Tús ré nua: comhaontú trádála idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Cuirfear borradh faoin trádáil idir AE agus an tSeapáin ©AP images/EU-EP 

Cuirfear feabhas ar an gcaidreamh idir AE agus an tSeapáin a bhuí le comhaontú trádála nua agus comhaontú comhpháirtíochta straitéisí idir an dá pháirtí.

Bhí caidreamh maith idir an tSeapáin agus an tAontas Eorpach le fada an lá ach cuirfear tús le ré nua sa chaidreamh sin nuair a thiocfaidh comhaontú trádála nua agus comhaontú comhpháirtíochta straitéisí i bhfeidhm.


I vóta iomlánach an 12 Nollaig 2018, thug feisirí a dtoiliú leis an gcomhaontú um chomhpháirtíocht eacnamaíoch leis an tSeapáin. Comhaontú trádála an-uaillmhianach is ea é: agus é curtha chun feidhme go hiomlán, cruthófar limistéar trádála le níos mó ná 600 milliún duine. Anois beidh ar an gComhairle iad a cheadú chomh maith.


Trádáil


Easpórtálann gnólachtaí AE earraí ar fiú níos mó ná €58 billiún iad agus seirbhísí ar fiú €28 billiún iad chuig an tSeapáin gach bliain ach cuirfear leis an méid seo trí bhacainní trádála a bhaint. Leis an gcomhontú trádála, cuirfear deireadh le 90% de na taraifí ar níos mó ná 90% d’onnmhairí an Aontais Eorpaigh chun na Seapáine. Meastar go sábhálfaidh easpórtálaithe AE thart ar €1 bhilliún i ndleachtanna custam gach bliain.


Chomh maith leis sin, tabharfaidh an tSeapáin aitheantas do níos mó ná 200 táirgí talmhaíochta ón Aontas Eorpach a bhfuil stádas geografach speisialta acu. Beidh bearta ann freisin chun bacainní neamhtharaifí a bhaint.


Ag labhairt dó i Samhain 2018, dúirt an feisire Pedro Silva Pereira (Sóisialaithe agus Daonlathaithe, an Phortaingéil) go bhfuil an comhaontú á chur i gcrích ag am cinniúnach: “Comhartha tráthúil is ea an comhaontú um chomhpháirtíocht eacnamaíoch go bhfuilimid ag tacú le trádáil oscailte, chothrom atá bunaithe ar rialacha agus ar luachanna ag tréimhse ina bhfuil borradh ag teacht faoin gcaomhnaitheacht agus ina bhfuil beartas trádála guagach ar bun ag Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump. Is deis mhaith é an comhaontú seo don Aontas Eorpach i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise, go háirithe tar éis do na Stáit Aontaithe tarraingt amach ó Chomhpháirtíocht an Aigéin Chiúin agus na hÁise. Cabhróidh an comhaontú freisin le cur chun cinn luachanna AE agus ardchaighdeán sa réigiún sin.”

€58 billiún  ; Luach earraí a easpórtálann gnólachtaí AE chuig an tSeapáin gach bliain

Roinn an t-athlua seo: 

Dúirt an feisire freisin: “Ní hamháin go gcuirfidh an comhaontú seo le feabhsú an chaidrimh dhéthaobhaigh idir an tAontas Eorpach agus an tSeapáin ach cothóidh sé freisin comhar nithiúil ó thaobh na forbartha inbhuanaithe de, an comhrac i gcoinne athrú na haeráide cuir i gcás.”


Comhpháirtíocht straitéiseach


Is comhaontú é seo atá ina cheangal de réir an dlí agus a chlúdaíonn comhar ar réimse leathan ceisteanna. Ag labhairt dó roimh an díospóireacht iomlánach, dúirt an feisire Alojz Peterle (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an tSlóivéin): “Leis an gcomhpháirtíocht seo, neartófar an comhar leis an tSeapáin in earnálacha tábhachtacha, ceisteanna amhail an t-athrú aeráide, taighde i réimse na sláinte, agus cibearchoireacht. Freagairt is ea an chomhpháirtíocht ar na dúshláin reatha timpeall an domhain, dúshláin a sháraíonn teorainneacha. Leis an gcomhpháirtíocht, tá ár dtiomantas d’ord domhanda bunaithe ar rialacha á dhearbhú againn.”


Tá an bheirt fheisire den tuairim go bhféadfadh na comhaontuithe nua leis an tSeapáin bheith ina múnla do chomhar AE le tíortha eile amach anseo. Rinneadh plé ar an dá chomhaontú le linn an tseisiúin iomlánaigh an 10 Nollaig.