• Enemmän tukea kestävälle kehitykselle, työpaikoille, turvallisuudelle ja ilmastonmuutoksen vastaisille toimille
  • Nuorisotyöttömyyden vastaiseen kamppailuun lisätukea 116,7 miljoonaa euroa
  • Turkille myönnettäviin tukiin leikkauksia

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina EU:n vuoden 2018 budjetin, jolla tarjotaan tukea nuorille, edistetään kasvua ja parannetaan turvallisuutta.

Vuoden 2018 EU-budjetin maksusitoumusmäärärahojen kokonaismäärä on 160,1 miljardia euroa ja maksumäärärahojen 144,7 miljardia euroa (lisätietoa alla).

 

Euroopan parlamentti ja EU-maiden hallitukset pääsivät EU:n vuoden 2018 budjetista alustavaan sopuun neuvotteluissa lauantaina 18. marraskuuta. Parlamentti hyväksyi neuvottelujen lopputuleman äänin 295 puolesta, 154 vastaan, 197 tyhjää. Tämän jälkeen parlamentin puhemies Antonio Tajani allekirjoitti budjetin.

 

Nuoret, kasvu ja työllisyys

 

Parlamentti kumosi neuvoston ehdotuksen leikata 750 miljoonaa euroa kasvun ja työllisyyden alalta ja onnistui takaamaan nuorisotyöllisyysaloitteelle 116,7 miljoonaa euroa lisää maksumäärärahoina. Nuorten työllistymistä tuetaan näin yhteensä 350 miljoonalla eurolla. Mepit onnistuivat myös lisäämään tukea kasvua ja työllisyyttä tukeville ohjelmille kuten tutkimusohjelmia koskevalle Horizon 2020:lle (lisärahoitusta 110 miljoonaa euroa), opiskelijaliikkuvuutta edistävälle Erasmus+:lle (lisärahoitusta 24 miljoonaa) ja yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevalle COSME:lle (lisätukea 15 miljoonaa euroa).

 

Pakolais- ja muuttoliikekriisi, leikkauksia Turkin tukiin

 

Parlamentti onnistui nostamaan komission budjettiluonnoksessa esitettyjä summia seuraavien turvallisuusalan virastojen osalta: Europol (3,7 miljoonaa euroa lisärahoitusta ja 10 uutta virkaa) ja Eurojust (1,8 euroa lisärahoitusta ja viisi uutta virkaa).

 

Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto saa 5 miljoonaa euroa lisärahoitusta muuttoliikekriisiin vastaamiseen. Parlamentti onnistui myös nostamaan EU:n ulkoisille toimille maahanmuuton osalta varattua budjettiosaa 80 miljoonalla eurolla. Tähän kuuluvat toimet itäisessä ja eteläisessä naapurustossa sekä Länsi-Balkanilla.

 

Turkin osalta mepit päättivät leikata liittymistä valmistelevan tuen määrää 105 miljoonalla eurolla vastauksena maan demokratia-, oikeusvaltio-, ja ihmisoikeuskehitykseen.

 

Maanviljely ja ilmastonsuojelu

 

Parlamentin neuvottelijat onnistuivat saamaan 34 miljoonaa euroa lisätukea nuorille maanviljelijöille nuorisotyöttömyyden vähentämiseen maaseutualueilla. Tukea ilmaston ja ympäristön kannalta suotuisille maatalouskäytännöille lisättiin 95 miljoonalla eurolla.

 

Kommentit

 

Parlamentin budjettineuvottelijat kommentoivat äänestystä:

 

”Parlamentti voi olla tyytyväinen vuoden 2018 EU-budjettiin. Pääsimme yhteisymmärrykseen, sillä tavoitteemme olivat vahvistaa ohjelmia, jotka valmistavat EU:ta tulevaisuuteen ja tukevat eurooppalaisia: Horizon 2020, Erasmus+, ErasmusPro, Verkkojen Eurooppa -väline ja COSME. Onnistuimme myös lisäämään rahoitusta turvallisuusalan ohjelmille, muuttoliikkeeseen vastaamiseen ja naapuruuspolitiikalle”, sanoi budjettivaliokunnan puheenjohtaja Jean Arthuis (ALDE, Ranska).

 

 

“Tämä budjetti vastaa EU-kansalaisten odotuksiin Euroopalta: työpaikkoja, kasvua ja turvallisuutta. Sijoittamalla tutkimukseen, infrastruktuuriin, koulutukseen ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, tehdään EU:sta vieläkin kilpailukykyisempi ja tulevaisuuteen suuntautunut. Mitä tulee turvallisuuteen, onnistuimme vahvistamaan Europolia ja Eurojustia niin, että yhteistyö terrorismin ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa kamppailussa paranee. Olemme myös tehneet selväksi sen, että tuki EU:n ulkopuolisille maille ei anneta sitoumuksitta: Turkki on liikkumassa kauemmas EU:n arvoista ja olemme päättäneet pienentää tukea komission esityksestä 105 miljoonalla eurolla”, totesi pääesittelijä Siegfried Mureșan (EPP, Romania).

 

Mitä ovat maksusitoumukset ja maksumäärärahat?

 

Koska EU:n budjetista rahoitetaan monivuotisia hankkeita (esim. 2-3 vuotta kestäviä tutkimushankkeita), EU:n budjetissa tehdään ero maksusitoumusten ja maksumäärärahojen välille. Maksusitoumukset ovat lupauksia myöntää varoja toimiin, joiden täytäntöönpano jakautuu useille vuosille. Maksumäärärahat ovat puolestaan määriä, jotka maksetaan varsinaisina maksuina kyseessä olevan vuoden aikana. Kyse on tällöin mahdollisesti aiempina vuosina tehtyjen päätösten täytäntöönpanosta.