Jaa tämä sivu: 

Euroopan parlamentti julkaisee “Valitse tulevaisuutesi” -lyhytelokuvan, joka kannustaa äänestämään EU-vaaleissa. Elokuva julkaistaan kuukausi ennen 26. toukokuuta pidettäviä EU-vaaleja.

Elokuva kannustaa paitsi äänestämään EU-vaaleissa myös pohtimaan tulevia sukupolvia, joihin EU-vaalien tulos pitkällä tähtäimellä vaikuttaa. Elokuvassa kuvataan vastasyntyneiden lasten syntymän voimakkaita, kauniita ja herkkiä ensihetkiä. Elokuvan on ohjannut palkittu elokuvaohjaaja Frédéric Planchon.


Kertojana on nuori tyttö, joka vetoaa äänestäjiin: ”Jokainen meistä voi jättää jälkensä maailmaan, mutta vain yhdessä voimme oikeasti vaikuttaa. Valitse Eurooppa, jossa haluat minun kasvavan.” Kaikissa EU-maissa toukokuussa järjestettävät vaalit määräävät Euroopan unionin tulevan suunnan.


Huhtikuussa teetetyssä kyselytutkimuksessa 80 prosenttia EU-kansalaisista vastasi, että eurooppalaisia yhdistävät tekijät ovat merkitsevämpiä kuin erottavat tekijät (Taulukko 1). Kun vastaajilta kysyttiin tunteesta, joka tulee ensimmäisenä mieleen EU:ta ajatellessa, valtaosa (55 %) eurooppalaisista mainitsi toivon tai luottamuksen, kun taas kolmasosa mainitsi epäilyksen. (Taulukko 2.)


Brexit on myös osoittanut unioniin kuulumisen hyödyt sekä sen, kuinka läheisesti EU-maat ovat nivoutuneet toisiinsa vuosien yhteistyön tuloksena. Hyödyt konkretisoituvat vasta, kun ne ollaan menettämässä. Uusimman Eurobarometri-selvityksen (helmikuu 2019) mukaan yli kaksi kolmasosaa (68 %) eurooppalaisista uskoo maansa hyötyneen EU-jäsenyydestä (taulukko 3), ja 61 prosenttia on sitä mieltä, että EU-jäsenyys on hyvä asia (taulukko 4). Suomalaisista vastaajista 74 prosenttia katsoi Suomen hyötyneen EU-jäsenyydestä.


Eurobarometrin tulokset osoittavat, että kansalaisia kiinnostavat eniten talous ja kasvu, työllisyysnäkymät, muuttoliike, ilmastonmuutoksen torjuminen ja terrorismin vastainen kamppailu. Näihin vastaamisessa tarvitaan yhteistyötä ja yhtenäisyyttä (Taulukko 5). Suomalaisten vastaajien mielestä EU-vaalien tärkein keskustelunaihe oli ilmastonmuutoksen torjuminen ja ympäristönsuojelu (65 %).


Euroopan tulevaisuudesta äänestetään EU-vaaleissa 23.-26. toukokuuta. Eurobarometrin mukaan yli kolmannes EU-kansalaisista (35 %) oli helmikuun lopussa varma, että äänestää. Kolmannes (32 %) vastaajista oli puolestaan vielä epävarma (Taulukko 6). Nuoret äänestysikäiset suhtautuivat kaikista positiivisimmin EU:hun (74 %), mutta toisaalta vain 21 prosenttia aikoi varmasti äänestää, ja 34 prosenttia ei ollut kyselyajankohtana vielä päättänyt (Taulukko 6).


Lyhytelokuva julkaistaan verkossa kaikissa jäsenmaissa 25. huhtikuuta. Televisio-, elokuva- ja radiojakeluun tarkoitetut versiot julkaistaan myöhemmin.

Taulukko 1 
Taulukko 2 
Taulukko 3 
Taulukko 4 
Taulukko 5 
Taulukko 6 
Taulukko 7