• Mepit vaativat avointa rekisteriä omaisuudenhoitajille
  • Suosituksissa esitetään sääntöjä ja seuraamuksia aggressiivisen verosuunnittelun välittäjille
  • Mepit ehdottavat pysyvää verotukseen keskittyvää tutkintavaliokuntaa

Mepit vaativat rekisteriä omaisuudenhoitajille, tehokasta väärinkäytösten paljastajien suojelua ja sääntöjä välittäjille.

Euroopan parlamentin rahanpesua, veronkiertoa ja veropetoksia käsittelevä tutkintavaliokunta (PANA) on esittänyt kaikkiaan 211 suositusta veronkierron kitkemiseksi. Euroopan parlamentti hyväksyi suositukset täysistunnossa äänin 492 puolesta, 50 vastaan ja 136 tyhjää.

 

Suosituksissa vaaditaan mm:

 

  • säännöllisesti päivitettävien, vakiomuotoisten ja julkisesti saatavilla olevien tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien rekistereitä, jotka kattaisivat yritykset, säätiöt ja vastaavat oikeudelliset järjestelyt;

 

  • uusia sääntöjä omaisuudenhoitajien, kuten asianajajien ja tilinpitäjien, valvontaan ja kannustimia, jotka saavat nämä pidättäytymään osallistumisesta veropetoksiin;

 

  • yhteistä kansainvälistä määritelmää offshore-rahoituskeskuksille, veroparatiiseille, yhteistyöhaluttomille verotuksellisille oikeudenkäyttöalueille ja suuririskisille maille;

 

  • keinoja suojella värinkäytösten paljastajia ja taata heille riittävä taloudellinen tuki;

 

  • varoittavia seuraamuksia EU:n ja kansallisella tasolla pankeille ja välittäjille, jotka tietoisesti, harkitusti ja järjestelmällisesti ovat mukana laittomissa vero- tai rahanpesujärjestelyissä, ja

 

  • pysyvän verotusta käsittelevän tutkintavaliokunnan perustamista Yhdysvaltain kongressin mallin mukaisesti.

 

Päätöslauselmassaan mepit tuovat esille pettymyksensä siihen, että Panaman paperien paljastusten kohteena oli useita EU-maita. Mepit kritisoivat myös joidenkin EU-maiden poliittisen tahdon puutetta uudistuksien suhteen.

 

Verotusta koskeva EU-lainsäädäntö vaatii yksimielisyyttä jäsenmaiden kesken. Mepit vaativat, että yksimielisyyden sijaan siirryttäisiin määräenemmistöpäätöksiin. Mepit haluavat myös, että käytännesääntötyöryhmää uudistetaan ja että työryhmän hallintorakenne ja avoimuus määritellään perusteellisesti uudelleen.

 

Kommentti

 

Euroopan parlamentin mietinnön toinen esittelijä Jeppe Kofod (S&D, Tanska) sanoi: ”Tarvitsemme suunnanmuutoksen eurooppalaiseen veropolitiikkaan veroparatiisien, veronkierron ja verovilpin torjumiseksi. Tämän on täysin selvää minulle tarkasteltuani 18 kuukautta salaisia neuvoston papereita.”

 

Mietinnön toinen esittelijä Petr Ježek (ALDE, Tšekki) sanoi: ”PANA-valiokunnan tutkinnat jatkuivat toimittajien paljastusten pohjalta. Tarkoituksena oli jatkaa veropetoksiin liittyvää työtä, tarkastella EU-lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa ja laatia uskottavia suosituksia, joilla vastata rahapesuun, veronkiertoon ja verovilppiin. Olemme päässeet näihin tavoitteisiin tänään. Tulevina kuukausina on erityisen tärkeää ylläpitää painetta suositusten toimeenpanemiseksi erityisesti niiden hallitusten osalta, jotka eivät ole mukana tässä kamppailussa.”

 

Seuraavaksi

 

Valiokunnan loppuraportti ja suositukset toimitetaan neuvostolle ja komissiolle käsiteltäväksi.

 

Taustatietoa

 

Äänestyksellä saatettiin loppuun tutkintavaliokunnan 18 kuukauden työ. Valiokunta perustettiin Panaman paperin paljastusten tultua esiin.