An Eoraip faoi do bhos: seoladh Aip na Saoránach 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Tá feidhmchlár nua móibíleach cruthaithe ag an bParlaimint chun cabhrú le muintir na hEorpa fáil amach faoina bhfuil bainte amach ag an Aontas Eorpach agus faoi bhearta AE atá ar na bacáin.

Agus na toghcháin Eorpacha ag tarraingt orainn, le hAip na Saoránach is cuma cá bhfuil cónaí ort, is féidir le gach duine faisnéis a fháil anois faoi ghaiscí an Aontais Eorpaigh, faoin obair atá idir lámha ag an Aontas i láthair na huaire agus faoina chuspóirí don todhchaí. Mínítear ról agus obair Pharlaimint na hEorpa chomh maith.


An feirmeoir orgánach thú? An duine mór spóirt thú? An taighdeoir nó iascaire thú? An bhfuil spéis agat sa chomhrac i gcoinne calaois chánach? Nó i mbeartas eachtrach an Aontais Eorpaigh? Tá an t-eolas ar fad a bheidh uait ar fáil lenár bhfeidhmchlár nua.


Is féidir tograí éagsúla a chuardach de réir ábhair nó suímh, agus cuirtear fógraí ar fáil maidir le dul chun cinn na dtograí. Feidhmchlár inchuardaithe, inroinnte atá ann, is féidir é a oiriúnú duit féin agus tá sé ar fáil i 24 theanga oifigiúla an Aontais.


Le hAip na Saoránach, cabhraítear leat:

 • fáil amach faoina bhfuil déanta ag an Aontas Eorpach, faoina bhfuil ar bun ag an Aontas faoi láthair agus faoina chuid oibre ar mhaithe le muintir na hEorpa amach anseo
 • fáil amach faoi imeachtaí atá ar siúl
 • eolas a fháil maidir le tograí áitiúla agus náisiúnta de réir 20 téamaí éagsúla
 • rochtain a fháil ar ábhar ilmheán amhail físeáin, podchraoltaí nó taispeántais sleamhnán
 • cuardach nó scagadh a dhéanamh ar liostaí, agus torthaí an chuardaigh a fheiceáil ar léarscáil.

Tríd an bhfeidhmchlár a chur in oiriúint do do chuid spéiseanna féin, cuirtear ar do chumas:

 • imeachtaí atá spéisiúil duit a chur i bhféilire pearsanta
 • tograí a leabharmharcáil
 • tograí a mharcáil trí úsáid a bhaint as an uirlis aiseolais
 • fógraí a fháil maidir leis na ceisteanna is mó spéise duit
 • tograí a roinnt ar na meáin shóisialta nó trí ríomhphost/téacsteachtaireacht
 • torthaí a thaispeáint i do rogha teanga AE
 • rochtain a fháil ar do shonraí pearsanta agus do roghanna féin a dhéanamh maidir leis an gcuntas
 • na socruithe cuntais céanna a bheith agat ar do chuid gléasanna ar fad.

Leis an bhfeidhmchlár nua, is féidir rochtain a fháil go héasca ar shonraí ón suíomh gréasáin Na Nithe a Dhéanann an Eoraip Dom, ar suíomh gréasáin é a thugann léargas ar thionchar an Aontais Eorpaigh ar shaoránaigh ar fud na mór-roinne.


Is féidir an feidhmchlár úrnua a íoslódáil saor in aisce ón App Store nó ó Google Play.