Euroopan parlamentti vaatii Tšetšenian viranomaisia lopettamaan homomiesten vainot ja aloittamaan asiasta kiireellisen tutkinnan.

  • Homojen pidätysten ja kidutuksen Tšetšeniassa täytyy loppua
  • Venäjän täytyy kiireellisesti tutkia asiaa
  • EU ja Euroopan neuvosto auttamaan tutkinnassa

Mepit ovat syvästi huolissaan tiedoista, joiden mukaan homoiksi miellettyjä miehiä on vangittu mielivaltaisesti ja kidutettu Tšetšeniassa Venäjällä. Mepit tuomitsevat kaikki Tšetšenian viranomaisten lausunnot, joissa kiistetään homoseksuaalien olemassaolo Tšetšeniassa ja yllytetään väkivaltaan LGBTI-ihmisiä (lyhenne viittaa lesboihin, homoihin, biseksuaaleihin, trans- ja intersukupuolisiin ihmisiin) kohtaan.


Mepit vaativat viranomaisia lopettamaan vainokampanjat ja vapauttamaan välittömästi laittomasti pidätetyt henkilöt. He myös kehottavat Tšetšenian ja Venäjän viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä sitoumuksiaan, kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja yleismaailmallisia ihmisoikeusnormeja sekä takaamaan kaikkien mahdollisesti uhattuina olevien henkilöiden turvallisuus mukaan lukien LGBTI-henkilöt.


“Näiden tekojen tutkinnasta ja syyllisten saattamisesta oikeuden eteen [...] ovat viime kädessä vastuussa Venäjä ja Venäjän hallitus”, päätöslauselmassa todetaan. Mepit vaativat ”välitöntä, riippumatonta, puolueetonta ja perinpohjaista tutkintaa” ja pyytävät komissiota, jäsenmaita ja Euroopan neuvostoa tukemaan Venäjää tutkinnassa.

 

Taustatietoa

 

Riippumattomassa sanomalehdessä Novaja Gazetassa ilmestyi 1.4. artikkeli, jonka mukaan yli sata homoseksuaalista tai sellaiseksi miellettyä miestä oli siepattu ja vangittu Venäjän federaation autonomisessa Tšetšenian tasavallassa osana viranomaisten järjestäytynyttä toimintaa. Novaya Gazetan mukaan siepattuja uhreja oli pahoinpidelty, kidutettu ja pakotettu paljastamaan muita LGBTI-henkilöitä. Ainakin kolmen miehen kerrottiin menettäneen henkensä.