An tsiopadóireacht ar líne: deireadh le cleachtas na geobhlocála ón 3 Nollaig 2018 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Dea-scéala do lucht siopadóireachta ar líne: a bhuí le hobair na bhfeisirí, tháinig deireadh leis an ngeobhlocáil éagórach san Eoraip an 3 Nollaig 2018. Tuilleadh eolais san fhíseán thíos.

Gnáthchuid de shaol laethúil an-chuid Eorpach is ea an tsiopadóireacht ar líne. Cheannaigh 57% na nEorpach rud éigin ar líne sa bhliain 2017 ach is mór an difear atá le feiceáil sna ballstáit éagsúla: cheannaigh Éireannach amháin as beirt (53%) earra ar líne ar a laghad uair amháin anuraidh ach chuaigh ceathrar as cúigear (82%) sa Ríocht Aontaithe i mbun siopadóireachta ar líne sa bhliain chéanna.


As na hEorpaigh ar fad a cheannaigh rud éigin ar líne anuraidh, cheannaigh duine as gach triúr an earra nó an tseirbhís ó mhiondíoltóir a bhí lonnaithe i dtír AE eile. Ach uaireanta bíonn neart bacainní le sárú acu. De réir shuirbhé an Choimisiúin Eorpaigh a rinne anailís ar na mílte suíomh gréasáin ar fud an Aontais, níor éirigh ach le 37% na siopadóirí a bhí ag iarraidh rud éigin a cheannach ó bhallstát AE eile an ceannachán a chur i gcrích. Sna cásanna eile, d’éirigh le cleachtas na geobhlocála an ceann is fearr a fháil orthu.


Céard go díreach atá i gceist le geobhlocáil?


Is éard is geobhlocáil ann ná cleachtas idirdhealaitheach lena gcuirtear cosc ar chustaiméirí ar líne táirgí nó seirbhísí a cheannach ó shuíomh gréasáin atá lonnaithe i dtír AE eile. Cuirtear bac ar na custaiméirí mar gheall ar a náisiúntacht nó a n-áit chónaithe/bhunaíochta, agus atreoraítear go huathoibríoch iad chuig leagan den suíomh ina dtír féin, fiú má tá siad ag iarraidh úsáid a bhaint as leagan den suíomh i dtír eile AE.

Uaireanta ní ghlactar le modhanna íocaíochta (cártaí creidmheasa, mar shampla) ó thír eile. Agus uaireanta eile ní bhíonn an siopadóir in ann clárú ar an suíomh mar gheall ar a seoladh geografach nó an áit ina bhfuil sé nó sí lonnaithe.


Deireadh leis an gcleachtas


I vóta iomlánach an 6 Feabhra, chuir feisirí Eorpacha deireadh le geobhlocáil éagórach d’fhonn go mbeidh muintir na hEorpa in ann leas iomlán a bhaint as an margadh aonair, is cuma má tá siad as líne nó ar líne. Ón 3 Nollaig 2018, tá feidhm ag an rialachán chun deireadh a chur le geobhlocáil nach bhfuil údar léi agus ar chineálacha eile idirdhealaithe bunaithe ar náisiúntacht, áit chónaithe nó áit bhunaithe custaiméirí.


Ba í an feisire Róża Thun (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Pholainn) a bhí i gceannas ar stiúradh na rialacha nua tríd an bParlaimint. Ag labhairt di roimh theacht i bhfeidhm an rialacháin, dúirt sí: “Samhlaigh é, tú sa Bheilg, ag iarraidh jíons gorm a cheannach ó shuíomh gréasáin Rómánach. Táthar do d'atreorú chuig do shuíomh gréasáin Beilgeach, toisc go bhfuil siad níos saoire sa Rómáin. Feasta ní dhéanfar tú a atreorú. Duit féin, tig leat an jíons sin a cheannach ó shuíomhanna gréasáin níos saoire i dtíortha éagsúla agus ní chuirfear aon chosc ort.”

Leis an rialachán nua, cuirfear iallach ar mhiondíoltóirí AE rochtain ar earraí nó ar sheirbhísí a thabhairt do thomhaltóirí ar na coinníollacha céanna beag beann ar an áit ina bhfuil siad san Aontas. Beidh feidhm ag na rialacha i gcás an-chuid earraí agus seirbhísí: earraí fisiciúla ar nós troscáin nó earraí leictreonacha, seirbhísí ar líne amhail néalseirbhísí, seirbhísí siamsaíochta amhail ticéid do pháirceanna siamsaíochta nó do cheolchoirmeacha.


Eisceachtaí


Déanfar seirbhísí atá nasctha le hábhar atá faoi chosaint cóipchirt - amhail seirbhísí sruthaithe ceoil agus ríomhleabhair - a eisiamh ó raon feidhme an rialacháin. Ach d’éirigh le feisirí Eorpacha a chinntiú go mbeidh sin faoi réir athbhreithniú ag an gCoimisiún Eorpach laistigh de dhá bhliain.