Ceannlínte 

Featured 

Roinn an leathanach seo ar Twitter

Chun teorainneacha seachtracha limistéar Schengen a chosaint ar bhealach níos fearr, caithfidh feisirí vóta an tsea… https://t.co/31FW5foKBM

Féach freisin: 

Top banner story on Erasmus+ © Photo by Edwin Andrade on Unsplash        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Clár Erasmus 

Sochaí 
 

Faigh tuilleadh eolais faoi obair na Parlaiminte chun clár an Aontais um oideachas, oiliúint, an óige agus spórt a chur chun cinn

Illustration image of hands in gesture of protection. ©AP images/European Union - EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Ionchuimsiú sóisialta agus slándáil 

Sochaí 
 

Cén obair atá ar bun ag feisirí na Parlaiminte chun ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn, agus fadhbanna na bochtaineachta agus na dífhostaíochta a chomhrac?

Ag teacht aníos sa Bhruiséil: cothromaíocht oibre is saoil, Ciste Sóisialta na hEorpa agus tuilleadh        

Gnóthaí AE 
 

Sa Pharlaimint an tseachtain seo, déanfar plé ar na forbairtí Brexit is déanaí, agus cuirfear rúin chun vóta maidir le cothromaíocht oibre is saoil agus margadh gáis an Aontais.

Fógra ríomhphoist 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat