An tAontas Eorpach sa spás: ag tacú le Galileo, Copernicus agus cláir spáis eile 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Caith súil ar an ngrafaic faisnéise 

Réitíonn teicneolaíochtaí spáis an bealach do go leor gníomhaíochtaí, i réimsí na cumarsáide, na talmhaíochta, chun monatóireacht a dhéanamh ar thubaistí agus araile.

Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 17 Aibreán le tuarascáil an fheisire Massimiliano Salini (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Iodáil) maidir le clár spáis AE a bhunú faoi stiúir na Gníomhaireachta Spáis Eorpaí. Moltar buiséad €16 billiún don tréimhse 2021-2027 agus clúdaítear cláir amhail Galileo, Copernicus agus an córas Eorpach maidir le feasacht shuíomhúil spáis.


Ag labhairt dó roimh an vóta iomlánach, dúirt an tUasal Salini: “Chun go mbeidh earnáil iompair ann atá nua-aoiseach, níos sábháilte, iomaíoch, éifeachtúil agus inbhuanaithe, tá sé nasctha go dlúth le hearnáil an spáis. A bhuí le córais loingseoireachta agus bhreathnóireachta, tá feabhas ag teacht ar sheirbhísí iompair agus bainfear tairbhe as sin ar leibhéal domhanda agus Eorpach.” Chuir sé in iúl freisin go gcabhróidh le teicneolaíochtaí spáis agus muid ag dul i ngleic le hathrú na haeráide agus le hastaíochtaí, go bhfeabhsófar seirbhísí poist mar gheall ar an méadú atá tagtha ar an úsáid as ladrainn, agus gur féidir le rianú níos fearr cabhrú linn líon na n-eitiltí a chuirtear ar ceal a laghdú .

Sentinel-2B á lainseáil ag spásfort i nGuáin na Fraince ©ESA–Stephane Corvaja, 2017 

Braitheann seirbhísí riachtanacha ar theicneolaíochtaí spáis agus tá ról lárnach acu agus aghaidh á tabhairt againn ar fhadhbanna amhail an t-athrú aeráide agus rialú teorann. Dar leis an Uasal Salini tá gá le comhoibriú níos fearr san Aontas Eorpach má tá an Eoraip le bheith ar thús cadhnaíochta maidir le cúrsaí spáis.


Caith súil ar an ngrafaic faisnéise thuas chun tuilleadh a fhoghlaim faoi chláir spáis an Aontais!