Margadh nua do thomhaltóirí: ag dul i ngleic le cleachtais mhífhéaráilte 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Vóta sa choiste um an margadh inmheánach an 22 Eanáir 2019 © AP images/EU-EP 

Agus borradh ag teacht faoin tsiopadóireacht ar líne san Eoraip, tá feisirí i mbun oibre chun leibhéal ard cosanta a chur ar fáil do thomhaltóirí beag beann ar an tír AE ina bhfuil siad.

I vóta an17 Aibreán 2019, thug feisirí Eorpacha a gceadú le rún maidir le huasdátú a dhéanamh ar rialacha an Aontais chun tomhaltóirí a chosaint.


Leis an nuashonrú ar na rialacha, tá sé mar aidhm ag feisirí aghaidh a thabhairt ar na héagsúlachta suntasacha atá ann ar leibhéal na mballstát ó thaobh chearta an tomhaltóra de. Tar éis chinneadh an choiste um an margadh inmheánach, cuirfear an nuashonrú chun vóta le linn an tseisiúin iomlánaigh sula i bhfad.


Cuirfear le cearta tomhaltóirí trí mheicníocht chomhshásaimh a chur i bhfeidhm ar fud an Aontais Eorpaigh agus pionóis níos déine a ghearradh ar chomhlachtaí nach gcloíonn leis na rialacha. Ina theannta sin, clúdófar sa phacáiste seo ceisteanna nach gclúdaítear i reachtaíocht reatha an Aontais, i réimsí na siopadóireachta ar líne agus caighdeán na n-earraí cuir i gcás.


Tuilleadh eolais: Deireadh le cleachtas na geobhlocála.


Leibhéal ard cosanta do thomhaltóirí ar líne


Agus siopadóireacht á déanamh ar líne, ba cheart go mbeadh tomhaltóirí ar an eolas faoin duine nó faoin gcomhlacht a bhfuil an táirge nó an tseirbhís á ndíol acu. Ón tús, ba chóir go mbeadh soiléireacht ann faoi na dlíthe a bhfuil feidhm acu agus faoin té ar a bhfuil an fhreagracht.


Leis an “Margadh Nua do Thomhaltóirí” mar a ghlaoitear air, áiritheofar freisin trédhearcacht níos fearr i dtorthaí cuardaigh ar líne. Cuirfear le cearta an tomhaltóra sa réimse seirbhísí digiteacha “saor in aisce” freisin, cuir i gcás conarthaí a thugann cead do thrádálaithe úsáid a bhaint as sonraí pearsanta a gcuid custaiméirí. Beidh tomhaltóirí in ann conarthaí a chur ar ceal de bharr mí-úsáid as a sonraí pearsanta.


Tuilleadh eolais: Bearta an Aontais Eorpaigh ar mhaithe le do shaol ar líne.


Meicníocht chomhshásaimh i dtíortha uile an Aontais Eorpaigh


Beidh an ceart ag grúpaí tomhaltóirí atá lonnaithe i mballstáit éagsúla a raibh tionchar ag cleachtais mhídhleathacha orthu iarratas comhchoiteann a dhéanamh le cúiteamh a fháil. Déanfar rialacha maidir le deireadh a chur le conarthaí i gcás cleachtais thráchtala mhídhleathacha a chomhoiriúnú ar fud an Aontais.


Pionóis níos déine do chiontóirí


Bronnfar cumhachtaí breise ar udaráis náisiúnta tomhaltóirí le pionóis éifeachtacha, chóra, athchomhairleacha a fhorchur ar bhonn níos comhordaithe.