An tseachtain seo sa Pharlaimint: cosaint shibhialta, cibearshlándáil, cosaint sonraí 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

14-18 Bealtaine 2018 

Céard a bheidh ar siúl i bParlaimint na hEorpa an tseachtain seo? Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

Caithfidh feisirí an choiste um ghnóthaí eachtracha vóta an 16 Bealtaine ar thuarascáil maidir le conas cibearshlándáil fhórsaí armtha na mballstát a fheabhsú. Moltar sa tuarascáil go ndéanfaí acmhainní cosanta bhallstáit AE a chomhtháthú ar bhealach níos fearr. D’fhonn foinse na cibear-ionsaithe a aimsiú, cuirtear in iúl freisin gur chóir foireann agus maoiniú breise a chur ar fáil.

 

Cuirfear tuarascáil féintionscnaimh maidir le blocshlabhraí chun vóta sa choiste tionsclaíochta an 16 Bealtaine. Mar gheall ar an mborradh mór atá tagtha faoi luach airgeadraí fíorúla le bliain anuas, caithfear caighdeáin sábháilteachta níos fearr a chinntiú san earnáil.

 

Cabhraíonn Meicníocht an Aontais um Chosaint Shibhialta le ballstáit AE má tharlaíonn tubaistí nádúrtha. Pléifear conas éifeachtacht na meicníochta a fheabhsú ag cruinniú an choiste comhshaoil an 17 Bealtaine.

 

Tiocfaidh an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) i bhfeidhm ar fud an Aontais Eorpaigh an 25 Bealtaine. Ag cruinniú an 15 Bealtaine, déanfaidh feisirí Eorpacha agus teachtaí parlaiminte bhallstáit AE plé ar chur i bhfeidhm na rialacha nua.

 

Tionólfar éisteacht pharlaiminteach an 16 Bealtaine maidir le caiteachas AE don imirce. Beidh feisirí na gcoistí um shaoirsí sibhialta, um bhuiséid agus um rialú buiséadach i láthair.