Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Seomra nuachta

Cuirfear rún chun vóta an 27 Aibreán chun 2018 a cheapadh mar Bhliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha, le béim a chur ar éagsúlacht, comhstair agus cultúir shaibhre atá mar dhlúthchuid de shaol na hEorpa inniu. Tá ról fíorthábhachtach ag an gcultúr i stair agus i bhféiniúlacht thíortha na hEorpa agus na mór-roinne i gcoitinne, agus is cuid thábhachtach é an cultúr chomh maith de gheilleagar na hEorpa. Caith súil ar an agallamh leis an bhfeisire Mircea Diaconu chun tuilleadh a fhoghlaim. (Ábhar léitheoireachta: Bliain Eorpach na hOidhreachta Cultúrtha 2018: vóta na Parlaiminte )

 

Bhí cruinniú ag Uachtarán na Parlaiminte Antonio Tajani an 20 Aibreán le Príomh-Aire na Ríochta Aontaithe Theresa May. Ag labhairt dó tar éis an chruinnithe i Londain, chuir an tUachtarán in iúl gur é an tosaíocht is mó a bheidh ag feisirí le linn na gcainteanna Breatimeachta ná cearta saoránach a chosaint: “Thar aon rud eile cosnóimid a gcuid leasanna go láidir.” I vóta an 5 Aibreán, thug tromlach mór na bhfeisirí a gceadú le rún le treoirlínte na Parlaiminte don phróiseas idirbheartaíochta. (Ábhar léitheoireachta: Brexit: cuairt Uachtarán na Parlaiminte ar Londain )

 

D'fhonn Eoraip níos fearr a chruthú, beidh feisirí Eorpacha ag cur béime i rith 2017 ar mholtaí reachtacha a dhéanfaidh difear do chách. I measc na dtosaíochtaí is mó a bheidh ar chlár oibre na n-institiúidí ná an tslándáil, géarchéim na ndídeanaithe, athrú aeráide agus an margadh aonair digiteach. Agus deireadh mhí Aibreáin beagnach buailte linn, caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim faoin méid atá ar siúl ag do Pharlaimintse chun iad a bhaint amach. (Ábhar léitheoireachta: Tosaíochtaí reachtacha don bhliain 2017: an chéad 100 lá )

 

Gach bliain cailltear nó caitear amú aon trian den bhia go léir, sin 1.3 bhilliún tonna in aghaidh na bliana. Táirgeann an tAontas Eorpach thart ar 88 milliún tonna den chaillteanas sin. Sa choiste um an gcomhshaol an 11 Aibreán, pléadh bealaí chun an figiúr sin a laghdú faoina leath faoi 2030. Thug feisirí an choiste a gceadú le tuarascáil an fheisire Biljana Borzan ina n-éilítear ar an Aontas Eorpach agus ar na ballstáit dlús a chur lena n-iarrachtaí cur amú bia a laghdú. (Ábhar léitheoireachta: Cur amú bia: ‘Tá sé de dhualgas morálta agus polaitiúil orainn é a laghdú’ )

 
Preasráitis (an dara cuid)
 

Tá an ubh Chásca mar chuid de thraidisiún na gcéadta bliain. Ach cé a thug anseo iad? Cloig eitilte, de réir daoine áirithe. Coiníní, de réir daoine eile. Tá thart ar 383 milliún béaróg san Aontas Eorpach a bheireann suas le seacht milliún tonna uibheacha gach bliain. Sa Fhrainc, sa Ghearmáin agus san Iodáil a bheirtear an líon is mó uibheacha. Breathnaigh ar an bhfíseán thíos le tuilleadh eolais a fháil faoi thionscal uibheacha na hEorpa, agus beannachtaí na Cásca ort! (Ábhar léitheoireachta: Uibheacha Cásca: itheann gach Eorpach thart ar 200 ubh sa bhliain )

 

I dtíortha i mbéal forbartha cuirtear iallach ar chailín as gach triúr faoi bhun 18 pósadh, pósann cailín as naonúr agus iad níos óige ná 15 bliana d’aois. Rinne feisirí agus saineolaithe an fhadhb fhorleathan seo a phlé le linn éisteachta de chuid na gcoistí um chearta an duine agus um chomhionannas inscne an 11 Aibreán. Is sa Nígir, sa Bhanglaidéis agus in Sead a bhfuil na rátaí póstaí faoi aois is airde. Ar domhan is cailíní iad 82% de na páistí a phósann agus iad faoi bhun 18 mbliana d’aois. (Ábhar léitheoireachta: Póstaí faoi aois: na rátaí is airde sa Nígir, sa Bhanglaidéis agus in Sead )

 

Environment MEPs put forward a number of possible measures to cut the EU 88 million tonnes per year food waste by half by 2030 on Tuesday. MEPs called on the European Commission to lift existing restrictions on food donations and stressed a solution is needed for the confusion created for many consumers by the “best before” and “use by” labelling. (Read more: Proposals for cutting food waste )

 

Ábhar imní ag Parlaimint na hEorpa fuathchaint agus nuacht bhréagach: ar chóir inneachar a bhaint agus fíneálacha a ghearradh? Nó an bhéim a chur ar dhaoine a theagasc chun dealú idir fíorfhoinsí agus foinsí bréagacha? (Ábhar léitheoireachta: Nuacht bhréagach agus fuathchaint: conas an cogadh a chomhrac ar líne? )

 

Agus feisirí Eorpacha ar ais sa Bhruiséil tar éis an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg an tseachtain seo caite, déanfar na forbairtí is déanaí sa tSiria a phlé, cuirfear rún chun vóta maidir le cur amú bia a laghdú agus pléifear póstaí faoi aois. Déanfaidh feisirí an choiste um shaoirsí sibhialta plé chomh maith ar an ngéarchéim imirce agus ar bheartas aisdúichithe an Aontais. Beidh an Pharlaimint in mbun sosa don Cháisc ón 13 Aibreán. (Ábhar léitheoireachta: An tseachtain seo sa Pharlaimint )

 

Recent proposals to expedite the return of migrants who are not entitled to refugee status will be debated in the Civil Liberties Committee on Tuesday morning. (Read more: Migration: MEPs to debate EU return policies )

 
 
Clár oibre don tseachtain
 
Sceideal de réir an lae Dé Luain 24 Aib 2017
Briefing on parliamentary agenda - Preasagallaimh (24-04-2017): 11:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on the Internal Market and Consumer Protection - Coistí parlaiminteacha (24-04-2017): 15:00, Brussels, Altiero Spinelli
 
Committee on Development - Coistí parlaiminteacha (24-04-2017): 15:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on Budgets - Coistí parlaiminteacha (24-04-2017): 15:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
State of play of the implementation of the landing obligation and the distribution of quotas by Member States - Éisteachtaí poiblí (24-04-2017): 15:00, Brussels, Altiero Spinelli
 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs - Coistí parlaiminteacha (24-04-2017): 15:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Committee on Fisheries - Coistí parlaiminteacha (24-04-2017): 15:00, Brussels, Altiero Spinelli
 
Committee on Regional Development - Coistí parlaiminteacha (24-04-2017): 15:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety - Coistí parlaiminteacha (24-04-2017): 15:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Committee on Petitions - Coistí parlaiminteacha (24-04-2017): 15:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
The President's agenda - Dialann an Uachtaráin (24-04-2017):
 
 
Sceideal de réir an lae Dé Máirt 25 Aib 2017
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Committee on Employment and Social Affairs - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on Industry, Research and Energy - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Committee on Development - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on Culture and Education - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Altiero Spinelli
 
Committee on Petitions - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Committee on Fisheries - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Altiero Spinelli
 
Committee on the Internal Market and Consumer Protection - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Altiero Spinelli
 
Committee on Regional Development - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 09:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Committee on Economic and Monetary Affairs - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 10:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on Budgets - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 10:30, Brussels, Altiero Spinelli
 
