Komission arvion mukaan EU:n ulkopuolelta saapuu vuosittain yli 100 000 kausityöntekijää. ©BELGA/DPA/B.Marks 

EU:n ulkopuolelta tuleville kausityöntekijöille on taattava jatkossa paremmat oikeudet ja työolot, todetaan parlamentin keskiviikkona hyväksymässä lakiehdotuksessa. Säännöillä, joista päätetään nyt ensimmäistä kertaa EU:n tasolla, pyritään lopettamaan kausityöntekijöiden hyväksikäyttö ja estämään väliaikaisen oleskelun muuttuminen pysyväksi. Komission arvion mukaan EU:n ulkopuolelta saapuu vuosittain yli 100 000 kausityöntekijää.

Kausityöntekijöitä koskevat uudet säännöt eivät vaikuta jäsenmaiden oikeuteen päättää maahan päästettävien unionin ulkopuolelta tulevien kausityöntekijöiden lukumäärästä. Sääntöjen mukaan jäsenvaltioiden on määritettävä kausityöntekijöiden oleskelun sallittu enimmäiskesto, joka voi olla yhteensä 5-9 kuukautta 12 kuukauden aikana. Kausityöntekijän oleskelun kestoa voidaan pidentää tai kausityöntekijä saa vaihtaa työnantajaa sallitun enimmäiskeston puitteissa.


"Kausityöntekijöiden oikeuksia kunnioittaneet työnantajat voivat jatkaa samaan malliin, mutta nyt myös niiden työnantajien, jotka eivät ole näin tehneet, on noudatettava tiettyjä vähimmäisvaatimuksia. Säännöissä on myös joustavuutta, mikä on tärkeää jotta työntekijöitä kohdellaan ihmisinä, ei hyödykkeinä", totesi parlamentin mietinnöstä vastannut Claude Moraes (S&D, UK) keskustelussa ennen äänestystä.


Parlamentti hyväksyi uudet säännöt äänin 498 puolesta, 56 vastaan ja 68 tyhjää.


Työsopimus ja asianmukainen majoitus


Kausityöntekijän on liitettävä maahanpääsyä koskevaan hakemukseensa työsopimus tai sitova työtarjous, josta käy ilmi muun muassa palkka ja tehtävät työtunnit. Parlamentin jäsenten vaatimuksesta hakemukseen tulee myös liittää todiste siitä, että kausityöntekijällä on asianmukainen majoitus. Jos työnantaja järjestää majoituksen, vuokra ei saa olla kohtuuton verrattuna nettoansioihin eikä sitä saa automaattisesti vähentää kausityöntekijän palkasta, säännöissä todetaan.


Oikeus yhdenvertaiseen kohteluun


Uusien sääntöjen myötä kausityöntekijöillä on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun EU-maiden kansalaisten kanssa vähimmäistyöikää, palkkausta, irtisanomista, työaikaa, lomia sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien ehtojen osalta. Kausityöntekijöillä on myös oikeus liittyä työntekijöiden ammattijärjestöön. Heillä on myös oikeuksia liittyen sosiaaliturvaan, eläkkeeseen, koulutukseen, työvoimatoimistojen neuvontapalveluihin sekä muihin julkisiin palveluihin, lukuun ottamatta julkisin varoin rahoitettua asumista.


Seuraamuksia työnantajille


Sääntöjen mukaan työnantajille, jotka eivät ole noudattaneet velvoitteitaan, määrätään seuraamuksia, jotka ovat "tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia". Myös alihankkijaa voidaan rangaista sääntöjen rikkomisesta. Sääntöjä rikkovia työnantajia voidaan lisäksi kieltää palkkaamasta kausityöntekijöitä.


Helpotettuja menettelyitä maahan palaaville kausityöntekijöille


Uudet säännöt edellyttävät jäsenvaltioita yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan menettelyitä tapauksissa, joissa EU:n ulkopuolelta tuleva kausityöntekijä palaa takaisin samaan maahan uutta määräaikaista työtä varten. Menettelyitä voidaan helpottaa esimerkiksi nopeuttamalla menettelyä, antamalla hakemuksen käsittelylle etusija tai myöntämällä useampia kausityölupia samalla kertaa. 

 

Seuraavaksi


Jäsenmaiden täytyy vielä virallisesti hyväksyä lakiehdotus. Tämän jälkeen jäsenvaltioilla on 2,5 vuotta aikaa saattaa direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1.käsittely (sopu)