Paikkaennusteet seuraavan parlamentin kokoonpanosta 

 
 

Jaa tämä sivu: 

Paikkaennusteet laatii Euroopan parlamentin yleisen mielipiteen seurantayksikkö yhteistyössä Kantar Public -tutkimusyrityksen kanssa jäsenmaissa tehtyjen mielipidekyselyiden pohjalta tämän hetkisten poliittisten ryhmien mukaisesti.

Ennuste perustuu nykyisen parlamentin ryhmärakenteeseen, sillä ei ole mahdollista ennakoida poliittisten ryhmien määrää tai kokoonpanoa seuraavan lainsäädäntökauden aikana. Paikkaennusteisiin tulee suhtautua mielipidemittausten perusteella laadittuina poliittisina tilannekuvina.

 

Nykyisiin mielipidemittauksiin perustuen paikat jakautuisivat näin seuraavassa Euroopan parlamentissa. Poliittisten ryhmien lohkoja klikkaamalla pystyy tarkastelemaan paikkojen prosenttiosuutta.
Keitä ovat ”muut”

Uusia poliittisia ryhmittymiä on ilmestynyt kansallisille poliittisille kentille ympäri Eurooppaa vuodesta 2014 lähtien. Mielipidekyselyiden mukaan näillä ryhmittymillä on mahdollisuus saada paikkoja seuraavissa EU-vaaleissa. Koska ne kuitenkaan eivät kuulu mihinkään nykyisen Euroopan parlamentin poliittisista ryhmistä, näille ryhmittymille ennakoidut paikat näkyvät kategoriassa ”muut”. Koska ei ole mahdollista ennakoida, mihin poliittiseen ryhmään nämä uudet poliittiset voimat päättävät liittyä vaalien jälkeen, ”muut”-kategoria on jaettu tasaisesti kaavion oikealle ja vasemmalle puolelle.

Äänestyskäyttäytymisennusteet aikajanalla


Tiedot ennusteisiin julkisista luotettavista lähteistä

Euroopan parlamentti ei ole tilannut paikkaennusteen tekoon käytettyjä mielipidemittauksia. Ennusteen tiedot perustuvat luotettaviin kansallisten tutkimustoimijoiden tekemiin mielipidemittauksiin. Lisätietoa kaikista käytetyistä mielipidemittauksista, niiden lähteistä ja keskeisistä tiedoista löytyy ennusteraportin liitteestä. Lisäksi tältä sivustolta ladattavassa Excel-tiedostossa on tarjolla kokoelma mielipidemittauksia kaikista jäsenmaista vuoden 2018 alkuun saakka. Kyseessä on viitteellinen kokoelma, sillä kaikkia kyselyitä ei ole mahdollista kerätä yhteen.

Ennusteessa käytetään ensisijaisesti EU-vaaleja koskevia mielipidekyselyitä. Mikäli näitä ei ole saatavilla, käytetään lähteenä kansallisia vaalikyselyitä. Kun saatavilla on useampia mielipidekyselyitä yhdestä maasta, lasketaan puolueille keskiarvokannatukset kyselyiden tulosten perusteella. Yksittäisten mielipidekyselyiden tulokset sekä parlamentin yleisen mielipiteen seurantayksikön laskemat keskiarvot ovat tarkasteltavissa Excel-tiedostossa.

Paikkajakoa voi tarkastella maittain valitsemalla tietyn maan valikosta.

Tarkat maakohtaiset tiedot ovat luettavissa lisäksi selvityksestä poliittisen ilmapiirin kehityksestä, jonka voi ladata täältä.

Lisätietoa saa ottamalla yhteyttä osoitteeseen: dgcomm-pom@europarl.europa.eu.