia tai koska ne ovat väärää lajia. Suurin osa poisheitetyistä kaloista kuolee.


Tämän tällä hetkellä sallitun tuhlaavaisen käytännön lopettamiseksi kalastusalusten on jatkossa tuotava maihin vähintään 95 prosenttia saaliistaan. Säännöt astuvat voimaan vaiheittain vuodesta 2015 alkaen. Parlamentti vaati mahdollisimman suuren saalisosuuden tuomista maihin ja saikin vaatimuksensa pitkälti läpi.


Esimerkiksi liian pienenä pyydetyt maihin tuodut kalat tulee käyttää ihmisravinnon sijaan muuhun tarkoitukseen.


Kokonaisvaltainen uudistus


Uudistuksessa päivitetään monia kalastuspolitiikan sääntöjä. EU:n alusten on esimerkiksi noudatettava kestävän kalastuksen periaatteita myös EU:n ulkopuolisilla vesillä. Näin ollen unionin kalastajat voivat kalastaa ainoastaan niitä uudistumiskykyisiä kalakantoja, joita asianomainen kolmas maa ei käytä. Jäsenvaltioita, jotka eivät noudata sovittuja sääntöjä, voidaan rangaista keskeyttämällä tuen maksaminen EU:n kalatalousrahastosta.


Lisäksi uusien markkinointia koskevien sääntöjen mukaan kuluttajille on jatkossa oltava tarjolla enemmän tietoa tuotteista, esimerkiksi kalastusalueesta ja -välineestä.


Seuraavaksi


Jäsenvaltioiden edustajien täytyy vielä hyväksyä virallisesti parlamentin toisen käsittelyn tulos ennen kuin säännöt astuvat voimaan ja voidaan julkaista EU:n virallisessa lehdessä.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 2.käsittely (sopu)