Éifeachtúlacht fuinnimh: rialacha nua AE d’fhoirgnimh agus do thithe 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Trí éifeachtúlacht fuinnimh fhoirgnimh na hEorpa a fheabhsú, d’fhéadfaí billí leictreachais agus astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú. Tuilleadh san fhíseán.

Is i bhfoirgnimh a chaitear 40% den tomhaltas iomlán fuinnimh san Eoraip. Faoin 1 Eanáir 2021, i gcás foirgneamh nua, ba chóir nach mbeadh fuinneamh ar bith - nó fíorbheagán fuinnimh - ag teastáil i gcomhair téimh, fuaraithe nó chun uisce a théamh. Tabharfar isteach freisin táscaire clisteachta d'fhoirgnimh d’fhonn go mbeidh úinéirí agus tionóntaí in ann éifeachtúlacht fuinneamh na bhfoirgneamh a chur i gcomparáid agus a mheasúnú. Is cuid iad na rialacha nua seo d’iarrachtaí an Aontais Eorpaigh fuinneamh glan a chur chun cinn.

Ag seisiún iomlánach na Parlaiminte in Aibreán 2018, thug feisirí Eorpacha a gceadú le nuashonrú ar an treoir maidir le feidhmíocht fuinnimh foirgneamh. Mar chuid den nuashonrú, beidh ar bhallstáit an Aontais straitéisí fadtéarmacha a ullmhú chun tacú le hathchóiriú an stoic náisiúnta d'fhoirgnimh chónaithe agus neamhchónaithe ina stoc foirgneamh atá dícharbónaithe agus an-éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de faoi 2050.

Ba chóir úsáid as teicneolaíochtaí cliste a spreagadh d’fhonn ídiú fuinnimh a laghdú. I gcás foirgneamh nua, cuirfear an leictrea-shoghluaisteacht chun cinn chomh maith trí phointí athluchtaithe a chruthú d'fheithiclí leictreacha.

Ba é an feisire Danmhargach Bendt Bendtsen de chuid Pháirtí an Phobail Eorpaigh a bhí i gceannas ar stiúradh na reachtaíochta nua tríd an bParlaiminte. Ag labhairt dó tar éis an vóta an 17 Aibreán 2018, dúirt sé: Táimid tar éis uirlisí a thabhairt do na ballstáit chun a gcuid árasán agus tithíochta a dhéanamh níos éifeachtaí ó thaobh fuinnimh de sa todhchaí.”

Chomh maith leis sin, tá spriocanna uaillmhianacha ag an Aontas Eorpach i gcomhair fuinnimh ghlais faoin mbliain 2030. Tá a gceadú tugtha ag feisirí freisin le rialachán lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú na héifeachtúlachta fuinnimh.