Comhdháil ardleibhéil sa Pharlaimint: deiseanna agus dúshláin na réabhlóide digití 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tionólfar an chomhdháil sa Bhruiséil an 25 Aibreán 2018 

Tionólfar comhdháil dar teideal ‘Ár dtodhchaí dhigiteach a mhúnlú: dúshlán na réabhlóide digití’ sa Bhruiséil an 25 Aibreán. Fonn ort bheith i láthair? Táthar ag glacadh le hiarratais anois!

D’fhéadfaí borradh bliantúil de €415 bhilliún a chur faoi gheilleagar na hEorpa trí mhargadh aonair digiteach a chur i gcrích. A bhuí leis an teicneolaíocht, tugtar deiseanna nua do ghnólachtaí agus spreagtar nuálaíocht. Tá deighilt dhigiteach ann san Eoraip áfach agus bíonn deacrachtaí ag roinnt de na ballstáit leas iomlán a bhaint as an athrú teicneolaíoch.

 

Ag comhdháil ardleibhéil a bheidh ar siúl sa Pharlaimint sa Bhruiséil an 25 Aibreán, déanfar plé ar na réimsí seo a leanas:

  • Ag infheistiú i nascacht agus sa gheilleagar sonraí (5G, ríomhaireacht ardluais, intleacht shaorga) agus deighilt dhigiteach a sheachaint
  • Nuálaíocht sa ré dhigiteach bunaithe ar rochtain níos fearr, úsáid agus athúsáid
  • Buntáistí, dúshláin agus deiseanna do shaoránaigh a bhaineann úsáid as seirbhísí digiteacha, agus conas muinín na saoránach seo a choinneáil
  • Margadh aonair digiteach a ligfeadh do ghnólachtaí na hEorpa a bheith i mbun gnó ar bhonn trasteorann agus i dtimpeallacht chothrom gan bacainní.

 

Baineann ochtar Eorpach as deichniúr úsáid rialta as an idirlíon chun eolais a fháil agus faigheann seachtar as deichniúr a gcuid nuachta ar líne.

 

Beidh saineolaithe, feisirí Eorpacha, páirtithe leasmhara agus lucht cinnteoireachta i láthair ag an gcomhdháil ardleibhéil atá á cur ar siúl ag an bParlaimint agus ag an gCoimisiún Eorpach. Cuirfear tús leis an gcomhdháil ag 14.30 ach osclófar na doirse ag 13.00. Is féidir leat clárú anseo, glacfar le hiarratais go dtí an 22 Aibreán.