Tús curtha le tréimhse oifige an Choimisiúin Eorpaigh nua 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Feisirí ag vótáil ar an gCoimisiún nua an 22 Deireadh Fómhair 

Chuir an Coimisiún nua tús lena théarma oifige an 1 Samhain ach céard iad na tosaíochtaí a bheidh aige sna cúig bliana amach romhainn? Tá plean infheistíochta ar fiú €300 billiún é seolta ag an uachtarán Juncker cheana féin ach beidh neart tograí eile ann a bheidh le scrúdú agus le ceadú ag an bParlaimint sular féidir leo teacht i ngníomh. Tá pleananna ann ón Seanchoimisiún atá fós le socrú, táillí fánaíochta agus athchóirithe baincéireachta mar shampla. Tuilleadh faisnéise san alt seo.

D'fhonn borradh a chur faoin bhfás geilleagrach agus faoin bhfostaíocht san Eoraip rinne an t-uachtarán úrthofa Jean-Claude Juncker pacáiste infheistíochta €300 billiún a sheoladh le déanaí. Beidh air an pacáiste a chur faoi bhráid na Parlaiminte agus na rialtas náisiúnta sular féidir é a chur i bhfeidhm.


Ina theannta sin tá tionscnaimh eile á bpleanáil ag an gCoimisiún chun cabhrú le cuideachtaí maoiniú a fháil le haghaidh infheistíochta, ní amháin trí iasachtaí a fháil ó na bainc ach ar na margaí caipitil freisin.


Táthar ag súil chomh maith go ndéanfar pleananna a fhógairt chun athchóiriú a dhéanamh ar earnáil na baincéireachta. Cheanglófaí ar bhainc mhóra a gcuid gníomhaíochtaí glactha taisce a dheighilt ó ghníomhaíochtaí eile trádála ard-riosca. Tá obair ar bun ar rialacha nua cheana féin chun teorainn a chur ar tháillí d'íocaíochtaí le cártaí agus chun ionramháil ar thagarmharcanna airgeadais a sheachaint.


Mar chuid den phacáiste teileachumarsáide nua déanfar plé ar phleananna chun deireadh a chur le táillí fánaíochta agus chun neodracht ar líne a chosaint. Ní mór teacht ar chomhaontú faoi rialacha nua maidir le cosaint sonraí sna míonna amach romhainn freisin.


A mhéid a bhaineann le hastaíochtaí agus le caomhnú fuinnimh táthar ag obair freisin ar spriocanna nua agus níos uaillmhianaí a leagadh síos don tréimhse 2020-2030. Tá bearta ann chomh maith chun spleáchas an AE ar sholáthairtí fuinnimh ón gcoigríoch a laghdú.


Tá reachtaíocht á hullmhú freisin a bhaineann le nuabhianna, caighdeáin aercháilíochta, barra géinmhodhnaithe agus úsáid as málaí plaisteacha.


Leanfar ar aghaidh leis an gcaibidlíocht ar an gComhpháirtíocht Trádála agus Infheistíochta Thrasatlantach agus le hidirbheartaíocht ar chomhaontaithe trádála eile. Beidh súil ghéar á coinneáil ag an bParlaimint ar an gcaibidlíocht seo mar go mbeidh ar fheisirí na comhaontaithe trádála a cheadú sular féidir leo teacht i ngníomh.


Cliceáil anseo chun an nuacht is déanaí ó sheirbhís preasa na Parlaiminte a fháil.