Media-akkreditointi 

 

Toimittajat, valokuvaajat ja audiovisuaalisen median edustajat tarvitsevat lehdistöakkreditoinnin ja/tai erillisen kuvausluvan voidakseen työskennellä Euroopan parlamentin tiloissa.

Euroopan parlamenttiin voi akkreditoitua kahdella tavalla:


 • Lyhyen aikavälin akkreditointi
 • Vuoden voimassa oleva akkreditointi

Lyhyen aikavälin akkreditointi

Toimittajat, jotka vierailevat Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxemburgissa, voivat saada lehdistökortin raportoidakseen tietystä kokouksesta/täysistunnosta. Kaikkia toimittajia pyydetään lähettämään alla olevan luettelon mukaiset tiedot viimeistään 24 tuntia ennen vierailua osoitteeseen media.accreditation@ep.europa.eu.


 • toimittajan edustaman median nimi
 • Lehdistökortti tai kirje päätoimittajilta
 • Euroopan parlamentissa vierailun tarkoitus
 • Sukunimi
 • etunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Matkapuhelinnumero
 • Syntymäaika
 • Kansallisuus
 • Henkilökortin numero
 • Henkilökortin tyyppi
 • Valokuva eurooppalaisen henkilökortin muodossa (henkilökuva, kuvasuhde 3x4, jpg, +/- 100 KB

Vuoden voimassa oleva akkreditointi parlamenttiin

Toimittajat, jotka raportoivat säännöllisesti Euroopan parlamentin toiminnasta ja/tai asuvat Brysselissä, Strasbourgissa tai Luxembourgissa, voivat saada parlamenttia koskevan akkreditoinnin, joka on voimassa kaikissa kolmessa toimipaikassa (Strasbourg, Bryssel ja Luxemburg).


Säännöt koskien toimittajien akkreditointia parlamenttiin

Hakemuslomake – akkreditointi parlamenttiin


Akkreditointikortin haltijalla on pääsy parlamentin rakennuksiin, ja se oikeuttaa käyttämään toimittajille tarkoitettuja tiloja ja palveluja.


Valo- ja videokuvauslupa

Kaikilla toimittajilla, jotka aikovat valo- tai videokuvata parlamentin tiloissa, on oltava siihen erillinen lupa. Lupahakemukset valo- ja videokuvausta varten käsitellään akkreditointitoimistosta. Myös valo- ja videokuvauslupaa voi hakea ennalta osoitteesta media.accreditation@ep.europa.eu.  Luvan saaminen edellyttää valo- ja videokuvaamista koskevien sääntöjen allekirjoittamista ja noudattamista.


Muiden kuin tiedotusvälineiden edustajien valo- ja videokuvauslupa

Valo- ja videokuvaajilla, jotka parlamentin jäsen tai jokin parlamentin yksikkö (”tallenteita pyytävä viranomainen”) on kutsunut esimerkiksi tiettyyn tilaisuuteen, on oltava muun henkilön kuin tiedotusvälineen edustajan kuvauslupa. Tallenteita pyytävän viranomaisen ja/tai valo- tai videokuvaajan on pyydettävä lupaa viimeistään 24 tuntia ennen vierailua akkreditointitoimistosta (media.accreditation@ep.europa.eu). Tämä lupa ei oikeuta pääsyyn parlamentin tiloihin. Tallenteita pyytävän tahon on lisäksi pyydettävä vieraalle kulkulupa.  Tallenteita pyytävä viranomaisen on valvottava tallennusta ja varmistettava, että muiden henkilöiden kuin tiedotusvälineiden edustajien tallenteisiin Euroopan parlamentin tiloissa sovellettavia sääntöjä noudatetaan.Lehdistön akkreditointitoimisto

Bryssel: Lehdistön akkreditointitoimisto (Accreditation centre), huone PHS -1C029, Paul-Henri Spaak -rakennus, Rue Wiertz 60 (vierailijoiden sisäänkäynti)

Maanantaista torstaihin 8.30–17.45

Perjantaisin 8.30–13.00


Strasbourgissa täysistuntojen aikana: LOW-rakennuksen lehdistösisäänkäynti – ensimmäinen sisäänkäynti sisäpihan vasemmalla puolella (Bronislaw Geremek Agora).

Maanantaisin 12.00–20.00

Tiistaisin ja keskiviikkoisin 08.00-20.00

Torstaisin 08.00 - täysistunnon päättymiseen astiAiheeseen liittyviä sivustoja:

Instituutioiden yhteinen akkreditointi – Euroopan komissio

Akkreditointi Eurooppa-neuvostoon