Unkarin tilanne antaa aihetta käynnistää menettelyn, joka voi johtaa sanktioihin, todetaan Euroopan parlamentin keskiviikkona hyväksymässä päätöslauselmassa.

  • Meppien mukaan oikeusvaltio- ja demokratiatilanne Unkarissa on heikentynyt vakavasti
  • Kiistanalaiset lait tulee kumota tai niiden täytäntöönpano lopettaa
  • Unkarin EU-tuet tarkkailuun

Euroopan parlamentti toteaa päätöslauselmassaan, että Unkarin tämänhetkinen perusoikeustilanne antaa aihetta käynnistää virallisen menettelyn, jolla määritellään, onko olemassa selvä riski siitä, että jäsenmaa loukkaa EU-arvoja vakavasti. Aiheesta keskusteltiin parlamentin täysistunnossa huhtikuussa.


Päätöslauselmassa vaaditaan seuraavia asioita:


  • Artikla 7(1) mukaisen menettelyn aloittamista: parlamentti pyytää oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa laatimaan vaadittavan virallisen päätöslauselman täysistuntoäänestystä varten
  • Unkarin hallinnon on kumottava turvapaikanhakijoiden ja kansalaisjärjestöjen vastaiset lait ja saavutettava Yhdysvaltain viranomaisten kanssa yhteisymmärryksen, jotta Central European University -yliopisto pystyy jatkamaan toimintaansa Budapestissa
  • komission on valvottava tiukasti sitä, miten Unkarin hallinto käyttää EU-tukia

Koetus EU:lle

 

Viimeaikaisten tapahtumien myötä oikeusvaltio- ja demokratiatilanne Unkarissa on heikentynyt selvästi, mikä koettelee EU:n valmiuksia puolustaa perusarvojaan, toteavat mepit. Parlamentin jäsenet nostivat toistamiseen esille tarpeen uudelle mekanismille demokratian, oikeusvaltion ja perusoikeuksien valvontaan. Mepit ilmaisivat tukensa tällaiselle mekanismille lokakuussa 2016.


Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 393 puolesta, 221 vastaan ja 64 tyhjää.Taustatietoa:


Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 7 artiklassa säädetään EU:n perusarvojen noudattamiseen liittyvästä mekanismista. Artiklan 7 (1) mukaan neuvosto voi todeta, että on olemassa selvä vaara, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti EU:n perustana olevia arvoja. Arvojen rikkomisen estämiseksi neuvosto voi antaa kyseiselle jäsenvaltiolle suosituksia. Menettely voidaan käynnistää jäsenvaltioiden yhden kolmasosan, Euroopan parlamentin tai Euroopan komission perustellusta ehdotuksesta. Neuvosto tekee päätökset jäsentensä neljän viidesosan enemmistöllä. Myös Euroopan parlamentin on hyväksyttävä päätös. Parlamentissa päätös edellyttää, että sen puolesta on annettu kaksi kolmasosaa annetuista äänistä ja että enemmistö kaikista mepeistä on päätöksen puolella.


Mekanismin seuraava vaihe on määritelty 7(2) artiklassa, jonka mukaan Eurooppa-neuvosto voi jäsenvaltioiden yhden kolmasosan ehdotuksesta tai Euroopan komission ehdotuksesta todeta, että jokin jäsenvaltio loukkaa vakavasti ja jatkuvasti EU:n perustana olevia arvoja. Eurooppa-neuvosto tekee ratkaisunsa yksimielisesti. Päätös edellyttää Euroopan parlamentin hyväksyntää.


7(3) artiklassa puolestaan määritetään sanktioista, kuten kyseisen jäsenvaltion hallituksen edustajan äänioikeuden pidättämisestä neuvostossa.