• Maanviljelijöille enemmän neuvotteluvoimaa isoja kauppaketjuja vastaan
  • Paremmat keinot markkinoiden epävakauksilta ja tuotantoriskeiltä suojautumiseen
  • Enemmän juostavuutta jäsenmaille nuorten maanviljelijöiden auttamiseksi

Euroopan parlamentin jäsenet hyväksyivät tiistaina uudistukset, joilla pyritään yksinkertaistamaan EU:n maatalouspolitiikkaa.

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistus, jonka on tarkoitus astua voimaan ensi vuonna, hyväksyttiin äänin 503 puolesta, 87 vastaan, 13 tyhjää.

 

Maanviljelijöiden aseman vahvistaminen toimitusketjussa

 

Uusilla säännöillä vahvistetaan maanviljelijöiden neuvotteluvoimaa tarjoamalla maanviljelijöiden organisaatiolle mahdollisuutta suunnitella tuotantoa ja neuvotella maataloustuotteiden tarjontaa koskevia sopimuksia jäsentensä puolesta. Tällaiset kollektiiviset neuvottelut on sallittu tähän mennessä vain vilja-, maito-, naudanliha- ja oliiviöljytuotteiden osalta.

 

Markkinoiden epävakauksilta ja tuotantoriskeiltä suojautuminen

 

Uudistuksen myötä maanviljelijöille tarjotaan myös parempia keinoja suojautua markkinoiden epävakaudelta ja maatiloihin kohdistuvilta riskeiltä kuten huonoilta sääoloilta ja tuholaisilta tai eläintaudeilta. Keinoja, joilla maanviljelijöiden tuloja vakautetaan, muokataan vastaamaan paremmin maanviljelijöiden tarpeisiin. Muun muassa sato-, eläin- ja kasvivakuutuksien sekä keskinäisten rahastojen korvauksia korotetaan. Komissio pystyy myös vastaamaan nopeammin maatiloja koskeviin kriiseihin poikkeuksellisilla tukitoimenpiteillä.

 

Aktiiviset ja nuoret maanviljelijät: lisää joustavuutta

 

EU-mailla on uudistuksen myötä enemmän joustavuutta määritellä, kuka on aktiiviviljelijä eli maanviljelijä, joka voi saada EU:n maataloustukia. EU-maat pystyvät myös myöntämään lisärahoitusta nuorille maanviljelijöille. Tarkoituksena on saada nuoret kiinnostumaan maatalousalasta.

 

Kommentti

 

“Tänään parlamentti vahvisti merkittävästi maanviljelijöiden asemaa toimitusketjussa, antoi maanviljelijöille paremmat keinot suojautua markkinoiden epävakauksilta ja tuotantoriskeiltä sekä lisäsi tukea nuorille maanviljelijöille. Tämä tekee maatalouspolitiikasta reilumpaa, yksinkertaisempaa ja maanviljelijöiden tarpeisiin paremmin sopivaa. Näin parannetaan myös EU-kansalaisten elintarviketurvaa. Uudet säännöt astuvat voimaan pian, jotta maanviljelijät pääsevät hyötymään uudistuksista mahdollisimman nopeasti”, sanoi esittelijä Albert Dess (EPP, Saksa).

 

Seuraavaksi

 

Neuvoston pitää vielä hyväksyä EU:n maatalouspolitiikan uudistus ennen, kuin se voi astuu voimaan 1.1.2018. Lisätietoa uudistuksesta on saatavilla täällä