Doñana endangered - Preasagallaimh (25-04-2017): 12:30, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on Women's Rights and Gender Equality - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 15:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Child sexual abuse and exploitation online and offline: time to act - Éisteachtaí poiblí (25-04-2017): 15:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on Budgetary Control - Coistí parlaiminteacha (25-04-2017): 15:00, Brussels, Altiero Spinelli
 
Women, Gender Equality and Climate Justice - Éisteachtaí poiblí (25-04-2017): 16:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
 
Sceideal de réir an lae Dé Céadaoin 26 Aib 2017
“TEA - Taxi Europe alliance” - Preasagallaimh (26-04-2017): 12:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
The President's agenda - Dialann an Uachtaráin (26-04-2017):
 
 
Sceideal de réir an lae Déardaoin 27 Aib 2017
“An innovative strategy to improve cardiovascular health in Europe” - Preasagallaimh (27-04-2017): 10:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
“2018 - European Year of Cultural Heritage” - Preasagallaimh (27-04-2017): 13:00, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs - Coistí parlaiminteacha (27-04-2017): 14:00, Brussels, Jòzsef Antall
 
Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion - Coistí parlaiminteacha (27-04-2017): 14:30, Brussels, Paul-Henri Spaak
 
The President's agenda - Dialann an Uachtaráin (27-04-2017):
 
 
Sceideal de réir an lae Dé Sathairn 29 Aib 2017
The President's agenda - Dialann an Uachtaráin (29-04-2017):
 
 
Twitter
 
Lifting Immunity #EP: plenary notified, @EP_Legal appoints rapporteur, hearing opt., vote in cttee. Final vote in plenary(simple majority)
RT @jduch: Demande de levée d'immunité députées Le Pen & Boutonnet (assistants) notifiée au Parlement européen. Prochaine étape: annonce en…
Press release: Proposals for cutting #foodwaste: https://t.co/5Z1sKOkqUz @EP_Environment
European Parliament and Verkhovna Rada extend their cooperation. Full statement https://t.co/xJ2vlRBuu5… https://t.co/BXeNQIaPso
.@EP_ForeignAff conveys solidarity with stateless people. Read more https://t.co/CyIcBSbI7B @AmjadBashirMEP @EP_HumanRights
Bosnia & Herzegovina: @EP_ForeignAff debate w/ FM Crndak starts now. Flwd by debate w/ @UN HR Inzko. Live… https://t.co/19EwvHGagJ
#Bolivia: @EP_HumanRights MEPs acknowledge significant progress in access to education, health care & drinking wate… https://t.co/SpV8E53Aiw
Starting now: MEPs on @EP_HumanRights debating #humanrights & #EU actions w. @SJLambrinidis - Follow LIVE:… https://t.co/7vTiQevlAz
#Syria: @EP_HumanRights & @EP_ForeignAff Chairs condemn use of chemical weapons & call 4 restarting negotiations: https://t.co/tYCluMhTq2
Want to know more on EU military planning upgrade? Follow now @EP_Defence debate w/ @eeas Deane & rear adm Gluszko https://t.co/gSLpMuIzjc
.@EP_Defence resumes to debate the EU arms export control system. Live https://t.co/gSLpMuqXUC https://t.co/jB3UFDhhbX
.@EP_Defence 2 days meeting starts now: arms control in Europe w/ @rjmosiko #OSCE & Alberque #NATO. Live https://t.co/3Doamvj1HZ
RT @eaDevPol: UK doubles funding to fight tropical diseases in developing world https://t.co/Ktcmv1Y3OT https://t.co/yK3xOK2t49
#Humanrights & suspending EU-ACP Economic Partnership Agreements - how will it work after 2020? New study:… https://t.co/PsiqzLqnxI
RT @unwomenEU: This #HDR2016 infograph illustrates the many ways in which women are still discriminated against globally https://t.co/mP8lx…
RT @HelmutScholzMEP: Mission @EP_Trade 2 Ghana & Ivory Coast met #fairtrade representatives & civil society structures 2 @FairTradeFTAO ht…
Head of INTA delegation @berndlange & National Assembly of #cotedivoire holding a presser on implementation of inte… https://t.co/C1friVeyrm
#Humanrights & suspending EU-ACP Economic Partnership Agreements - how will it work after 2020? New study:… https://t.co/S9r7UfYJNf
#EUBudget 2018 rapporteur @SMuresan tours all EP's committees, starting w/ @EP_Economics on Mon 10/04 @ 16:30 LIVE:… https://t.co/iACbiOA53J
€60 million in EU aid for UK, and €11m more for Cyprus & Portugal after natural disasters approved in #EPlenary https://t.co/vOkAaFqpUM
At 14:30 PRESS CONFERENCE with @JanOlbrycht & @Isabel_thomasEU on the vote on the #MFF revision package https://t.co/QbPQFBm3WO #EUBudget
Mission to Poland 18-21/4: MEPs will visit EU-financed projects & CONT’s national parliamentary counterparts +national Courts of Auditors
Press release - Court of Auditors: CONT members endorse Ildikó Gáll-Pelcz as member for Hungary https://t.co/soSfkpIn9P @EUauditors
MEPs endorse EP VP Ildikó Gáll-Pelcz as @EUauditors member for #Hungary with 16+/2-/2°. #EPlenary vote 27/04
.@EP_ECONOMICS Week Ahead 24-30 April:hearing on sovereign investment funds and more. #PANA:impact on Member States https://t.co/E7fr0Axff2
.@EP_Economics MEPs discussed @ecb Annual Report 2016 w/ vice President Victor Constâncio https://t.co/4xk9XdIohs
.@EP_ECONOMICS The Week Ahead 10 - 16 April: European Central Bank Annual report and more @ECB @Berndlucke https://t.co/TrtsWwbcX8
RT @EP_ThinkTank: EU support for social entrepreneurs https://t.co/MEjcEGy6UO @EPSocialAffairs
.@EPSocialAffairs April 2017 Newsletter with information on topics of EMPL meetings this month available here https://t.co/2IooOEiZrY
.@EPSocialAffairs Hearing on coordination of #socialsecurity systems 15.00-17.30 Info https://t.co/gZQFS50r3a LIVE https://t.co/qgfEdf8viZ
Proposals for cutting #Foodwaste https://t.co/LbY4x9HuGx
A longer lifetime for products: opinion by @SchaldemoseMEP to @EP_SingleMarket adopted unanimously
#foodwaste - report by @BiljanaBorzan adopted unanimously
RT @EP_ThinkTank: EU #space programmes provide strategic independence https://t.co/kSAb7k5sZn @EP_Industry
#EPlenary adopted last step to end roaming charges @miapetrakumpula @EP_Industry. Press release: https://t.co/DlVJOmpXXg
#EPlenary adopted last step to end roaming charges 549/27/50 @miapetrakumpula @EP_Industry
.@EP_SingleMarket Newsletter with info on the next committee meeting on 24-25 April https://t.co/t80JPbBchD
RT @EU_opendata: What needs to be done to further boost #dataeconomy in Europe? Tell us before 26 April https://t.co/5s1wsRDQLu #opendata h…
.@EP_SingleMarket MEPs visit Tallinn from 19 to 21 April: digital #Estonia, start-ups and innovation on the agenda https://t.co/YzNeLZ13W8
Starting @EP_Transport: MEPs discuss draft opinion on A Space Strategy for Europe: https://t.co/p7OuW0423P https://t.co/bfQsjHy5O9
Now @EP_Transport: MEPs discuss ways to boost multimodal transport, short-sea shipping and maritime transport https://t.co/bfQsjHy5O9
Starting @EP_Transport: Hearing on Women and Transport, programme/speakers: https://t.co/ozs0A0uqPz webstreaming:… https://t.co/sQo4Cfw3RM
.@EP_Regional mtng 24/25 April: Omnibus, technical assistance, Urban Agenda. Meeting docs: https://t.co/WPhwfDC7tZ
RT @EU_Regional: "It is about #Europe; about you and your future. Let's talk about it!" @CorinaCretuEU #EUdialogues More on Greece: https:/…
RT @CCRECEMR: "When looking at the future, we must be more creative, more open-minded" Commission VP @jyrkikatainen on #futurecohesion | #E…
New EU #organics law: EP chief negotiator @MartinHaeusling briefs now @EP_Agriculture on state of play of trialogues https://t.co/4llT4ygGkt
.@EP_Agriculture debates w/Mr Wynn Owen @EUauditors report on #ClimateAction spending:https://t.co/4llT4ygGkt Report:https://t.co/yI5F2nXvaJ
Missed today's @EP_Agriculture debate w/ @jhuitema on marketing rules for #fertilisers? Watch it all again here: https://t.co/A8Mt4VWwzD
.@EP_Fisheries mtng 24/25 April: #ICCAT, #Mediterranean #MedFish4Ever, #landing obligation, #fishing quotas. Agenda: https://t.co/LtmaR1taYc
RT @pewenvironment: Very large marine reserves “make it possible to reconstruct entire ecosystems,” says @bricelalonde https://t.co/RHf8Gsd…
RT @OceanaEurope: The North Sea has provided us with treasures for centuries. It's about time we gave some back. Together we can #StopOverf…
RT @EP_ThinkTank: More than 60 million CVs created in Europass, but it’s time to update https://t.co/Jf5gr0O89c @EPCulture @SilviaCostaEU
RT @EP_ThinkTank: #Erasmus students at 50% lower risk of long-term unemployment than non-mobile students https://t.co/jgDUX6kBRG @EPCulture
RT @pol_dep_CULT: Commentary on CULT Committee report https://t.co/kS5FQfFGM7
On @EP_Legal agenda today: debate on 3D printing, hearing on environmental liability directive. Watch live: https://t.co/MqCbFZOvPh
EP approved international convention on maritime liability in plenary. @EP_Legal @1PavelSvoboda https://t.co/cqltnxQGHl
Mission to Italy: MEPs @EP_Justice demand urgent reform of the Dublin #asylum system and effective relocation https://t.co/JhLbcZ94NP
RT @EURightsAgency: .@CoESR_migration @PACE_Migration @EP_Justice @migpolgroup @fidh_eu @ecre Harrowing evidence of unaccompanied #childmig…
RT @EURightsAgency: Just out: FRA's latest report on the #fundamentalrights situation of newly arrived #migrants in 14 #EU member states ht…
RT @Parlimag: .@EPInstitutional will have a crucial role to play in how #Brexit unfolds and beyond, writes @danutahuebner https://t.co/hlrh…
RT @EP_ThinkTank: Views diverge on whether EU #CitizensInitiative generated debate bridges citizen/decision-maker gap https://t.co/2EJPHBqs…
Missed yesterday's @EPInstitutional meeting? Watch it again https://t.co/bNEn9HIZYe #AFCO
Starting at 9.00 joint @EP_GenderEqual & @EP_Justice debate on #IstanbulConvention. Follow live: https://t.co/mxNymzwvad
Tomorrow at 9.00 joint @EP_GenderEqual & @EP_Justice debate on #IstanbulConvention. Draft report: https://t.co/ttevoijqoq @AnnaMariaCB
Vote on oral question @EP_GenderEqual on human rights in Gaza especially situation of women&girls at 17.15. Live: https://t.co/HCpbvO1pxL
Next week: @EP_Petitions meetings on Monday 24/4 & Tuesday 25/5. Agenda and meeting documents here: https://t.co/AF1L6EYOmz
RT @Parlimag: .@EP_Petitions strives to address citizens' concerns & foster constructive dialogue, writes @PalCsakyMEP https://t.co/XTjBheK…
Today's PETI meeting starts with presentation of the study "#AnimalWelfare in the #EU" by Emeritus Professor Donald M. Broom @Cambridge_Uni
Tá an Pharlaimint le fáil ar...