Parlamentin tiistaina hyväksymien sääntöjen mukaan tuomareiden olisi jatkossa annettava vakavista rikkomuksista, kuten LIBOR-vertailukorkotason manipuloinnista, vähintään neljän vuoden vankeusrangaistus. Sääntöjen tarkoituksena on palauttaa luottamus EU:n finanssimarkkinoihin ja parantaa sijoittajien suojaa. Jäsenmaiden täytyy vielä hyväksyä säännöt virallisesti.

"Tämän päivän äänestys on suuri askel markkinoiden väärinkäytön pysäyttämiseksi. Tämä on ensimmäinen laki, joka tuo mukanaan EU:n laajuiset rikostuomiot markkinoiden väärinkäytöstä ja jossa määritellään neljän vuoden vähimmäistuomio vakavista rikkomuksista, kuten sisäpiirikaupoista ja markkinamanipulaatiosta. LIBOR-skandaali ei välttämättä ole viimeinen laatuaan, sillä syytöksiä markkinamanipulaatiosta on esitetty myös öljy-, kaasu- ja valuuttamarkkinoilla", kertoi talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön laatija Arlene McCarthy (S&D, Iso-Britannia), joka vastaa asian valmistelusta parlamentissa.

Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 618 puolesta, 20 vastaan ja 43 tyhjää.

"Rikollisten, jotka pyrkivät rikastumaan manipuloimalla markkinoita ja tekemällä sisäpiirikauppoja, ei pitäisi selvitä toimistaan vain hallinnollisella seuraamuksella. Olen ylpeä siitä, että ehdotukseni vähintään neljän vuoden vankeusrangaistuksesta päätyi lopulliseen tekstiin. Säännöt auttavat lisäämään kansalaisten luottamusta finanssimarkkinoihin, minkä lisäksi viranomaiset voivat syyttää näihin rikoksiin syyllistyneitä tehokkaammin. Heidän henkilökunnalleen annetaan koulutusta ja resursseja, ja lisäksi mahdollistetaan toimivaltuuksien laajentaminen rajat ylittävän rikollisuuden ollessa kyseessä", kertoi kansalaisvapauksien valiokunnan mietinnön laatija Emine Bozkurt (S&D, Alankomaat).

Rikostuomiot

Säännöt mahdollistavat kovemmat rikostuomiot, mukaan lukien vankeusrangaistukset vakavista markkinoiden väärinkäytöistä, kuten laittomasta tietojen paljastamisesta, sisäpiirikaupoista tai markkinamanipulaatiosta sekä niihin yllyttämisestä tai niissä auttamisesta.

Jotta säännöt pätevät koko EU:ssa, kaikkien jäsenmaiden täytyy edellyttää, että tuomarit tuomitsevat vakavien rikosten, kuten markkinamanipulaation tai sisäpiirikauppojen vakavimpien muotojen, tekijöille vähintään neljän vuoden vankeusrangaistuksen ja laittomasti tietoja jakaneille vähintään kahden vuoden vankeusrangaistuksen.

Rikkomukset

Uusien sääntöjen myötä rikkomusten ja niihin liittyvien rangaistusten määritelmät yhdenmukaistetaan.

Markkinamanipulaatio, josta saa neljän vuoden vankilatuomion, sisältää liiketoimeen ryhtymisen tai kauppaa koskevan toimeksiannon antamisen, joka antaa vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja yhden tai useamman rahoitusvälineen tarjonnasta, kysynnästä tai hinnasta tai antaa markkinoille vääriä tai harhaanjohtavia signaaleja vertailuarvojen laskemisen manipuloimiseksi. Tällaisia vertailuarvoja ovat muun muassa Libor-korko sekä Euribor-korko.

Neljän vuoden vankilatuomio voidaan antaa myös sisäpiirikaupoista, joissa sisäpiiritietoa käytetään tarkoituksena ostaa tai myydä rahoitusvälineitä tai peruuttaa tai muuttaa toimeksiantoa.

Jäsenvaltiot voivat halutessaan ottaa käyttöön tai ylläpitää kovempia rangaistuksia markkinoiden väärinkäytöstä kuin mitä näissä säännöissä on määritelty.

Seuraavaksi

Sen jälkeen kun ministerineuvosto on lopullisesti hyväksynyt ehdotuksen, jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa toimeenpanna säännöt.

Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1.käsittely (sopu)