Parlamentin jäsenten mukaan matkapuhelimen käyttö toisessa EU-maassa ei saisi maksaa enemmän kuin kotimaassa. ©BELGAIMAGE/MASTERFILE/K.Finlay 

Internet-yhteyksien tarjoajat eivät saa jatkossa estää tai hidastaa kilpailijoiden tarjoamien palveluiden toimintaa taloudellisista tai muista syistä, todetaan parlamentin torstaina äänestämässä lakiehdotuksessa. Parlamentin jäsenet äänestivät myös ulkomailla matkapuhelimen käytöstä veloitettavien verkkovierailumaksujen poistamisen puolesta.

"Tämän päivän äänestys on merkittävä askel televiestinnän yhtenäismarkkinoiden vahvistamisessa”, totesi Pilar del Castillo Vera (EPP, ES), joka on laatinut parlamentin mietinnön aiheesta. ”Parlamentti haluaa poistaa verkkovierailumaksut puheluiden, tekstiviestien ja tiedonsiirron osalta 15.1.2015 mennessä ja parantaa radiotaajuuksien hallintaa nopeiden verkkoyhteyksien kehittämiseksi”, hän jatkoi.


Mietintö hyväksyttiin äänin 534 puolesta, 25 vastaan ja 58 tyhjää.


Yhdenvertainen pääsy verkkoon palveluntarjoajille


Parlamentin jäsenet vaativat selkeitä sääntöjä, jotteivät internet-yhteyksien tarjoajat (Internet Service Providers ISP) voisi suosia tiettyjä verkkopalveluita toisten kustannuksella. EU:n tietoverkkojen sääntelyviranomaisen (BEREC, The Body of European Regulators for Electronic Communications) mukaan eräät teleyhtiöt ovat estäneet tai heikentäneet esimerkiksi Skype-nettipuheluohjelman kaltaisten palveluiden toimintaa.


Internet-yhteyksien tarjoajat voivat kuitenkin tarjota loppukäyttäjille erikoistuneita palveluja, kuten tilausvideopalveluita tai pilvipalveluita. Näitä palveluita voidaan kuitenkin tarjota ainoastaan, mikäli ne eivät heikennä toisille yrityksille tai palveluille tarjottujen internet-yhteyksien saatavuutta tai laatua.


Parlamentin jäsenet lyhensivät komission esittämää listaa niistä poikkeustapauksista, joissa internet-yhteyttä voidaan rajoittaa tai hidastaa. Yhteyttä voidaan rajoittaa, kun pannaan täytäntöön tuomioistuimen määräys, halutaan säilyttää verkon turvallisuus, tai ehkäistä tilapäisen verkon ruuhkautumisen vaikutukset. Näiden niin sanottujen liikenteenhallintatoimenpiteiden on oltava läpinäkyviä, syrjimättömiä ja oikeasuhteisia ja niitä on sovellettava vain välttämättömän ajan.


Parlamentin jäsenet korostavat, että internet-yhteyksien tarjonnassa on noudatettava verkon neutraaliuden periaatetta, jonka mukaan ”kaikkea internet-liikennettä kohdellaan yhdenvertaisesti, syrjimättä, rajoituksitta ja häiriöittä riippumatta lähettäjästä, vastaanottajasta, tyypistä, sisällöstä, laitteesta, palvelusta tai sovelluksesta”.


Eroon verkkovierailumaksuista vuonna 2015


Parlamentin jäsenet esittävät, että matkapuhelinten verkkovierailumaksut tulisi poistaa EU:ssa puheluiden, tekstiviestien ja internetin osalta 15.12.2015 mennessä. Mikäli verkkovierailupalveluita käytetään vilpillisesti, operaattorit voivat poikkeuksellisesti veloittaa lisämaksuja.


Seuraavaksi


Euroopan parlamentti äänesti 1. käsittelyn kannastaan, jotta tämänhetkisen parlamentin tekemä valmistelutyö voidaan siirtää seuraavalle toukokuussa valittavalla parlamentille. Näin ollen uusi parlamentti voi jatkaa asian käsittelyä tämänpäiväisen äänestyksen pohjalta.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1. käsittely