Sa Pharlaimint san athbhliain: na toghcháin Eorpacha, Brexit agus buiséad fadtéarmach AE 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Céard a bheidh ar chlár oibre na bhfeisirí sa chéad leath den bhliain úr? Caith súil ar an alt thíos chun tuilleadh a fhoghlaim.

An 23-26 Bealtaine 2019 beidh na chéad toghcháin Eorpacha eile ar siúl ina dtabharfar an deis do gach Eorpach a roghnú cé a dhéanfaidh ionadaíocht orthu sa Pharlaimint. Cinnfear leo conas a ghníomhóidh an Eoraip amach anseo chun aghaidh a thabhairt ar cheisteanna amhail fostaíocht, gnó, slándáil, imirce agus an t-athrú aeráide. Beidh 705 shuíochán le líonadh san iomlán agus déanfaidh na feisirí seo ionadaíocht do shaoránaigh na hEorpa go dtí 2024. Trí vóta a chaitheamh, beidh guth ag toghthóirí na hEorpa chomh maith maidir le huachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh.


Todhchaí an Aontais


Leanfaidh an tsraith díospóireachtaí sa Pharlaimint faoi thodhchaí na hEorpa idir fheisirí Eorpacha agus cheannairí na mballstát ar aghaidh sa bhliain 2019. I measc na gceannairí a thiocfaidh os comhair na bhfeisirí ag tús na bliana seo tá Príomh-Aire na Spáinne Pedro Sánchez, Príomh-Aire na Fionlainne Juha Sipilä agus an Príomh-Aire Iodálach Giuseppe Conte.


Brexit


Tar éis don Phríomh-Aire Theresa May Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a fheidhmiú an 29 Márta 2017, cuireadh tús go hoifigiúil leis an bpróiseas maidir le himeacht na Ríochta Aontaithe ón Aontas Eorpach, agus meastar go bhfágfaidh an tír an tAontas Eorpach go hoifigiúil ag deireadh mhí Mhárta 2019. Tá ról tábhachtach ag feisirí Eorpacha san idirbheartaíocht Brexit mar sa deireadh thiar thall, is í an Pharlaimint a cheadóidh an comhaontú deiridh agus ní féidir le haon chomhaontú um tharraingt siar teacht i bhfeidhm gan ceadú na bhfeisirí a fháil.

Buiséad fadtéarmach AE


Tá an Pharlaimint tar éis glacadh lena tosaíochtaí don chéad bhuiséad fadtéarmach AE eile nó an creat airgeadais ilbhliantúil, mar a ghlaoitear air, don tréimhse 2021-2027. Tá feisirí Eorpacha ag iarraidh tús a chur chomh luath agus is féidir le hidirbheartaíocht leis an gComhairle maidir leis an mbuiséad fadtéarmach. Tá siad ag súil le teacht ar chomhaontú ó thaobh an bhuiséid de roimh na toghcháin Eorpacha ionas nach gcuirfear isteach ar thionscnaimh thábhachtacha an Aontais agus chun caillteanais phoist a sheachaint.


Nós imeachta údaraithe maidir le lotnaidicídí


De bharr athnuachan chonspóideach na gliofosáite agus de bharr imní a bheith ag teacht ar roinnt saoránach de thoradh Pháipéir Monsanto, chinn Parlaimint na hEorpa coiste speisialta um nós imeachta údaraithe an Aontais maidir le lotnaidicídí a bhunú. Caithfidh feisirí Eorpacha vóta ar thuarascáil deiridh an choiste le linn an tseisiúin iomlánaigh i mí Eanáir. Tá feisirí ag iarraidh leibhéal ard cosanta a bhaint amach do shláinte an duine agus do shláinte ainmhithe araon, agus don timpeallacht.


Comhaontuithe saorthrádála


Tá sé mar aidhm ag comhaontuithe trádála deiseanna trádála níos fearr a chruthú agus bacainní ar an trádáil a shárú. Cuirfear comhaontú trádála le Singeapór chun vóta i rith an tseisiúin iomlánaigh i mí Feabhra 2019.


Bearta nua chun cumarsáid straitéiseach a threisiú


Le linn an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg i mí Eanáir, déanfar plé ar chumarsáid straitéiseach an Aontais Eorpaigh a bhfuil sé mar aidhm aici dul i ngleic leis an mbolscaireacht ó thíortha neamh-AE.


Sceithirí

Leanfaidh obair na bhfeisirí ar aghaidh chun cosaint sceithirí a neartú i bhfianaise na scannal a bhí ann maidir le Dieselgate, Luxleaks, Páipéir Phanama agus Cambridge Analytica.