Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

Wifi for all: filling the gap        

Thug feisirí a gceadú an 12 Meán Fómhair le togra i ndáil le hidirlíon saor in aisce a chur chun cinn i bpobail áitiúla trí scéim arna chistiú ag an Aontas, “WiFi4EU”.

Streaming without borders: new rules for online content        

Is fusa rochtain a fháil ar sheirbhísí ábhair ar líne anois, beag beann ar an áit ina bhfuil an t-úsáideoir lonnaithe, de bharr go mbaineann daoine níos mó úsáide as gléasanna taibléid agus fóin chliste na laethanta seo. Tar éis vóta sa Pharlaimint an 18 Bealtaine, cinnteofar go mbeidh an rochtain chéanna ar sheirbhísí ábhair ag daoine agus iad thar lear go sealadach i mballstát AE eile. Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.

Better protection for children online        

Baineann 60% de pháistí in aois 9-15 úsáid as an idirlíon ar bhonn laethúil, chun cluichí a imirt, breathnú ar fhíseáin, nó obair bhaile a dhéanamh. Thug feisirí an choiste um chultúr a gceadú an 25 Aibreán le nuashonrú ar an treoir maidir le seirbhísí meán closamhairc, agus tá siad ag iarraidh go mbeadh bearta níos déine ann i dtaca le fuathchaint, foréigean agus ábhar gnéasach, agus chun páistí a chosaint. Caith súil ar an bhfíseán thuas chun tuilleadh a fhoghlaim.

Merry digital Christmas        

Um Nollaig, tá méadú ar líon na saoránach théann i muinín táirgí digiteacha. Céard atá déanta ag feisirí Eorpacha chun a chinntiú go bhfuil tú ar do chompord agus tú ar líne?

Ailt 

Calling and surfing in the EU will be cheaper from 30/04/2016 ©AP Images/ European Union-EP        

Tógfar céim eile chun deireadh a chur le táillí fánaíochta an 30 Aibreán nuair a laghdófar táillí fánaíochta laistigh den Aontas Eorpach. Agus ón 15 Meitheamh 2017 ní ghearrfar muirear ar bith ort má chuireann tú glaoch ar chara nó má sheolann tú ríomhphost le do ghuthán póca agus tú thar lear. Mar chuid den chomhaontú seo, cuirfear na chéad rialacha uile-Eorpacha i bhfeidhm chun rochtain ar an idirlíon oscailte a chosaint freisin.

An sms announcing the "end of roaming charges"        

Glacadh céim eile chun deireadh a chur le táillí fánaíochta an 15 Iúil nuair a thug feisirí an choiste tionsclaíochta a gceadú le comhaontú na mballstát agus an Choimisiúin Eorpaigh. Faoin gcomhaontú seo, tiocfaidh laghdú ar na táillí an bhliain seo chugainn, agus ón 15 Meitheamh 2017 ní ghearrfar muirear ar bith ort má chuireann tú glaoch ar chara nó má sheolann tú ríomhphost le do ghuthán póca agus tú thar lear.

Modern wireless technology illustration with a computer device ©BELGA_EASYFOTOSTOCK        

D'fhonn borradh a chur faoi gheilleagar an AE agus fostaíocht a chruthú, tá an Coimisiún Eorpach ag iarraidh margadh aonair digiteach a bhunú san AE. Leagadh straitéis amach an 6 Bealtaine 2015 agus táthar ag súil go gcuirfear na moltaí reachtacha i gcrích an bhliain seo agus an bhliain seo chugainn. I láthair na huaire tá tuarascáil féintionscnaimh maidir leis an margadh aonair digiteach á hullmhú ag feisirí. Cuirfear smaointí na bhfeisirí in áireamh agus moltaí an Choimisiúin á gcur le chéile.