• Euroopan strategisten investointien rahaston toimintaa jatketaan vuoteen 2020
  • Rahoitusta innovatiivisille projekteille lisätään
  • Rahoituksella tuetaan ensisijaisesti korkean riskin projekteja ja hankkeita, joilla on eniten sosiaalista ja taloudellista vaikutusta

Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) toimintaa jatkettiin vuoteen 2020 asti Euroopan parlamentin täysistuntoäänestyksessä tiistaina. Samalla lisätään ohjelman rahoitusta.

Euroopan parlamentin jäsenten ja jäsenmaiden neuvottelemien rahastoa koskevien sääntöjen pääkohdat:

 

  • Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR), joka tunnetaan myös nimellä Junckerin suunnitelma, tarkoituksena on saada aikaan 500 miljardin euron arvosta investointeja;
  • Rahaston toimintaa jatketaan vuoteen 2020;
  • Rahaston tarkoituksena on korjata markkinahäiriöitä ja investointivajeita ja tarjota rahoitusta korkean riskin projekteille, jotka eivät välttämättä muuten löytäisi sijoittajia;
  • Sijoitusten tulisi edistää työllisyyttä erityisesti nuorten keskuudessa, kasvua ja kilpailukykyä tai keskittyä energia-, ympäristö- ja ilmastotoimiin, terveydenhuoltoon, tutkimukseen ja innovointiin, kestävään liikenteeseen sekä digitaaliseen muutokseen; ja
  • Euroopan parlamentti saa jatkossa nimetä jäsenen ESIR-rahaston johtokuntaan, mikä lisää läpinäkyvyyttä ja tiedonkulkua.

 

Alueellisia, paikallisia ja pienempiä projekteja tuetaan seuraavilla toimilla:

 

  • Euroopan investointineuvontakeskuksella tulee olemaan suurempi rooli ja enemmän edustusta paikallisella tasolla;
  • mikäli mahdollista, Euroopan investointipankin tulisi siirtää vastuu pienten projektien valinnasta ja valvonnasta kansallisille kehityspankeille; ja
  • jos epävakaat markkinaolosuhteet vaikuttavat negatiivisesti johonkin projektiin, voi Euroopan investointipankki poikkeuksellisesti vähentää rahoituksensaajalle rahoituksesta koituvia kuluja.

Kommentit

 

Udo Bullmann (S&D, Saksa) totesi talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta keskustelussa: Euroopan strategisten investointien rahasto perustettiin korjaamaan 700 miljardin euron investointivajetta. Haluamme parantaa rahastoa, uudistaa sitä ja tehdä siitä paremmin saavutettavan alueilla, joilla sitä eniten tarvitaan. Meillä on nyt myös puolueeton arvio siitä, mitkä ovat parhaat projektit modernien yritysten tukemiseen modernissa maailmassa.”

 

Budjettivaliokunnan esittelijä José Manuel Fernandes (EPP, Portugali) sanoi: "Euroopan strategisten investointien rahasto on ollut menestystarina. On luonnollista, että haluamme ohjelmalle lisärahoitusta ja jatkoa. Sopimukseen oli vaikea päästä, mutta olemme tyytyväisiä siihen. Se tarkoittaa lisärahoitusta projekteille, joilla on todellista lisäarvoa Euroopalle. Se edistää kasvua ja auttaa uusien työpaikkojen luomisessa. Rahastolla on saatu aikaan jo 250 miljardin euron arvosta investointeja, autettu 600 työpaikan luomisessa ja tuettu 400 000 pientä ja keskisuurta yritystä. ESIR 2.0 lisää tukea pienille projekteille ja vaatii neuvontakeskukselta ennakoivampaa toimintaa.”

 

Taustatietoa

 

Euroopan investointipankin Euroopan strategisten investointien rahasto (ESIR) perustettiin vuonna 2015 ja sen tarkoitus oli houkutella ainakin 315 miljardin euron arvosta investointeja reaalitaloudessa. Rahaston alkuperäinen toimikausi oli kolme vuotta, mutta Euroopan komissio esitti rahaston toimikauden pidentämistä nykyisen EU:n monivuotisen rahoituskehyksen loppuun joulukuuhun 2020 saakka. Tavoitteena on houkutella 500 miljardin euron edestä investointeja. Maakohtaiset tulokset ovat saatavilla komission nettisivuilla.