Parlamentin jäsenet äänestivät paremmista oikeuksista lentomatkustajille ©BELGA/LANDOV/B.DUKE 

Parlamentti äänesti keskiviikkona lakiehdotuksesta, jonka myötä lentomatkustajat voisivat saada aiempaa todennäköisemmin korvauksia myöhästyneistä lennoista. Säännöissä annetaan myös ohjeita matkustajien korvausvaatimusten käsittelylle.

"Lentomatkustajien oikeudet koskevat käytännössä kaikkia eurooppalaisia. Tämä on kuin Daavidin ja Goljatin kaksintaistelu, sillä vain 2 % korvausvaatimuksen jättäneistä matkustajista saa hyvityksen. Tänään hyväksymämme teksti on tasapainoinen kompromissi lentoyhtiöiden ja lentomatkustajien intressien välillä. Toisaalta pyrimme parantamaan kuluttajien oikeuksia, mutta samalla ymmärrämme, että alalla vaaditaan joustavuutta", totesi mietinnön esittelijä Georges Bach (EPP, LU).


Parlamentin tarkistamassa ehdotuksessa vaaditaan, että jokaisella lentoyhtiöillä on lentoasemalla yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on opastaa matkustajia ja antaa heille tietoa matkustajien oikeuksista, korvauksista ja uudelleenreitityksestä. Matkustajat voisivat jättää yhteyshenkilöille korvausvaatimuksia esimerkiksi kadonneista tai vahingoittuneista matkatavaroista.


Aikataulumuutokset


Mikäli lennon lähtö viivästyy, lentoyhtiön tulisi ilmoittaa matkustajille uusi arvioitu lähtöaika viimeistään 30 minuuttia aikataulun mukaisesta lähtöajasta.


Menopaluulippujen osalta matkustaja olisi oikeutettu matkustamaan paluulennolla, vaikka hän olisi jättänyt menomatkan käyttämättä.


Matkatavarat


Uusien sääntöjen myötä lentoyhtiöiden tulisi ilmoittaa matkustajille sallituista matkatavaroista jo matkan varausvaiheessa. Lennolle saisi ottaa jatkossa mukaan veloituksetta sallitun käsimatkatavaralaukun lisäksi takin ja käsilaukun sekä yhden ostoskassillisen lentokentältä tehtyjä ostoksia.


Korvausvaatimukset


Mikäli lentoyhtiö ei vastaa matkustajan tekemään valitukseen kahden kuukauden kuluessa, lentoyhtiön katsotaan hyväksyneen korvausvaatimuksen. Mikäli lentoyhtiö vetoaa vastauksessaan poikkeuksellisiin olosuhteisiin, sen täytyy antaa matkustajille antaa kattava selvitys tilanteesta. Ehdotetut säännöt sisältävät tyhjentävän luettelon poikkeuksellisina pidettävistä olosuhteista, joita ovat mm. lintujen törmäysten aiheuttamat vahingot, poliittiset levottomuudet ja ennakoimattomat työmarkkinakiistat.


Poikkeuksellisten olosuhteiden jatkuessa pitkään, kuten vuonna 2010 tuhkapilven keskeytettyä lentoliikenteen, lentoyhtiö olisi velvoitettu korvaamaan matkustajan majoitus enintään viideltä yöltä.


Lentoyhtiöiden konkurssit


Parlamentin jäsenet halusivat myös varmistaa, että lentoyhtiön jouduttua konkurssiin lentomatkustajia huolehditaan. Mepit vaativat, että lentoyhtiöillä on oltava tähän riittävät keinot, kuten esimerkiksi vakuutus tai takuurahasto.


Oikeuksien toteutuminen


Kansallisilla viranomaisilla tulisi olla riittävät valtuudet rangaista lentoyhtiöitä, jotka eivät kunnioita matkustajien oikeuksia. Lisäksi viranomaisten tulisi arvioida lentoyhtiöiden raportteja, joista selviää miten lentoyhtiöt ovat auttaneet matkustajia lentojen viivästyessä ja peruuntuessa.


Seuraavaksi


Parlamentti hyväksyi äänestyksessään lainsäädäntömenettelyn 1. käsittelyn kantansa. Yhteispäätösmenettelyn mukaan ministerineuvoston on nyt hyväksyttävä ehdotus. Mikäli neuvoston kanta poikkeaa parlamentin ehdotuksesta, jatkuu asian käsittely 2. käsittelyssä.  


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1.käsittely