Ceannlínte 

Featured 

Roinn an leathanach seo ar Twitter

Todhchaí an phlainéid ghoirm: braithimid uile ar an aigéan mar fhoinse bia, tá ról aige mar rialálaí aeráide agus c… https://t.co/f0omJNsvde

Féach freisin: 

Ag teacht aníos sa Bhruiséil: Sábháilteacht feithicle, Erasmus+ agus tuilleadh        

Gnóthaí AE 
 

Beidh maoiniú don chlár Erasmus, straitéis fhadtéarmach AE maidir leis an athrú aeráide agus idirbheartaíochtaí le SÁM ar chlár oibre na Parlaiminte an tseachtain seo.

Dangerous city traffic situation with a boy on bicycle ©AP images/European Union-EP        

Sochaí 
 

Faigh tuilleadh eolais faoin méid atá déanta ag an bParlaimint chun cúiteamh cóir is cothrom a chinntiú dóibh siúd a ghortaítear i dtimpistí bóthair san Eoraip.

Illustration image of hands in gesture of protection. ©AP images/European Union - EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Ionchuimsiú sóisialta agus slándáil 

Sochaí 
 

Cén obair atá ar bun ag feisirí na Parlaiminte chun ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn, agus fadhbanna na bochtaineachta agus na dífhostaíochta a chomhrac?

EP this week        

Gnóthaí AE 
 

Agus coistí na Parlaiminte i mbun cruinnithe an tseachtain seo, pléifear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, tionchar Brexit ar an gclár Erasmus+, agus dúshláin digiteacha.

Mail notification 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat