Uuden siemenasetuksen pitäisi yksinkertaistaa sääntöjä ja houkutella innovointiin, totesivat parlamentin jäsenet keskustelussa ennen äänestystä ©BELGAIMAGE/EASYFOTOSTOCK/Zoonar/A.Varlakov 

Parlamentin jäsenet hylkäsivät tiistain äänestyksessä komission ehdotuksen kasvien lisäysaineistosta. Ehdotus on tunnettu myös siemenasetuksena. Ehdotus on herättänyt huolta siitä, että uusi laki antaisi komissiolle liikaa valtaa, jolloin jäsenvaltioille ei jäisi tarpeeksi liikkumavaraa soveltaa sääntöjä. Parlamentin hylkäävästä kannasta huolimatta komissio kieltäytyi peruuttamasta ehdotustaan. Asian käsittely siirtyy nyt neuvostolle.

Parlamentin jäsenet hylkäsivät komission esityksen äänin 650 hylkäämisen puolesta, 15 hylkäämistä vastaan.


"Tämän päivän äänestys osoittaa parlamentin tyytymättömyyttä komission ehdotukseen. Ehdotettu asetus ei täytä sille asetettuja tavoitteita sääntöjen yksinkertaistamisesta ja innovatiivisten ratkaisuiden edistämisestä. Lisäksi 12 direktiivin yhdistäminen yhdeksi asetukseksi on herättänyt huolta siitä, ettei jäsenmaille jää tarpeeksi liikkumavaraa soveltaa sääntöjä omiin erityistarpeisiin", totesi maatalousvaliokunnan puheenjohtaja Paolo De Castro (S&D, IT).


"Parlamentti päättää tästä laista yhdessä neuvoston kanssa. Emme halua tehdä päätöstä kiireessä, sillä asetus on erittäin tärkeä monille viljelijäyhdistyksille, yrityksille, viljelijöille ja kuluttajille. Ehdotetun asetuksen delegoidut säännöt antaisivat komissiolle huomattavat valtuudet päättää asioista, joista kuuluisi päättää lainsäädäntömenettelyllä", perusteli mietinnön esittelijä Sergio Paolo Francesco Silvestris (EPP, IT).


"Olemme pahoillamme, ettei komissio perunut ehdotusta ja päättänyt esittää uutta parempaa ehdotusta. Säännöissä on otettava huomioon jäsenvaltioiden erilaiset tarpeet. Toivomme nyt, että jäsenvaltiot ovat kanssamme samaa mieltä ja hylkäävät ehdotuksen", De Castro jatkoi.


Seuraavaksi


Parlamentin äänestyksen jälkeen komissio kieltäytyi peruuttamasta asetusehdotustaan. Asian käsittely siirtyy nyt neuvostolle.


Mikäli neuvosto on samaa mieltä parlamentin kanssa ehdotuksen hylkäämisestä, lakiesityksen käsittely päättyy.

Mikäli neuvosto puolestaan haluaa muuttaa komission ehdotusta, parlamentti voi joko hylätä neuvoston esityksen toisessa käsittelyssä ja päättää asian käsittelyn lopullisesti, tai se voi aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa uuden siemenasetuksen lopullisesta muodosta.  


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1.käsittely