Jaa tämä sivu: 

  • Alusta investoinneille, joita muuten olisi vaikea rahoittaa 
  • Mepit vaativat suurempaa EU-takuuta: 40,8 mrd. euroa, jotta saataisiin liikkeelle 698 mrd. euroa lisäinvestointeja 
  • Lisää vastuuvelvollisuutta, enemmän painotusta ilmastonsuojelulle 
Kestävä kasvu on yksi InvestEU-ohjelman prioriteeteista - ©AP Images/European Union - EP 

Parlamentti hyväksyi kantansa uuteen EU-ohjelmaan, jolla pyritään tukemaan investointeja ja rahoituksen saatavuutta vuodesta 2021 vuoteen 2027.

Uusi ohjelma korvaa nykyisen rahoituskriisin jälkeen perustetun Euroopan strategisten investointien rahaston.

Mepit hyväksyivät keskiviikkona seuraavat muutokset komission ehdotukseen:

  • EU:n budjettitakuuta tulisi nostaa 40,8 mrd. euroon, jotta saataisiin liikkeelle 698 mrd. euroa lisäinvestointeja ympäri EU:ta (komissio ehdotti takuuksi 38 mrd. euroa 650 mrd. euron liikkeelle saamiseksi),
  • uudet selkeämmät tavoitteet kuten EU:n työllisyysasteen nostaminen, Pariisin ilmastosopimusten sitoumuksien saavuttaminen tai taloudellinen, alueellinen ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus,
  • tavoitteeksi, että vähintään 40 % InvestEU:n rahoituksesta käytettäisiin ilmastotavoitteiden edistämiseksi,
  • ohjauskomitea varmistamaan oikea tasapaino politiikan alan ja pankkialan kokemuksen välillä ohjelman hallinnoinnissa, ja parlamentin tulisi nimetä yksi henkilö komiteaan,
  • komission ja ohjauskomitean olisi raportoitava vuosittain parlamentille ja neuvostolle InvestEU-ohjelman edistymisestä ja vaikutuksista.

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 517 puolesta, 90 vastaan ja 25 tyhjää.

Kommentit

“InvestEU-rahasto kokoaa yhteen kaikki EU-budjetin rahoitusvälineet. Euroopan strategisten investointien rahasto, joka toimi InvestEU:n inspiraationa, on jo auttanut luomaan yli miljoona työpaikkaa ympäri EU:ta ja tukenut yli 850 000 pientä ja keskikokoista yritystä. EU:n painopisteiden pitää näkyä Invest-EU ohjelmassa. InvestEU tulee olemaan tärkeä työkalu taloudelliselle kasvulle, uusien työpaikkojen luomiselle, yrittäjyydelle ja sosiaaliselle, taloudelliselle ja alueelliselle yhteenkuuluvuudelle”, sanoi budjettivaliokunnan esittelijä José Manuel Fernandes (EPP, Portugal).

“InvestEU lisää tukea pienille ja keskisuurille yrityksille, tutkimukselle, innovaatiolle ja kestävälle infrastruktuurille. Ohjelmalla pyritään lisäksi puuttumaan suuriin kuiluihin sosiaalisessa infrastruktuurissa ja varmistamaan, että koulutukseen, terveyteen ja sosiaalisen asumiseen liittyvät projektit ovat mahdollisia”, sanoi talous- ja raha-asioiden valiokunnan puheenjohtaja ja esittelijä Roberto Gualtieri (S&D, Italia).

Seuraavaksi

Mepit ovat nyt valmiita aloittamaan neuvottelut lainsäädännöstä EU:n neuvoston kanssa.

Taustatietoa

EU:ssa on merkittävä investointivaje huolimatta useista aloitteista tilanteen korjaamiseksi. InvestEU-ohjelma (osa 2021-2027 pitkän aikavälin budjettipakettia) pyrkii puuttumaan tähän ongelmaan.

Se kokoaa yhteen useita EU:n rahoitusvälineitä (kuten Euroopan strategisten investointien rahasto, verkkojen Eurooppa -väline, yritysten kilpailukykyä ja pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevan ohjelman tietyt välineet ja työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman tietyt vakuudet ja välineet. Lisäksi ohjelma laajentaa nk. Junckerin suunnitelman mallia mm. käyttämällä takuita EU-budjetista lisäinvestoijien houkuttelemiseksi.

InvestEU-ohjelmaan kuuluu InvestEU-rahasto, InvestEU-neuvontakeskus ja InvestEU-portaali. Lisätietoa englanniksi on saatavilla täällä.