Mielipidekyselyt kaikissa EU-maissa 

 
 

Eurooppalaisten kiinnostusta vuoden 2019 EU-vaaleihin ja heidän mielipiteitään Euroopan yhdentymisestä on mitattu sarjalla Eurobarometri-kyselyitä. Kyselyiden tuloksien ja vaalien jälkeen tehtävän analyysin avulla voidaan parantaa ymmärrystä kansalaisten äänestyskäyttäytymisestä.

Huhtikuun ja syyskuun 2018 kyselyt osoittivat, että EU:n kannatus on nousussa

Viimeisimmät kyselyt osoittavat, että EU:n kannatus on nousussa EU-kansalaisten keskuudessa. Syyskuussa 2018 julkaistuun kyselyyn osallistui yli 27000 henkilöä kaikista 28 EU-maasta.

Kysymys: Onko kotimaasi hyötynyt EU-jäsenyydestä? 

Kyselyn mukaan:

  • 62 % EU-maiden kansalaisista pitää maansa EU-jäsenyyttä hyvänä asiana ja kaksi kolmasosaa (68 %) vastaajista kokee, että heidän kotimaansa on hyötynyt EU-jäsenyydestä. Tämä luku on ollut korkeampi viimeksi vuonna 1983.
  • 66 % vastaajista äänestäisi maansa EU-jäsenyyden puolesta ja vain 17 % harkitsisi EU:sta eroamista, kun taas 17 % ei osannut sanoa kantaansa kysymykseen.
  • 41% vastaajista tietää milloin EU-vaalit järjestetään ja 51 % eurooppalaisista on kiinnostunut vaaleista.

Kun vastaajilta kysyttiin syyskuun kyselyssä, mistä aiheista he haluaisivat seurata keskustelua eurooppalaisissa vaalikampanjoissa, olivat prioriteetit muuttuneet huhtikuun kyselystä. Muuttoliike sai eniten mainintoja (50%) ja seuraavaksi useimmiten mainittiin talous (47 %) ja nuorisotyöttömyys (47 %). Terrorismin vastainen kamppailu mainittiin huhtikuussa useimmiten kun taas syyskuussa 44 % totesi tämän kiinnostavan vaalikampanjoissa.

Syyskuun kyselyn tulokset

Kyselyn tulokset Suomessa

Huhtikuun kyselyn tulokset

Tulevat vaaligallupit

Vaalien alla julkaistaan äänestysaikeita koskevat EU27-vaaligallupit kaksi kertaa kuukaudessa ja vaaleja edeltävän kuukauden aikana viikoittain. Ensimmäinen kysely tehtiin syyskuussa.

Kansalliset kyselyt äänestysaikeista (syyskuu 2018)

Eurobarometri-kyselyn menetelmä

Euroopan parlamentin ja Euroopan komission Eurobarometri-kyselyt tekee aina sama toimeksisaaja käyttäen samaa menetelmää. Tämä mahdollistaa tulosten ja suuntausten suoran vertailun. Kyselyt toteutetaan henkilökohtaisina haastatteluina kaikissa EU:n 28 jäsenvaltiossa, ja niihin osallistuu noin 27 000 vastaajaa, jotka edustavat koko väestöä ja ovat vähintään 15-vuotiaita.

Otanta tehdään huolellisesti niin, että se vastaa kunkin jäsenvaltion sosiodemografista tilannetta ja on tilastollisesti täysin edustava. Tuloksia analysoimalla pyritään tuottamaan mahdollisimman kattava yleiskatsaus mielipideilmaston muutoksista jäsenvaltioissa, alueellisista ja sosiodemografisista eroista sekä aiemmista kehityssuunnista.

Kustakin kyselystä on saatavilla seuraavat tiedot:

  • itse raportti (vain englanniksi julkaisupäivänä, myöhemmin kaikilla muilla 23 kielellä),
  • täydellinen sosiodemografinen liite ja tulosliite
  • kansalliset tietokoosteet tärkeimmistä tuloksista kunkin jäsenvaltion osalta (englanniksi ja jäsenvaltion kielellä)
  • kootut Excel-tiedostot ja
  • SPSS-tiedosto, joka sisältää raakadatan (saatavilla pyynnöstä)

Aikaisempia kyselyitä

Vuosi eurovaaleihin 2019 (huhtikuu 2018)

Kansalaisten mielipiteiden sosiodemografiset suuntaukset (kesäkuu 2018)

Parlametri 2017 (lokakuu 2018)

Kaksi vuotta eurovaaleihin 2019 (toukokuu 2017)