Päätöslauselmaluonnos, jossa vastustettiin fosfaattien käytön sallimista lisäaineena kebablihassa, ei saanut taakseen Euroopan parlamentin jäsenten ehdotonta enemmistöä eli 376 meppiä.

Euroopan komissio voi siten edetä esityksessään sallia fosforihapon sekä di-, tri- ja polyfosfaattien (E 338-452) käyttö kebablihassa ml. lampaan-, naudan- ja kananlihassa.

 

Euroopan komission mukaan fosfaattien käyttö on tarpeen lihavalkuaisen osittaiseksi uuttamiseksi ja hajottamiseksi, jotta se muodostaa valkuaiskalvon pystyssä kypsennettävien pakastettujen lihavartaiden pinnalle ja sitoo näin lihapalaset yhteen tasaisen jäätymisen ja paistamisen takaamiseksi.

 

Parlamentin kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan jättämän päätöslauselmaluonnoksen puolesta äänesti 373 meppiä ja sitä vastaan 272 meppiä (30 äänesti tyhjää). Päätöslauselman hyväksyminen olisi edellyttänyt Euroopan parlamentin jäsenten enemmistön, eli 376 parlamentin jäsenen, tukea.

 

Päätöslauselmaluonnoksessa kehotettiin parlamenttia vastustamaan fosfaatin käytön sallimista lisäaineena. Päätöslauselmaluonnoksen taustalla oli huoli fosfaattien terveysvaikutuksista ja halu odottaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen tieteellistä selvitystä aiheesta. Selvitys on määrä julkaista vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Taustatietoa

 

Vuonna 2012 julkaistussa komission raportissa todetaan, että joissakin jäsenvaltioissa toimivaltaisilla viranomaisilla ja elintarvikealan toimijoilla on erilaisia ja toisinaan vääriä tulkintoja lihavalmisteisiin ja lihatuotteisin sovellettavista unionin vaatimuksista, mikä heikentää kyseisten vaatimusten yhdenmukaista täytäntöönpanoa.