Athbhreithniú ar rialachas an fhearainn barrleibhéil .eu 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug feisirí Eorpacha a gceadú leis an athbhreithniú an 31 Eanáir 2019 © AP images/European Union - EP 

Chun feidhmiú an fhearainn barrleibhéil .eu a oiriúnú do chomhshaol agus do mhargadh ar líne atá ag athrú, tá a gceadú tugtha ag feisirí le hathbhreithniú ar na rialacha a bhaineann leis.

Le beagnach ceithre mhilliún cláraithe sa bhliain 2017, is é an fearann barrleibhéil .eu an t-ochtú ceann is mó ar domhan. Chun freastal ar riachtanais na ré digití agus timpeallacht rialála a bhunú a sheasfaidh an aimsir agus a bheidh solúbtha, thug feisirí Eorpacha a gceadú an 31 Eanáir 2019 le rialacha nuashonraithe maidir leis an bhfearann barrleibhéil.


Trí éascú a dhéanamh ar na critéir incháilitheachta maidir le hainmneacha fearainn a chlárú, tá sé mar aidhm leis an rialachán nua a chinntiú gur féidir an oiread saoránach, cuideachtaí agus eagraíochtaí de chuid an Aontais agus is féidir leas a bhaint as na tairbhí a ghabhann leis an bhfearann barrleibhéil. I gcás ina meastar go bhfuil ainm fearainn clúmhillteach, ciníoch nó contrártha do bheartas poiblí nó don tslándáil phoiblí, blocálfar é.


Ag labhairt dó tar éis vóta na bhfeisirí, dúirt údar thuarascáil na Parlaiminte ar an ábhar Fredrick Federley: “Creidim gur féidir leis an ainm fearainn seo cur le neart an mhargaidh aonair dhigitigh trí fhéiniúlacht Eorpach ar líne a chur chun cinn agus gníomhaíochtaí trasteorann ar líne a spreagadh. Leis an gcinneadh seo, táimid tar éis na critéir maidir le bac a chur ar shuíomh gréasáin a neartú.”


Is féidir le saoránaigh de chuid an Aontais Eorpaigh fearann barrleibhéil .eu a chlarú beag beann ar a n-áit chónaithe. Chomh maith leis sin, tá an cead sin ag náisiúnach tríú tír atá ina chónaí i mballstát AE nó i dtír atá ina ball den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, agus is féidir le fiontar nó eagraíocht i mballstáit an Aontais Eorpaigh nó sa Limistéar Eorpach Eacnamaíoch an t-ainm fearainn a úsáid chomh maith.