Jaa tämä sivu: 

  • EU:n kaupan suojatoimia tehostetaan polkumyyntiin puuttumiseksi
  • Säännöissä mukana työ- ja ympäristövaatimuksia
  • EU-maiden yrityksille ei lisätodistusvaatimuksia
EU:n uusilla kauppasäännöillä puututaan polkumyyntiin EU:n ulkopuolisista maista ©AP Images/European Union-EP 

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät keskiviikkona uudet säännöt, joilla pyritään puuttumaan polkumyyntiin tai vientituettuun tuontiin EU:n ulkopuolisista maista.

EU:n uusien kauppasääntöjen mukaan EU:n ulkopuolisten kauppakumppanien ja tuottajien pitää täyttää kansainväliset työ- ja ympäristövaatimukset polkumyyntiin puuttumiseksi. Millään muulla kansainvälisen kaupan toimijalla ei ole vastaavia sääntöjä. Uusien sääntöjen tarkoituksena on puuttua EU:n ulkopuolisten maiden epäreiluihin kauppakäytäntöihin, joiden kautta näiden maiden hallinnot pyrkivät vaikuttamaan voimakkaasti maansa talouteen.

 

Uusien sääntöjen myötä:

 

  • sosiaalisen ja ympäristöön liittyvän polkumyynnin vaikutukset otetaan huomioon polkumyynnin torjuntatoimista päätettäessä,

 

  • komissio valvoo tuontimaiden olosuhteita; EU-maiden yritykset voivat perustaa tietonsa komission raportteihin valituksia tehdessään,

 

  • EU-maiden yrityksille ei tule tämänhetkisen järjestelmän lisäksi lisätodistusvaatimuksia polkumyyntiin liittyvissä tapauksissa,

 

  • pienet ja keskisuuret yritykset saavat apua menettelyihin,

 

  • kaikilla toimijoilla, erityisesti ammattijärjestöillä, on mahdollisuus antaa panoksensa suojatoimenpiteitä koskeviin päätöksiin.

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvottelijat pääsivät alustavaan sopuun säännöistä 3.10. Parlamentti vahvisti keskiviikkona hyväksyvänsä uudet säännöt äänin 554 puolesta, 48 vastaan, 80 tyhjää.

 

Kommentit

 

Kansainvälisen kaupan valiokunnan puheenjohtaja Bernd Lange (S&D, Saksa) sanoi: ”Olen ylpeä saavuttamistamme tuloksista. Kaupan suojatoimemme ovat nyt vahvempia ja olemme varmistaneet, että ensimmäistä kertaa maailmassa kauppasäännöt ottavat huomioon työ- ja ympäristövaatimukset. EU:n yrityksiä suojaamaan tarkoitetut säännöt kestävät aikaa ja auttavat epäreilujen käytäntöjen torjumisessa.”

 

Parlamentin esittelijä Salvatore Cicu (EPP, Italia) sanoi: “Emme keskustele tänään vain siitä, onko Kiina markkinatalous vai ei vaan siitä, miten eurooppalainen järjestelmä voi luoda kaikkia koskevat säännöt. Keskustelemme siitä, pystyvätkö nämä säännöt tarjoamaan samat mahdollisuudet kaikille. Vastaus on kyllä, sillä tarvitsemme tasa-arvoista ja reilua kilpailua.”

 

Seuraavaksi

 

Neuvoston pitää vielä virallisesti hyväksyä uudet säännöt. Säännöt astuvat voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä.

 

Taustatietoa

 

EU:n yrityksillä on vaikeuksia kilpailla EU:n ulkopuolisten maiden polkuhintaisten tuontituotteiden kanssa. Näillä mailla on tuotannon ylikapasiteettia ja joissain tapauksissa valtio tukee taloutta erityisesti teräs-, alumiini-, pyörä-, sementti-, kemikaali-, lasi-, paperi-, ja aurinkopaneeliteollisuuden aloilla. Uusien sääntöjen myötä EU:n olisi helpompi puuttua näihin epäreiluihin käytäntöihin erityisesti koskien tuontituotteita, joiden hinnat eivät ole markkinapohjaisia valtion tukikäytänteistä johtuen.

 

Mepit neuvottelevat tällä hetkellä myös lisäsuunnitelmista päivittää EU:n kaupan suojatoimia. Tarkoituksena on nostaa polkumyynnillä ja vientituettujen tuotteiden tulleja myös niiden maiden osalta, joissa valtio ei puutu yhtä voimakkaasti talouteen.