EU-maiden tulee noudattaa sitoumuksiaan ja ottaa vastaan turvapaikanhakijoita Kreikasta ja Italiasta, parlamentin torstaina hyväksymässä päätöslauselmassa todetaan. Sisäisissä siirroissa etusijalle pitäisi asettaa ilman huoltajaa olevat alaikäiset.

  • Ainoastaan Suomi ja Malta näyttävät saavuttavan tavoitteensa
  • Komission tulee harkita rikkomusmenettelyjä
  • Sisäisiä siirtoja tulee jatkaa, kunnes Dublin-järjestelmän uudistus on hyväksytty

Vaikka jäsenmaat sitoutuivat syyskuussa 2016 siirtämään 160 000 turvapaikanhakijaa Kreikasta ja Italiasta toisiin EU-maihin, vain 11 % tästä määrästä on siirretty (18 770 pakolaista 16.5. mennessä). Mepit ovat pettyneitä solidaarisuuden ja vastuunjakamisen puutteeseen EU-maiden kesken.


Päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin äänin 398 puolesta, 134 vastaan, 41 tyhjää, parlamentti kehottaa EU-maita noudattamaan sitoumuksiaan ja asettamaan ilman perhettä EU:hun saapuneet lapset ja muut haavoittuvassa asemassa olevat turvapaikanhakijat etusijalle.


Mepit huomauttavat myös, että jotkin EU-maat soveltavat ”äärimmäisen rajoittavia ja syrjiviä suosituimmuusjärjestelmiä, kuten sisäisten siirtojen takaaminen vain yksinhuoltajaäideille tai tiettyjä kansallisuuksia edustavien hakijoiden (esimerkiksi eritrealaisten) sulkeminen sisäisten siirtojen ulkopuolelle” ja tekevät erittäin laajoja turvallisuusselvityksiä.


Suurin osa maista on yhä jäljessä tavoitteistaan. Neljä maata on toteuttanut sisäisiä siirtoja hyvin rajallisesti ja kaksi jäsenmaata ei vielä ole osallistunut siirtoihin lainkaan, mepit lisäävät.


Parlamentti tekee selväksi sen, että vaikka EU-maat eivät olisikaan saavuttaneet sisäisten siirtojen tavoitteitaan syyskuuhun mennessä, maiden tulee silti jatkaa turvapaikanhakijoiden siirtoja. Parlamentin jäsenet myös ehdottavat sisäisten siirtojen ohjelman jatkamista siihen asti, että turvapaikkapolitiikkaa koskeva Dublin-asetus on hyväksytty.


Taustatietoa:


Syyskuussa 2015 päätettiin hätätoimenpiteenä siirtää yhteensä 160 000 pakolaisstatuksen hyvin todennäköistä saavaa turvapaikanhakijaa syyskuuhun 2017 mennessä Italiasta ja Kreikasta muihin EU-maihin, joissa heidän hakemuksensa käsiteltäisiin.


Jäsenmaat sopivat neuvoston päätöksellä syyskuussa 2016, että 54 000 alun perin sisäisiä siirtoja varten varatuista 160 000 paikasta käytetään siihen, että Turkissa oleville syyrialaisille tarjotaan laillinen pääsy EU:hun osana EU:n ja Turkin välistä maahanmuuttosopimusta. Euroopan parlamentti vastusti päätöstä.


Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun viraston (UNHCR) mukaan noin 50 000 turvapaikanhakijaa on yhä jumissa Kreikassa. Vuonna 2016 Italiaan saapui 181 436 turvapaikanhakijaa, mikä on ennätysmäärä.