Ceannlínte 

Featured 

Dangerous city traffic situation with a boy on bicycle ©AP images/European Union-EP        

Sochaí 
 

Faigh tuilleadh eolais faoin méid atá déanta ag an bParlaimint chun cúiteamh cóir is cothrom a chinntiú dóibh siúd a ghortaítear i dtimpistí bóthair san Eoraip.

Roinn an leathanach seo ar Twitter

Roimh thús na seachtaine nua caith súil siar ar bhuaicphointí na seachtaine seo sa Pharlaimint >>… https://t.co/6TfqQv7o8C

Féach freisin: 

Ag teacht aníos sa Bhruiséil: Sábháilteacht feithicle, Erasmus+ agus tuilleadh        

Gnóthaí AE 
 

Beidh maoiniú don chlár Erasmus, straitéis fhadtéarmach AE maidir leis an athrú aeráide agus idirbheartaíochtaí le SÁM ar chlár oibre na Parlaiminte an tseachtain seo.

Illustration image of hands in gesture of protection. ©AP images/European Union - EP        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
Ionchuimsiú sóisialta agus slándáil 

Sochaí 
 

Cén obair atá ar bun ag feisirí na Parlaiminte chun ionchuimsiú sóisialta a chur chun cinn, agus fadhbanna na bochtaineachta agus na dífhostaíochta a chomhrac?

EP this week        

Gnóthaí AE 
 

Agus coistí na Parlaiminte i mbun cruinnithe an tseachtain seo, pléifear an Cór Dlúthpháirtíochta Eorpach, tionchar Brexit ar an gclár Erasmus+, agus dúshláin digiteacha.

banner        
Tosaíocht 

Tosaíocht 
An margadh aonair digiteach 

Geilleagar 
 

D'fhonn borradh a chur faoi gheilleagar na hEorpa, fostaíocht a chruthú agus iomaíochas a chothú ar líne, tá an tAontas Eorpach ag iarraidh margadh aonair digiteach a bhunú

Mail notification 

Cláraigh chun an t-eolas is déanaí a fháil ar na topaicí is ansa leat