EU-vaalit 2019 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Eurooppalaiset äänestävät 23.-26.5. 

Toukokuussa sadat miljoonat kansalaiset valitsevat uuden Euroopan parlamentin.

EU-kansalaiset arvioivat huolella ehdokkaita ja vaaliohjelmia ennen kuin tekevät päätöksiä, jotka muokkaavat maanosamme tulevaisuutta ja rooliamme maailmassa tulevina vuosina. Euroopan unioni on rauhanomaiseen yhteistyöhön perustuva ainutlaatuinen yhteinen hanke. Sitä kuitenkin uhkaavat tahot, joiden pyrkimyksenä on horjuttaa yhteisiä saavutuksiamme.

Viimeisimpien kyselyiden tulosten mukaan ihmiset kuitenkin näkevät EU:n entistä myönteisemmässä valossa. Ensimmäistä kertaa jopa 48 prosenttia eurooppalaisista tuntee, että heidän äänellään on EU:ssa merkitystä. Jäsenvaltioiden välillä on eroja, mutta silti tämä on 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin kymmenen vuotta sitten.

Meillä on kuitenkin vielä paljon työtä.

Meidän pitää muuttaa Eurooppaa ja tehdä siitä tehokkaampi vastaamalla kansalaisten huoliin ja työskennellä tähänastisten saavutusten pohjalta.

Seuraavien kuukausien aikana eurooppalaiset arvioivat, mitä unioni tekee suojellakseen heitä, luodakseen uusia mahdollisuuksia ja osoittaakseen vahvuuttaan muulle maailmalle. Eurooppalaiset odottavat vastauksia muuttoliikkeeseen, turvallisuuteen, ympäristöön ja työpaikkoihin liittyviin huolenaiheisiin. Meidän on tehtävä paljon töitä, jotta voimme olla varmoja, että ihmiset saavat tietoa parlamentin jäsenten päivittäin aikaansaamista tuloksista liittyen esimerkiksi turvapaikkajärjestelmän uudistukseen, läheisempiin suhteisiin Afrikan kanssa, terrorismin vastaiseen työhön, polkumyyntitoimenpiteisiin, henkilötietojen suojeluun tai internetjättiläisten vastuun saattamiseen.

Euroopan parlamentti on unionin ainoa suoraan vaaleilla valittu toimielin ja se on Euroopan tulevaisuutta koskevan keskustelun ytimessä. Valtionjohtajat tulevat säännöllisesti parlamenttiin kertomaan näkemyksistään. Tämä on johtanut vilkkaisiin keskusteluihin, jotka muodostavat perustan Euroopan yhdentymishankkeen parantamiselle.

Parlamentti toivotti tervetulleeksi yli 8 000 nuorta Strasbourgiin ja 800 nuorta Brysseliin. Euroopan nuorisotapahtuma tarjosi meille tilaisuuden oppia lisää seuraavan sukupolven toiveista ja huolenaiheista ja ennen kaikkea keskustella siitä, miten voimme kehittää Eurooppaa yhdessä.

Tiedotusvälineet ovat keskeisessä asemassa ennen EU-vaaleja, sillä ne tarjoavat tietoa ja heijastavat yleistä mielipidettä. Olemme luoneet säännöllisesti päivitettävän sähköisen lehdistöpaketin, joka helpottaa jäsenvaltioiden kampanjoiden seuraamista ja auttaa ymmärtämään niiden vaikutuksia ja Euroopan parlamentissa vuonna 2019 tapahtuvia muutoksia. Lehdistöpaketti sisältää muun muassa hyödyllisiä yhteystietoja, yleiskatsauksen parlamentin työhön ja saavutuksiin tällä vaalikaudella, vaalisovelluksen, linkkejä taustamuistioihin, grafiikkaa ja mielipidetutkimusaineistoa. Toivomme, että lehdistöpaketista on teille hyötyä.

Kiitos työstä, jota teette tuodaksenne Euroopan unionin lähemmäksi kansalaisiaan.


Antonio Tajani

Euroopan parlamentin puhemies