Staid an Aontais: measúnú ar a bhfuil bainte amach againn 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Staid an Aontais: cuirfear tús leis an aitheasc ag 09.00 CET an 12 Meán Fómhair 

Mar is mithid measúnú a dhéanamh ar a bhfuil bainte amach againn agus ar an dul chun cinn atá fós le déanamh: tionólfar an díospóireacht bhliantúil faoi Staid an Aontais an 12 Meán Fómhair.

Cuirfear tús leis an díospóireacht faoi Staid an Aontais Eorpaigh ag 09.00 (Am Lár na hEorpa) an 12 Meán Fómhair. Craolfar an seisiún iomlánach beo ar shuíomh na Parlaiminte, agus is féidir páirt a ghlacadh san ócáid bhliantúil seo ar na meáin shóisialta chomh maith.

Tá an díospóireacht faoi Staid an Aontais ar cheann de na díospóireachtaí is tábhachtaí a bhíonn ann sa Pharlaimint gach bliain. Mar an t-aon chomhlacht de chuid AE atá tofa go díreach, is cuid ríthábhachtach í an díospóireacht faoi Staid an Aontais den mhionscrúdú a dhéanann an Pharlaimint ar obair an Choimisiúin. Ócáid a bhíonn ann chomh maith chun marana a dhéanamh ar a bhfuil i ndán don Aontas. I bhfianaise na dtoghchán AE a bheidh ar siúl i mBealtaine 2019, bainfidh tábhacht ar leith le díospóireacht na bliana seo.

Le linn na díospóireachta, beidh deis ag feisirí measúnú a dheanamh ar a bhfuil bainte amach ag an Aontas Eorpach ó tharla na toghcháin Eorpacha don uair dheireanach i mBealtaine 2014. Déanfar plé freisin ar an dul chun atá fós le déanamh agus ar na dúshláin atá le sárú ag an Aontas Eorpach.

Tar éis d’Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh Jean-Claude Juncker aitheasc a thabhairt beidh díospóireacht ann le feisirí na Parlaiminte agus ansin tabharfaidh an tUachtarán Juncker na ráitis deiridh uaidh. Seo a cheathrú haitheasc faoi Staid an Aontais ó toghadh é in 2014.

I ndíospóireacht na bliana seo caite, cuireadh béim faoi leith ar na ceisteanna seo a leanas: cosaint agus slándáil, imirce dhlíthiúil, trádáil idirnáisiúnta, comhionannas sóisialta, agus conas cumas buiséadach agus próiseas cinnteoireachta an Aontais a neartú.


Beoshruth

Ó thart ar 09.00 (Am Lár na hEorpa) ar aghaidh, tráchtfaidh an tUachtarán Juncker ar ar baineadh amach le bliain anuas agus cuirfidh sé i láthair tosaíochtaí na bliana romhainn. Beidh beoshruth ar fáil ar shuíomh na Parlaimintear leathanach closamhairc an Choimisiúin. Craolfar an díospóireacht faoi Staid an Aontais beo ar Facebook chomh maith.

Tuairimí na bhfeisirí

Is fiú súil a chaitheamh ar Mhol Nuachta na Parlaiminte chun nuashonruithe a fháil ó na feisirí féin i rith na díospóireachta. Beidh áiseanna closamhairc ar fáil ar an leathanach seo.


Is féidir na himeachtaí ar fad a leanúint ar Twitter leis an haischlib #SOTEU.

Trédhearcacht agus cuntasacht


Leis an aitheasc faoi Staid an Aontais bíonn deis ag feisirí agus ag Uachtarán an Choimisiúin cur síos a dhéanamh ar an staid ina bhfuil an tAontas agus ar a dtuairimí faoin tslí ba chóir don Eoraip bogadh ar aghaidh sa bhliain atá romhainn. Baineann an díospóireacht le trédhearcacht agus le cuntasacht, agus tionóltar i gcónaí í le linn an tseisiúin iomlánaigh i mí Mheán Fómhair.


Na toghcháin Eorpacha


Mar an t-aon chomhlacht den Aontas a thoghtar go díreach, déanann an Pharlaimint ionadaíocht ar leasanna na nEorpach ar leibhéal an Aontais Eorpaigh. I dtoghcháin 2014, don chéad uair bhí anáil ag torthaí na dtoghchán ar ainmniúchán Uachtarán an Choimisiúin. Mar gurb é Jean-Claude Juncker iarrthóir an pháirtí a bhain an líon is mó suíochán amach, toghadh é mar Uachtarán.


I mBealtaine 2019, tionólfar na toghcháin Eorpacha arís agus beidh toghthóirí na hEorpa in ann cinneadh a dhéanamh faoi uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh. Tá todhchaí na hEorpa i lámha mhuintir na hEorpa! Má tá tú ag iarraidh eolas a scaipeadh faoi thoghcháin 2019, is féidir leat páirt a ghlacadh san fheachtas cumarsáide anseo.