Sähkösavukkeita säännellään jatkossa joko lääke- tai tupakkatuotteen tavoin ©BELGA/MAXPPP/ILLUSTRA/D.Bedrunes 

Parlamentin jäsenet hyväksyivät keskiviikkona tupakkatuotteita koskevia sääntöjä, joiden tarkoitus on tehdä tupakoinnista vähemmän houkuttelevaa nuorille. Parlamentin ja neuvoston jo alustavasti sopimien uusien sääntöjen myötä kuvallisten terveysvaroitusten on jatkossa peitettävä 65 % pakkauksesta. Sähkösavukkeita säännellään jatkossa lääketuotteen tavoin, mikäli sähkösavukkeen ilmoitetaan auttavan tupakoinnin lopettamisessa. Muissa tapauksissa sähkötupakkaa kohdellaan tupakkatuotteena.

"Nämä säännöt ovat merkittävä askel eteenpäin tupakkatuotteiden valvonnassa, ja niiden avulla voidaan vähentää tupakoinnin aloittamista. Tupakointi aloitetaan yleensä nuorena: suurin osa tupakoijista on aloittanut tupakoinnin alle 18-vuotiaana", totesi parlamentin mietinnön laatija Linda McAvan (S&D, UK).


Terveysvaroitukset: 2/3 pakkauksesta, sekä edessä että takana


Tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaan terveysvaroitusten tulee peittää vähintään 30 % paketin etuosasta ja 40 % takaosasta. Uusien sääntöjen myötä terveysvaroitusten on peittävä jatkossa 65 % pakkauksesta, ja niissä on oltava kuva. Säännöt kieltävät alle 20 savukkeen minipakkaukset, jotka ovat usein halvempia.


Sähkösavukkeet, joko lääketuotteita tai tupakkatuotteita


Parlamentin kannan mukaisesti sähkösavukkeita säännellään lääketuotteita koskevien sääntöjen puitteissa, mikäli niiden ilmoitetaan auttavan tupakoinnin lopettamisessa. Muissa tapauksissa sähkösavukkeita kohdellaan kuten tupakkatuotetta, jolloin nikotiinipitoisuus ei saa olla yli 20 mg/ml.


Säännöt sallivat uudelleentäytettävät sähkösavukkeet. Lisäksi säännöissä määrätään, että sähkösavukepakkauksissa on oltava varoitukset terveyshaitoista ja että niitä koskevat tupakkatuotteiden mainonnan rajoitukset.


Luettelo lisäaineista, kielto makuaineille


Säännöissä kielletään sellaiset tupakkatuotteiden lisä- ja makuaineet, joiden käytön tuloksena tupakkatuotteesta tulee houkuttelevampi tunnusomaisen maun ansiosta. Mentolin käyttö on kiellettyä vuodesta 2020 lähtien. Makuaineiden käyttö olisi sallittua vesipiipuissa.


Tietyt, terveydelle erityisen haitalliset, lisäaineet kielletään. Komissio tulee laatimaan listan tupakkatuotteissa, joiden osalta viranomaiset voivat vaatia teollisuudelta ylimääräisiä tutkimuksia. Tupakkatuotteiden valmistuksessa välttämättömät lisäaineet, kuten sokeri, on jatkossakin sallittujen aineiden listalla. 


700 000 kuolemaa vuodessa


Tupakointi on vielä 12 vuotta nykyisen lainsäädännön voimaantulosta edelleen yksi merkittävimmistä ehkäistävissä olevista kuolemansyistä: tupakoinnin seurauksena EU:ssa kuolee vuosittain noin 700 000 ihmistä. Vuosien saatossa tupakoinnin vastaisten toimien avulla on kuitenkin onnistuttu vähentämään tupakoivien EU-kansalaisten osuutta 40 prosentista (EU15) 28 prosenttiin (EU27, vuonna 2012).


Seuraavaksi


Alustavan aikataulun mukaan neuvoston on tarkoitus hyväksyä säännöt 14.3. 


Jäsenmaiden on saatettava direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä 2 vuoden kuluessa direktiivin voimaantulopäivästä.


Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1.käsittely (sopu)