Jaa tämä sivu: 

Mepit äänestivät keskiviikkona parlamentin 20 valiokunnan ja 2 alivaliokunnan jäsenmääristä. Valiokuntien kokoonpano vahvistettiin myöhemmin samana päivänä.

Äänestyksen jälkeen poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat jäsenet ilmoittivat edustuksestaan valiokunnissa ja alivaliokunnissa. Lista kaikkien valiokuntien jäsenistä löytyy täältä.

Valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat valitaan valiokuntien järjestäytymisistunnoissa.

Poliittisten ryhmien pitää vielä ilmoittaa valiokuntien varajäsenyyksistä.


Valiokuntien jäsenmäärät ja suomalaisten meppien jäsenyydet:


Ulkoasiainvaliokunta (AFET), 71 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta (AGRI), 48 jäsentä

Elsi Katainen (Renew Europe, Kesk.)

Petri Sarvamaa (EPP, Kok.)


Budjettivaliokunta (BUDG), 41 jäsentä

Nils Torvalds (Renew Europe, RKP)


Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta (CULT), 31 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Kehitysyhteistyövaliokunta (DEVE), 26 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Talous- ja raha-asioiden valiokunta (ECON), 60 jäsentä

Eero Heinäluoma (S&D, SDP)

Sirpa Pietikäinen (EPP, Kok.)


Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL), 55 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta (ENVI), 76 jäsentä

Teuvo Hakkarainen (ID, PS)

Silvia Modig (GUE/NGL, Vas.)

Nils Torvalds (Renew Europe, RKP)


Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta (IMCO), 45 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Kansainvälisen kaupan valiokunta (INTA), 41 jäsentä

Heidi Hautala (Greens/EFA, Vihr.)


Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta (ITRE), 72 jäsentä

Miapetra Kumpula-Natri (S&D, SDP)

Ville Niinistö (Greens/EFA, Vihr.)

Mauri Pekkarinen (Renew Europe, Kesk.)

Henna Virkkunen (EPP, Kok.)


Oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI), 25 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE), 68 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Aluekehitysvaliokunta (REGI), 43 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN), 49 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta (AFCO), 28 jäsentä

Laura Huhtasaari (ID, pPS)


Kalatalousvaliokunta (PECH), 28 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Vetoomusvaliokunta (PETI), 35 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta (FEMM), 35 jäsentä

Sirpa Pietikäinen (EPP, Kok.)


Talousarvion valvontavaliokunta (CONT), 30 jäsentä

Petri Sarvamaa (EPP, Kok.)


Ihmisoikeuksien alivaliokunta (DROI), 30 jäsentä

Heidi Hautala (Greens/EFA, Vihr.)


Turvallisuus- ja puolustuspolitiikan alivaliokunta (SEDE), 30 jäsentä

ei suomalaisia jäseniä


Määräykset valiokuntien muodostamisesta

Valiokuntien ja alivaliokuntien kokoonpanon tulisi mahdollisuuksien mukaan vastata parlamentin kokoonpanoa (209 artikla). Poliittisten ryhmien suhteelliset osuudet valiokunnissa jaettavana olevista paikoista eivät saa poiketa lähimmästä tarkoituksenmukaisesta kokonaisluvusta.

Jos poliittiset ryhmät eivät pääse yhteisymmärrykseen suhteellisista osuuksista yhdessä tai useammassa valiokunnassa, puheenjohtajakokous (puhemies ja poliittisten ryhmien johtajat) tekee asiasta päätöksen.

Poliittiset ryhmät ja sitoutumattomat jäsenet päättävät keskenään nimityksistä valiokuntiin ja alivaliokuntiin. Paikoista ei saa käydä vaihtokauppaa ryhmien välillä.