Roinn an leathanach seo: 

Agus deireadh tagtha le toghcháin na hEorpa 2019 beidh roinnt nithe fós le socrú. Tá súil chun tosaigh ar an méid sin inár ngrafaic faisnéise.

Méadaigh an pictiúr seo: infographic on European elections 2019 - timeline 
infographic on European elections 2019 - timeline        
Cliceáil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim 

Beidh na toghcháin Eorpacha ar siúl in Éirinn an 24 Bealtaine. Déantar na feisirí de Pharlaimint na hEorpa a thoghadh ar feadh tréimhse cúig bliana. Is í an Pharlaimint an t-aon chomhthionól trasnáisiúnta ar domhan a thoghtar go díreach, agus déanann sí ionadaíocht ar leasanna shaoránaigh AE ar an leibhéal Eorpach.


Ceann de na chéad cúraimí a bheidh ar an 751 fheisire a thoghfar ná uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh a thoghadh agus ansin vóta a chaitheamh ar an gCoimisiún ina iomláine.


Roimh na toghcháin Eorpacha, rinne páirtithe polaitiúla ar an leibhéal Eorpach príomhiarrthóir (nó príomhiarrthóirí) a ainmniú chun a bhfeachtas toghcháin ar fud an Aontais Eorpaigh a threorú agus chun bheith ina n-iarrthóirí oifigiúla d’uachtaránacht an Choimisiúin Eorpaigh. Tar éis na dtoghchán, toghfar an príomhiarrthóir arna ainmniú ag an gComhairle, ar féidir leis nó léi tromlach a fháil, ina uachtarán ar an gCoimisiúin Eorpach trí vóta Pharlaimint na hEorpa.

Dualgais Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh 
  • Is é an tUachtarán ceannaire an Choimisiúin Eorpaigh, comhlacht feidhmiúcháin AE 
  • Treoir pholaitiúil a thabhairt don Choimisiún 
  • Cruinnithe choláiste na gcoimisinéirí a ghairm agus bheith ina chathaoirleach orthu 
  • Obair an Choimisiúin a stiúradh maidir le beartais AE a chur chun feidhme. 

Tá sé tugtha le fios ag an bParlaimint go ndiúltóidh sí d’aon iarrthóir nach raibh páirt aige nó aici i bpróiseas na bpríomhiarrthóirí. Caithfidh feisirí vóta ar an uachtarán nua le linn an tseisiúin iomlánaigh in Strasbourg i mí Iúil. Ansin is faoi rialtais na mballstát a bheidh sé coimisinéirí a ainmniú, i gcomhar le huachtarán nua an Choimisiúin.


Tá ceapadh na gcoimisinéirí ar fad faoi réir fhormheas Pharlaimint na hEorpa. Tar éis an tsamhraidh, beidh ar na coimisinéirí ainmnithe teacht os comhair na gcoistí parlaiminteacha cuí de réir na réimsí freagrachta a bheidh acu.


Tar éis na n-éisteachtaí sin, déanfaidh feisirí vótáil le linn an tseisiúin iomlánaigh i dtaobh an dtugann siad nó nach dtugann siad a dtoiliú le ceapadh choláiste na gcoimisinéirí le haghaidh sainordaithe cúig bliana. Nuair a bheidh faomhadh na Parlaiminte agus próiseas ceapacháin na Comhairle curtha i gcrích, beidh an Coimisiún Eorpach nua in ann tús a chur lena thréimhse oifige cúig bliana (ar an 1 Samhain is dócha).