Jaa tämä sivu: 

  • Internetalustoille kannustimia maksaa taiteilijoiden ja toimittajien työstä 
  • Meemejä ja GIFejä voi jakaa vapaasti 
  • Yksittäisillä sanoilla tai hyvin lyhyellä kuvauksella varustettuja linkkejä uutisartikkeleihin voi jakaa 
  • Toimittajien saatava osuus kustantajien saamasta tekijänoikeuksien alaisesta tulosta 
  • Start up -alustoille kevyemmät vaatimukset 
  • Direktiivi ei määrää pakollisia suodattimia 

Uudet tekijänoikeusäännöt turvaavat luovan alan toimijoiden ja uutiskustantajien asemaa neuvotteluissa internetjättien kanssa. Säännöt turvaavat myös ilmaisunvapauden.

Euroopan parlamentin ja neuvoston neuvotteleman sopimuksen tavoite on turvata, että tekijänoikeudet toteutuvat internetissä. Lainsäädäntö vaikuttaa suoraan muun muassa YouTube-, Facebook- ja Google News- alustoihin.

Lainsäätäjät onnistuivat takaamaan, että internet pysyy vapaan ilmaisun alueena. Tekstipätkiä uutisartikkeleista sekä GIFejä ja meemejä voi jatkossakin jakaa.

Teknologiajättien tulee jakaa tuloja taiteilijoille ja toimittajille

Sopimuksen tavoite on vahvistaa oikeuksien haltijoiden mahdollisuuksia neuvotella paremmista korvauksista työnsä käytöstä internetalustoilla. Sopimus parantaa erityisesti muusikkojen, esiintyjien, käsikirjoittajien ja uutiskustantajien oikeuksia.

Ilmaisunvapauden varmistaminen

Tekstipätkiä voi jatkossakin jakaa uutisartikkeleiden yhteydessä edellyttäen, että tekstipätkä on hyvin lyhyt.

Tekijänoikeuksin suojattujen töiden lataaminen internet-alustoille esimerkiksi lainaamista, kritiikkiä, arviointia, karikatyyriä, parodiaa tai pastissia varten on jatkossakin mahdollista ja meemejä ja GIFejä voi jatkossakin jakaa.

Vahvemmat neuvotteluoikeudet tuottajille ja teosten esittäjille

Tuottajat ja teosten esittäjät voivat vaatia lisäkorvausta jakelijalta, joka hyötyy tuottajan työstä esimerkiksi, jos alun perin sovittu korvaus on kohtuuttoman pieni suhteessa jakelijan saamaan hyötyyn.

Miten direktiivi muuttaa nykytilannetta

Tällä hetkellä internetyrityksillä on vain vähän kannustimia tehdä reiluja lisenssisopimuksia tekijänoikeuksien haltijoiden kanssa, koska yritykset eivät ole vastuussa sisällöstä, jota alustojen käyttäjät niille lataavat. Kun internetyhtiöt asetetaan vastuuseen, vahvistuvat tekijänoikeuksien haltijoiden mahdollisuudet vaatia kohtuullisia sopimuksia ja saada reilu korvaus töidensä käytöstä digitaalisilla alustoilla.

Seuraavaksi

Neuvoston ja Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunnan sekä täysistunnon tulee hyväksyä sopimus.

Kommentti

Esittelijä Axel Voss (EPP, Saksa) sanoi: ””Sopimus on tärkeä askel eteenpäin, ja se korjaa tilannetta, jossa muutama yhtiö on voinut tienata ilman kohtuullista korvausta luovan alan toimijoille ja toimittajille, joiden työn varassa tuotot ovat olleet. Samaan aikaan sopimus sisältää määräyksiä, joilla varmistetaan internetin pysyminen vapaan ilmaisun alueena.

Teksti huomioi myös erityisesti start-up -yritykset. Huomisen johtavat yritykset ovat tämän päivän start-up -yrityksiä. Monimuotoisuus perustuu kasvuyritysten laajaan, dynaamiseen ja innovatiiviseen toimintaan.

Sopimus suojaa ihmisten elantoa, demokratiaa, monipuolista mediakenttää, ilmaisunvapautta, sekä rohkaisee kasvuyrityksiä ja teknologista kehitystä. Sopimus tekee internetistä tilan, joka hyödyttää kaikkia, ei pelkästään muutamaa vahvaa toimijaa.”