• Tavaratalojen myynti on kärsinyt verkkokaupan lisäämästä kilpailusta
  • Tuen tavoitteena on auttaa 1500:aa irtisanottua työntekijää työllistymään uudelleen
  • EU-tuen avulla tarjotaan irtisanotuille työntekijöille muun muassa starttirahoja ja koulutusta

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi keskiviikkona noin 2,5 miljoonan euron EU-tuen Anttilan, Stockmannin ja Vallila Collectionin 1500 entiselle työntekijälle.

Suomi haki tukea Euroopan globalisaatiorahastosta sen jälkeen kun Anttila, Stockmann ja Vallila Collection irtisanoivat 1 660 työntekijää Suomesta. Anttila joutui lopettamaan toimintansa kokonaan vuoden 2017 alussa. Stockmannin liikevaihto puolestaan väheni 38 % vuosina 2012–2016.

 

Työntekijävähennykset liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan rakenteellisiin muutoksiin, minkä lisäksi tavaratalojen myynti on kärsinyt viime vuosina erityisesti verkkokaupan kasvusta. Suomessa vähittäistuotteiden verkkokauppa lisääntyi 34 % vuosina 2010–2015. Suomalaisten verkko-ostot EU:n ulkopuolisista maista ovat kasvaneet kaiken myynnin osalta 19 prosenttiin (2016) kun osuus oli vielä vuonna 2008 6 prosenttia.

 

Euroopan globalisaatiorahaston tuella täydennetään Suomen viranomaisten työllistämistoimia näiden 1500 irtisanotun työntekijän osalta. Suuri osa vähennetyistä työntekijöistä on yli 55-vuotiaita, joten ehdotetut toimenpiteet on räätälöity irtisanottujen työntekijöiden erityistarpeita vastaaviksi. Rahoituksen avulla tarjotaan esimerkiksi koulutusta, starttirahoja uusien yritysten perustamiseen, palkkatukea ja avustuksia matkakustannuksiin.

 

Budjettivaliokunta hyväksyi esityksen äänin 31 puolesta, 3 vastaan.

 

Seuraavaksi

 

Tuen myöntäminen vaatii vielä Euroopan parlamentin täysistunnon ja EU:n ministerineuvoston hyväksynnän. Parlamentin täysistunnossa esityksestä äänestetään 30.11. Myös neuvoston odotetaan päättävän asiasta samana päivänä.

 

Taustatietoa

 

Euroopan globalisaatiorahaston avulla osarahoitetaan irtisanottujen työntekijöiden työllistämistä tukevia kohdennettuja palveluita. Globalisaatiorahastosta voidaan jakaa tukea enintään 150 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Rahaston varojen avulla tarjotaan irtisanotuille työntekijöille muun muassa tukea ja neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen. Tuesta voidaan maksaa esimerkiksi starttirahoja, palkkauskannustimia sekä koulutusapurahoja