Mepit haluavat arktisen alueen pysyvän turvallisena ja suojattuna. ©AP Images/European Union-EP 

Ilmastonmuutos lisää geopoliittisia jännitteitä arktisella alueella, kun sulavan jääpeitteen myötä avautuu uusia reittejä. Lisäksi ympäristökysymysten merkitys kasvaa, kun kilpailu luonnonvaroista alueella kasvaa, todetaan päätöslauselmassa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina. Mepit vaativat toimia alueen haavoittuvan ekosysteemin suojelemiseksi ja kieltoa arktisen alueen öljynporauksille. Mepit kehottavat lisäksi pitämään jännitteitä vähäisinä arktisella alueella.

“Arktinen on erityinen ja herkkä alue. Tarvitsemme siksi kiireellisesti arktisen ympäristövaikutusten arvioinnin luonnonvarojen hyödyntämiseen tähtäävien hankkeiden osalta. Hankkeiden vaikutusten arvioinnissa tulee käyttää pidempää aikaväliä, koska palautumiskyky alueella on merkittävästi hitaampi. Arktisessa ympäristövaikutusten arviointijärjestelmässä tulisi myös ottaa huomioon vaikutusten kerrannollisuus sekä alkuperäiskansojen oikeudet alueen käyttöön", sanoi toinen esittelijä Sirpa Pietikäinen (EPP).

 

Mepit huomauttavat, että arktinen alue on lämmennyt lähes kaksi kertaa keskiarvoa nopeammin vuodesta 1981 lähtien. Lisäksi alueen jääpeite on pienentynyt merkittävästi. Nyt jääpeite kattaa noin 40 % 35 vuoden takaisesta alueesta.


Arktisella alueella asuvat neljä miljoonaa ihmistä ja alueen eläimistö ja kasvisto kärsivät ensimmäisinä saasteiden lisääntymisen negatiivisista seurauksista. ”Herkkää arktista ympäristöä sekä alkuperäiskansojen perusoikeuksia on kunnioitettava ja suojeltava entistä tiukemmilla suojatoimilla”, päätöslauselmassa todetaan.


Mepit vaativat ”kieltämään öljynporauksen EU:n ja ETA:n jäisillä arktisen alueen vesillä”, sillä fossiilisten polttoaineiden käyttö edistää ilmastonlämpenemistä. Mepit vaativat lisäksi raskaan polttoöljyn käytön kieltämistä arktisilla merialueilla purjehtivissa aluksissa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, tulisi komission ehdottaa lainsäädäntöä, jolla kiellettäisiin EU:n satamien kautta kulkevilta aluksilta raskaan polttoöljyn käyttö ja kuljetus.


Vähäisten jännitteiden alue


Mietinnön toinen esittelijä, virolainen Urmas Paet (ALDE) sanoi: ”Arktisen alueen geopoliittinen merkitys kasvaa. Meidän tärkein tehtävämme on minimoida jännitteet alueella ja estää alueen militarisoituminen.”


Mepit huomauttavat, että Venäjä on lisännyt asevoimiaan alueella: vuoteen 2015 mennessä Venäjä ”oli perustanut ainakin kuusi uutta tukikohtaa napapiirin pohjoispuolelle, mukaan luettuina kuusi syvämerisatamaa ja kolmetoista lentokenttää”. Mepit toteavat lisäksi, että Kiinan kiinnostus alueen uusiin reitteihin ja luonnonvaroihin on kasvanut.


Mepit kehottavat minimoimaan jännitteitä arktisella alueella ja korostavat Arktisen neuvoston tärkeää roolia ”rakentavan yhteistyön, vähäisten jännitteiden, rauhan ja vakauden säilyttämisessä arktisella alueella”. Suomi aloittaa Arktisen neuvoston kaksivuotisen puheenjohtajakautensa toukokuussa 2017.


Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 483 puolesta, 100 vastaan, 37 tyhjää.

Toimijat 
Integrated European Union policy for the Arctic