Jaa tämä sivu: 

Euroopan parlamentti kehottaa tiistaina ylimääräisessä täysistunnossa hyväksymässään päätöslauselmassa Britanniaa kunnioittamaan kansansa enemmistön tahtoa täysin ja käynnistämään eroamismenettelyn mahdollisimman pian. Britannian ja EU:n välisistä uusista suhteista ei voida sopia ennen eroamissopimuksen tekemistä, päätöslauselmassa todetaan. Parlamentti korostaa tarvetta uudistuksille, jotta EU kehittyisi kansalaisten odotuksia vastaavaksi.

Parlamentti hyväksyi päätöslauselman Britannian EU-kansanäänestyksen tuloksesta ylimääräisessä täysistunnossaan äänin 395 puolesta, 200 vastaan ja 71 tyhjää. Ennen äänestystä täysistunnossa käytyyn keskusteluun osallistuivat komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja neuvoston puheenjohtajamaata edustanut Alankomaiden ministeri Jeanine Hennis-Plasschaert.


Parlamentti korostaa päätöslauselmassaan, että Britannian kansalaisten enemmistön tahtoa olisi kunnioitettava panemalla eroamismenettely nopeasti ja johdonmukaisesti täytäntöön. Parlamentti kehottaa käynnistämään mahdollisimman pian Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisen menettelyn, jotta neuvottelut erosta voitaisiin aloittaa mahdollisimman nopeasti.


Kaikkien kannalta vahingollisen epävarmuuden välttämiseksi ja unionin eheyden suojelemiseksi, parlamentti pyytää Britannian pääministeriä ilmoittamaan kansanäänestyksen tuloksesta 28.–29. kesäkuuta järjestettävälle Eurooppa-neuvostolle, jotta eroamismenettely ja neuvottelut voitaisiin käynnistää mahdollisimman nopeasti.


Parlamentti muistuttaa, että perussopimusten mukaan eroamissopimus ja sopimukset osapuolten tulevista suhteista edellyttävät Euroopan parlamentin hyväksyntää. Parlamentti on otettava täysimääräisesti mukaan näiden eri menettelyjen kaikkiin vaiheisiin, päätöslauselmassa todetaan.


Britannian EU:n neuvoston puheenjohtajakausi 2017 peruttava


Parlamentti kehottaa neuvostoa vaihtamaan EU:n neuvoston puheenjohtajavaltioiden järjestystä, jottei eroamismenettely vaarantaisi unionin normaaleja toimintoja. Suunnitelman mukaan Britannian on tarkoitus toimia puheenjohtajamaana vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla. Lisäksi parlamentti aikoo mukauttaa sisäistä organisaatiotaan ja huomioida Britannian kansalaisten tahdon erota EU:sta.


EU:n tulevaisuus

 

Nykyiset haasteet pakottavat parantamaan unionia ja tekemään siitä entistä demokraattisemman ja uudistamaan unionia ”kansalaisten odotuksia vastaavaksi”, parlamentti huomauttaa. ”EU:n ydintä on vahvistettava ja à la carte -ratkaisuja on vältettävä, vaikka jotkin jäsenvaltiot voivatkin haluta hidastaa yhdentymistä tai osallistua siihen vähemmän”, päätöslauselmassa todetaan.


Videotallenne keskustelusta on katsottavissa EP Liven, EbS+:n ja Storify:n kautta.