Parlamentin jäsenet vaativat, että pankkien perimät käsittelymaksut luottokortteilla tehdyistä ostoksista saisivat olla enintään 0,3 % tapahtuman arvosta ©BELGAIMAGE/JUICEIMAGES/I.Lishman 

Parlamentin jäsenet hyväksyivät torstaina lakiehdotuksen, jossa määritetään enimmäismäärät maksuille, joita pankit perivät vähittäiskauppiailta asiakkaiden maksaessa ostoksensa pankki- tai luottokortilla. Parlamentin jäsenet hyväksyivät myös toimia, joilla pyritään parantamaan verkkomaksujen turvallisuutta, vähentämään kuluja ja lisäämään kuluttajien valinnanmahdollisuutta.

Komission arvion mukaan pankkien perimät maksut aiheuttavat EU:n vähittäiskauppiaille vuosittain yhteensä yli 10 miljardin euron kustannukset. Kuluttajat eivät aina ole tietoisia näistä lisäkustannuksista. Lisäksi maksujen suuruus vaihtelee EU-maittain, sillä maksujen suuruudesta päättävät kansalliset viranomaiset. Maksu veloitetaan vähittäiskauppiaalta jokaisesta maksukortilla tehdystä ostoksesta, mikä puolestaan lisää tuotteiden ja palveluiden hintoja.


Enimmäismäärät korttimaksujen toimitusmaksuille


Parlamentin hyväksymien sääntöjen mukana pankkien perimät palvelu- ja toimitusmaksut luottokortteilla tehdyistä ostoksista saisivat olla enintään 0,3 % tapahtuman arvosta. Pankkikorttiostosten osalta toimitusmaksun enimmäismäärä olisi joko 0,2 % tai 7 senttiä sen mukaan, kumpi näistä on pienempi summa.


Sääntöjä sovelletaan EU:ssa sekä kotimaan maksuihin että rajat ylittäviin maksuihin. Maksujen enimmäismääriä koskevia sääntöjä on noudatettava viimeistään vuoden kuluttua siitä kun laki astuu voimaan.


Verkkomaksujen turvallisuus


Parlamentin jäsenet äänestivät samassa yhteydessä verkkomaksujen turvallisuutta koskevista säännöistä. Säännöissä vaaditaan, että maksun edellyttämät tiedot, veloitusajankohta ja palvelumaksut on ilmoitettava selkeästi. Lisäksi ostajilla on oikeus käyttää erilaisia kolmansien osapuolten tarjoamia maksujen turvallisuutta lisääviä ohjelmia tai laitteita.


Sääntöjen mukaan luvattomasti perityt maksut on palautettava 24 tunnin kuluessa siitä kun maksut ovat tulleet ilmi. Kadonneen tai varastetun kortin laittomasta käytöstä voi asiakkaan vastuulle kuitenkin jäädä enintään 50 euron omavastuu.


Edullisempia maksupalveluita


Verkkotiliä käyttävällä ostajalla on myös oikeus käyttää kolmannen osapuolen tarjoamaa maksuohjelmaa tai laitetta ilman, että maksunsaaja veloittaa tästä ylimääräisiä kustannuksia.


Maksupalvelun tarjoajan on ilmoitettava maksun käsittelyn todelliset kustannukset. Maksupalveluiden käsittelymaksujen sallituista enimmäismääristä päätetään myöhemmin.


Seuraavaksi


Euroopan parlamentti äänesti sääntöihin tehtävistä tarkastuksista, jotta tämänhetkisen parlamentin tekemä valmistelutyö voidaan siirtää seuraavalle toukokuussa valittavalla parlamentille. Näin ollen uuden parlamentin ei tarvitse aloittaa asian käsittelyä alusta, vaan se voi halutessaan jatkaa käsittelyä tämänpäiväisen äänestyksen pohjalta.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1. käsittely