Investoinnit infrastruktuuriin luovat kasvua ja työpaikkoja. © European Union 2015 

Euroopan parlamentti hyväksyi keskiviikkona 315 miljardin euron investointipaketin, jonka komissio esitteli investointien houkuttelemiseksi viime vuoden marraskuussa. Parlamentti vaati muutoksia suunnitelman rahoitusrakenteeseen ja parannuksia rahaston demokraattiseen valvontaan. Lisäksi parlamentin jäsenet vaativat, että parlamentilla on mahdollisuus vaikuttaa rahaston johtajien nimityksiin.

Parlamentti hyväksyi rahastoa koskevat säännöt äänin 464 puolesta, 131 vastaan ja 19 tyhjää.

Parlamentti pyrki parantamaan suunnitelmaan kuuluvan takuurahaston rahoitusrakennetta, rahaston hallinnointia ja toimintaa koskevia sääntöjä ja sen demokraattista valvontaa. Parlamentti onnistui saamaan läpi useita parannuksia:


  • Tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 –ohjelman ja Verkkojen Eurooppa –välineen (CEF) talousarvioihin kohdistuvia leikkauksia pienennetään miljardilla eurolla.  Horisontti 2020 –ohjelmasta takuurahastoon käytetään nyt 2,2 miljardia euroa ja CEF-ohjelmasta 2,8 miljardia euroa. Osuudet ovat molempien ohjelmien osalta 500 miljoonaa alkuperäistä suunnitelmaa pienemmät;

  • Miljardi, joka päätettiin jättää Horisontti 2020 –ohjelman ja Verkkojen Eurooppa –välineen talousarvioihin, katetaan vuosien 2014 ja 2015 talousarvioiden käyttämättömästä osuudesta;

  • Strategisten investointien rahaston toimitusjohtajan ja varatoimitusjohtajan nimitys edellyttää parlamentin hyväksyntää;

  • Lista hyväksytyistä projekteista julkaistaan;

  • Projektien valintakriteereiden ja tavoitteiden avulla varmistetaan tehokkaammin, että valitut projektit ovat linjassa EU:n yleisten tavoitteiden kanssa.


Lue lisää kompromissiratkaisusta parlamentin tutkimuspalveluiden taustamuistiosta (englanniksi).


Mietinnön esittelijöiden sitaatit

Budjettivaliokunnan puolesta mietinnön esittelijänä toiminut José Manuel Fernandes (EPP, Portugali) sanoi: "Junckerin investointipaketti on innovatiivinen väline, joka tulee edistämään investointeja huomattavasti. Ohjelmasta 240 miljardia euroa ohjautuu investointeihin ja 75 miljardia euroa taloutemme selkärankaan eli pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka vastaavat kahdesta kolmasosasta yksityisen sektorin työpaikoista ja joiden osuus EU:n kaikista yrityksistä on 99 %. Poliitikot eivät luo työpaikkoja, mutta me voimme auttaa niitä, jotka niitä luovat".

Talous- ja rahavaliokunnan osalta mietinnöstä vastannut Udo Bullmann (S&D, Saksa) sanoi: "Euroopan parlamentti pohjusti tietä investoinneille, joita Eurooppa tarvitsee kipeästi. Onnistuimme varmistamaan, että EU investoi taloutensa modernisointiin. Ensimmäistä kertaa investoinnit huomioidaan vakaus- ja kasvusopimuksen yhteydessä, sen sijaan että niistä rangaistaisiin. Lisäksi lopetamme salailun  – vastuut on jaettu selkeästi, minkä lisäksi parlamentti osallistuu rahaston johtajan nimitykseen".


Seuraavaksi

Parlamentin hyväksyttyä säännöt EU:n ministerineuvoston pitää vielä virallisesti hyväksyä ne. Neuvosto vahvisti parlamentin kanssa alustavasti sovitut säännöt 9.6., ja sen odotetaan antavan lopullisen hyväksyntänsä kirjallisessa menettelyssä lähipäivinä. Strategisten investointien rahastoa koskeva asetus astuu voimaan heinäkuun alussa.  Rahaston odotetaan olevan täysin toimintakykyinen syyskuuhun mennessä.

Taustatietoa

Komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin viime vuoden marraskuussa esittelemän investointipaketin tavoitteena on perustaa Euroopan strategisten investointien rahasto (EFSI). Rahasto koostuu Euroopan investointipankin 5 miljardin euron osuudesta ja 16 miljardin euron takausrahastosta. Takuurahastoon myönnetään 8 miljardia euroa EU:n talousarviosta. Parlamentti ja neuvosto neuvottelivat kompromissiratkaisusta 20.4.-4.6., jolloin järjestettiin kaikkiaan kahdeksan instituutioiden välistä kokousta.

1 mrd €  ; Horisontti 2020 ja CEF –ohjelmia leikataan miljardi euroa vähemmän parlamentin ansiosta