Jaa tämä sivu: 

Refugees on a boat on the Mediterranean Sea between North Africa and Sicily who are being rescued by the Italian Navy ©BELGA/dpa/Italian Navy 

EU:n pitäisi tehdä kaikki mahdollinen, jotta vältettäisiin uudet siirtolaisturmat merellä, todetaan Euroopan parlamentin keskiviikkona hyväksymässä päätöslauselmassa. Toimiin pitäisi kuulua esimerkiksi Triton-operaation etsintä- ja pelastusoperaatioihin liittyvien toimivaltuuksien laajentaminen. Lisäksi parlamentin jäsenet vaativat sitovia kiintiöitä turvapaikanhakijoiden jakamiseksi EU-maiden kesken, tiiviimpää yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa ja toimia ihmiskauppaa vastaan.

Keskiviikkona hyväksymässään päätöslauselmassa parlamentti kehottaa unionia määrittämään Triton-operaatiolle selkeän toimeksiannon, jotta “voidaan laajentaa sen toiminta-aluetta ja lisätä sen etsintä- ja pelastusoperaatioihin liittyviä toimivaltuuksia unionin tasolla”. Triton-operaatiota koordinoi Frontex ja sen toiminta-ala ulottuu 30 merimailin päähän Italian rannikolta.


EU-maiden on varmistettava, että etsintä- ja pelastusvelvoitteet täytetään, mepit korostavat. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 449 puolesta, 130 vastaan ja 93 tyhjää.


Parlamentti kehottaa käynnistämään "vakaan ja pysyvän EU:n humanitaarisen pelastusoperaation, joka toimisi Mare Nostrumin tapaan avomerellä ja johon

kaikki jäsenvaltiot osallistuisivat taloudellisesti sekä antamalla sen

käyttöön varusteita ja voimavaroja". Parlamentin jäsenet kehottavat EU:ta osallistumaan tällaisen operaation rahoitukseen.


Parlamentin jäsenet kehottavat jäsenvaltioita lisäksi osoittamaan edelleen solidaarisuutta ja sitoutuneisuutta ja antamaan lisää varoja Frontexille ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastolle (EASO). Parlamentti sitoutuu antamaan näille virastoille niiden velvoitteiden täyttämiseen tarvittavat resurssit (henkilöstön ja laitteiston) unionin talousarvion ja sen tähän tarkoitettujen varojen kautta.


Yhteisvastuuta ja vastuunjakoa


Parlamentti pitää valitettavana Eurooppa-neuvoston haluttomuutta sitoutua uskottavaan ja unionin laajuiseen sitovaan solidaarisuusmekanismiin.


Parlamentin jäsenet muistuttavat, että Välimeren viimeisimpien tragedioiden johdosta toteuttavien toimien on perustuttava “yhteisvastuun ja oikeudenmukaisen vastuunjaon periaatteille". Päätöslauselmassa esitetään, että:


  • komissio vahvistaisi sitovat kiintiöt turvapaikanhakijoiden jakamiseksi kaikkien jäsenvaltioiden kesken,
  • EU-maat hyödyntäisivät täysimääräisesti nykyisiä mahdollisuuksia myöntää humanitaarisia viisumeja ja harkitsisi vakavasti mahdollisuutta ottaa käyttöön vuoden 2001 tilapäistä suojelua koskeva direktiivi tai SEUT:n 78 artiklan 3 kohta (molemmissa annetaan mahdollisuus soveltaa solidaarisuusmekanismia siinä tapauksessa, että asuinsijoiltaan siirtyneiden ihmisten maahantulo on joukoittainen ja äkillinen),
  • EU-maat osallistuisivat enemmän nykyisiin uudelleensijoittamisohjelmiin,
  • Euroopan yhteistä turvapaikkajärjestelmää koskevat säännöt saatettaisiin nopeasti ja kokonaisuudessaan osaksi EU-maiden kansallista lainsäädäntöä ja pantaisiin tehokkaasti täytäntöön.

Yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden kanssa


Päätöslauselmassa kehotetaan koordinoimaan tiiviimmin unionin ja jäsenvaltioiden toimia muuttoliikkeen perimmäisiin syihin puuttumiseksi ja lujittamaan unionin yhteistyötä sen Lähi-idässä ja Afrikassa sijaitsevien kumppanimaiden kanssa.


Parlamentti vaatii mahdollisimman ankaria rikosoikeudellisia rangaistuksia ihmiskaupasta ja ihmisten salakuljetuksesta. Jäsenmaiden ja EU-virastojen pitäisi tehdä tiivistä yhteistyötä ihmiskauppaan ja salakuljetuksiin kytköksissä olevien rikollisjärjestöjen rahoituksen jäljittämiseksi ja niiden toimintatapojen tunnistamiseksi, jotta rikollisjärjestöjä estettäisiin ansaitsemasta rahaa sillä, että ne asettavat maahanpyrkijät hengenvaaraan.


Taustatietoa toimittajille

 

Päätöslauselman tarkoituksena on vastata viimeaikaisiin traagisiin tapahtumiin Välimerellä ja Eurooppa-neuvoston 23.4.2015 antamiin päätelmiin sekä ehdottaa kiireellisiä toimenpiteitä, jotka on toteutettava välittömästi. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta laatii parhaillaan mietintöä, josta ilmenevät muuttoliikepolitiikkaa koskevat parlamentin keskipitkän ja pitkän aikavälin suuntaviivat.

1 500  ; ihmistä on menettänyt henkensä Välimerellä kuluvan vuoden aikana kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n mukaan

Faktoja: Triton 
  • Frontexin koordinoima yhteinen operaatio, joka alkoi toimia täydessä laajuudessaan 1.11.2014 
  • Ulottuu vain noin 30 merimailin päähän rannikosta, eli se ei kata alueita, joilla siirtolaiset ovat hukkuneet 
  • Kuukausibudjetti: 2,9 miljoonaa euroa, kun taas Mare Nostrumin kuukausibudjetti oli yli 9 miljoonaa euroa  
  • Eurooppa-neuvosto sitoutui 23.4. tehostamaan Triton-operaatiota lisäämällä rahoitusta ja voimavaroja, mutta ei sen toiminta-aluetta