Ceannlínte 

Featured 

Coming up in Brussels: MFF, animal testing and access to electricity        

Gnóthaí AE 
 

Céard a bheidh ar siúl i bParlaimint na hEorpa an tseachtain seo? Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

EU-Turkey: Getting out of the deadlock        

De bharr imní faoi bhunluachanna a bheith á sárú sa Tuirc, tá athsmaoineamh ar bun in AE faoin gcaidreamh idir an dá pháirtí. Tuilleadh faoi sheasamh na Parlaiminte san alt thíos.

??eng.newsroom.sharingZone.shareOn_ga_IE??

#Brexit: seasamh na Parlaiminte maidir le staid na gcaibidlíochtaí leis an Ríocht Aontaithe ar fáil trí mheán na… https://t.co/UhfWVC6VP4

Féach freisin: 

Backup photo - 5 things video        

Gnóthaí AE 
 

Céard a bhí ar chlár oibre na bhfeisirí ag an gcéad seisiún iomlánach de mhí Feabhra? Caith súil ar an bhfíseán thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

Tax priority banner_        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Rialuithe cánach 

Geilleagar 
 

Tá feisirí Eorpacha ag iarraidh go mbeadh tuilleadh comhoibrithe ann ar leibhéal na mballstát chun córas cánach corparáide a chruthu a mbaineann trédhearcacht agus cothrom na Féinne leis.

From geoblocking, to reducing emissions and a committee on pesticides        

Ar chlár oibre na bhfeisirí ag an gcéad seisiún iomlánach d'Fheabhra: rialacha nua chun deireadh a chur le geobhlocáil, athchóiriú ar an scéim maidir le trádáil astaíochtaí, agus tuilleadh.

EP this week        

Gnóthaí AE 
 

Céard a bheidh ar siúl i bParlaimint na hEorpa an tseachtain seo? Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

Saving Europe’s bees        

Geilleagar 
 

Tá ról ríthábhachtach ag beacha ó thaobh an chomhshaoil agus an gheilleagair de. Tá feisirí Eorpacha ag iarraidh bearta a chur i bhfeidhm chun iad a chosaint ar bhealach níos fearr.

Mail notification 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat