Féach freisin: 

Streaming without borders: new rules for online content        

Sruthú gan teorainneacha: rialacha nua ar inneachar ar líne 
Geilleagar 
 

Is fusa rochtain a fháil ar sheirbhísí ábhair ar líne anois, beag beann ar an áit ina bhfuil an t-úsáideoir lonnaithe, de bharr go mbaineann daoine níos mó úsáide as gléasanna taibléid agus fóin chliste na laethanta seo. Tar éis vóta sa Pharlaimint an 18 Bealtaine, cinnteofar go mbeidh an rochtain chéanna ar sheirbhísí ábhair ag daoine agus iad thar lear go sealadach i mballstát AE eile. Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.

UN Secretary-General Antonio Guterres addressed today the Members of the European parliament in Strasbourg        

Guterres: ‘Is é an tAontas Eorpach an tionscadal síochána is rathúla ar domhan' 
Gnóthaí AE 
 

“Crann taca ríthábhachtach atá in Eoraip láidir, aontaithe mar chuid de Náisiúin Aontaithe atá láidir agus éifeachtach,” b’shin a bhí le rá ag an Ard-Rúnaí António Guterres sa Pharlaimint an 17 Bealtaine. Is é an tUasal Guterres an chéad Ard-Rúnaí de bhunús na hEorpa ó toghadh Kurt Waldheim in 1972. Ag labhairt dó le feisirí, dúirt sé go gcaithfidh AE agus na Náisiúin Aontaithe comhoibriú chun dul i ngleic le coimhlintí, sáruithe ar chearta an duine, athrú aeráide agus tionchar an domhandaithe.

To lie or die: EU lawmakers voice concern over gay rights in Chechnya        

Lá i gcoinne na Homafóibe: imní ar fheisirí faoi chás daoine aeracha sa tSeisnia 
Sochaí 
 

Tionóltar an Lá Idirnáisiúnta in aghaidh na Homafóibe, na Trasfóibe agus na Défóibe an 17 Bealtaine gach bliain chun aird a tharraingt ar an leithcheal a dhéantar ar dhaoine leispiacha, aeracha, déghnéasacha, trasinscneacha agus idirghnéasacha timpeall na cruinne. I ndíospóireacht sa Pharlaimint an 16 Bealtaine, chuir feisirí a n-imní in iúl faoi thuairiscí go bhfuil géarleanúint á déanamh ar fhir homaighnéasacha i réigiún na Seisnia sa Rúis. Cuirfear rún ar an ábhar chun vóta an 18 Bealtaine.

infographic illustration        

Grafaic faisnéise: cur amú bia san Aontas Eorpach 
Sochaí 
 

Gach bliain cailltear nó caitear amú aon trian den bhia go léir. Sin 1.3 bhilliún tonna in aghaidh na bliana, agus táirgeann an tAontas Eorpach thart ar 88 milliún tonna den chaillteanas sin. Bíonn cur amú agus caillteanas bia ina gcúis le cur amú uisce, cré, uaireanta oibre, fuinnimh agus acmhainní luachmhara eile. Thug feisirí a gceadú an 16 Bealtaine le moltaí chun cur amú bia san Aontas Eorpach a laghdú faoina leath. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.

Workers' right and citizens rights protection ©AP Images/European Union-EP        

Todhchaí an Aontais Eorpaigh: leas a bhaint as an domhandú 
Gnóthaí AE 
 

Baineann deiseanna ollmhóra leis an domhandú i dtaca le rachmas agus fostaíocht a chruthú. Baineann míbhuntaistí leis chomh maith áfach agus cé go ndéanann an tAontas Eorpach iarracht lántairbhe a bhaint as deiseanna an domhandaithe, caithfear an drochthionchar a laghdú freisin trí rialacha a leagan síos agus oibriú le tíortha eile. Le linn an tseisiúin iomlánaigh an 16 Bealtaine, pléadh páipéar an Choimisiúin Eorpaigh maidir le conas déileáil leis an domhandú amach anseo.

Eurobarometre: migration ©AP Images/ European Union-EP        

An imirce: 3 Eorpach as 4 den tuairim gur chóir don Aontas tuilleadh a dhéanamh 
Gnóthaí AE 
 

Agus an Eoraip fós ag streachailt leis an ngéarchéim imirce atá ann faoi láthair, léiríonn suirbhé Eorabharaiméadair de chuid na Parlaiminte go measann triúr Eorpach as ceathrar gur chóir tuilleadh a dhéanamh ar leibhéal an Aontais Eorpaigh d’fhonn dul i ngleic leis an bhfadhb. Mar chuid den suirbhé cuireadh ceisteanna ar 27,901 duine ó cheann ceann an Aontais; chuir 58% díobh siúd a d’fhreagair an ceistneoir in iúl nach leor gníomhaíocht AE i gcás ghéarchéim na himirce. Tuilleadh san alt thíos.

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat