Parlamentti äänesti keskiviikkona EU:n tietosuojasäännöistä ja vaati tiukempia ehtoja henkilötietojen siirrolle EU:n ulkopuolisiin maihin. Uusien tietosuojasääntöjen on tarkoitus parantaa kansalaisten mahdollisuuksia kontrolloida omien henkilötietojensa käyttöä. Lisäksi yritysten on jatkossa aiempaa helpompaa toimia useissa EU-maissa, sillä samat tietosuojasäännöt ovat voimassa koko EU:ssa. Mepit esittivät myös kovempia sakkoja tietosuojasääntöjä rikkoville yrityksille.

Tällä hetkellä voimassa olevia, 19 vuoden takaisia sääntöjä on päivitettävä, jotta ne vastaisivat paremmin uusien tekniikoiden ja globalisaation tuomiin haasteisiin. Lisäksi säännöissä huomioidaan yhä lisääntyvä henkilötietojen käyttö viranomaiskäytössä.


"Minulla on selkeä viesti neuvostolle: asian käsittelyn lykkääminen olisi vastuutonta. Eurooppalaiset odottavat meiltä vahvaa tietosuoja-asetusta. Jos joku jäsenmaa ei ole valmis etenemään, enemmistön pitäisi edetä", totesi yleisen tietosuoja-asetuksen esittelijänä parlamentissa toiminut Jan Philipp Albrecht (Greens/EFA, DE).


"Olen pettynyt, että neuvostosta tai eräistä jäsenmaista johtuen emme voi saavuttaa tavoitettamme ja saada tietosuojapakettia valmiiksi  ennen parlamentin toimikauden päättymistä", sanoi Dimitrios Droutsas (S&D, EL), joka laati mietinnön henkilötietojen käyttöä viranomaiskäytössä koskevasta direktiiviehdotuksesta.


Tiedonsiirrot EU:n ulkopuolisiin maihin


Parlamentin jäsenet vaativat sääntöihin tiukkoja ehtoja henkilötietojen luovutukselle EU:n ulkopuolisiin maihin. Parlamentin jäsenet esittävät, että yrityksen (esim. hakukoneen, pilvipalvelun tai sosiaalisen median palveluntarjoajan) on kysyttävä kansalliselta tietosuojaviranomaiselta etukäteen lupa EU-kansalaisen henkilötietojen luovutukselle EU:n ulkopuolisiin maihin. Yrityksen on myös ilmoitettava henkilötietojen luovutuksesta asianosaisille.


Sakkoja sääntöjä rikkoville


Lisäksi parlamentin jäsenet vaativat, että tietosuojasääntöjen rikkomuksista määrättävän sakon suuruus tulisi olla enintään 100 miljoonaa euroa tai 5 prosenttia yrityksen vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta, sen mukaan kumpi näistä summista on suurempi. Komissio ehdotti alun perin, että sakon suuruus voi olla enintään miljoona euroa tai 2 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta liikevaihdosta.


Tietosuoja internetissä


Ehdotetuilla säännöillä halutaan parantaa erityisesti tietosuojaa internetissä. Säännöissä esimerkiksi vahvistetaan kansalaisten oikeutta pyytää omien henkilötietojen poistamista. Lisäksi henkilötietojen käyttäjän on noudatettava uusia sääntöjä tietojen profiloinnista ja käytettävä selkeää kieltä tietosuojalausekkeissa. Lisäksi palveluntarjoajan on jatkossa pyydettävä rekisteröidyn henkilön suostumus henkilötietojen käyttöön.


Taustatietoa


Tietosuojapaketti koostuu sekä yksityistä että julkista sektoria koskevasta yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja direktiivistä, joka koskee viranomaisten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä esimerkiksi rikosten torjumista ja selvittämistä varten.


Seuraavaksi


Parlamentti äänesti nyt 1. käsittelyn kannastaan, jotta parlamentin valmistelutyö siirtyy seuraavalle toukokuussa valittavalle parlamentille. Näin ollen uuden parlamentin ei tarvitse aloittaa asian käsittelyä alusta, vaan se voi halutessaan jatkaa käsittelyä tämänpäiväisen äänestyksen pohjalta.


Parlamentti hyväksyi ehdotuksen tietosuoja-asetuksesta äänin 621 puolesta, 10 vastaan ja 22 tyhjää.

Parlamentti hyväksyi direktiiviehdotuksen äänin 371 puolesta, 276 vastaan ja 30 tyhjää.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1. käsittely