Seirbhísí beartseachadta trasteorann: rialacha nua ar mhaithe le tomhaltóirí an Aontais 

 
 

Roinn an leathanach seo: 

Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 13 Márta le rún i dtaca le feabhas a chur ar sheirbhísí beartseachadta trasteorann trí phraghasanna a dhéanamh níos trédhearcaí. Tuilleadh san alt thíos.

Is constaic mhór iad praghsanna ar sheirbhísí beartseachadta trasteorann do shiopadóirí agus do mhiondíoltóirí ar líne. Go minic, is mór an difear idir praghsanna chun beart a sheachadadh ó dhá thír AE go dtí an ceann scríbe céanna. Mar shampla, is féidir beart dá chileagram a sheoladh ón mBeilg go dtí an Iodáil ar chostas €32.80, ach bhainfeadh costas €13 leis chun an pacáiste céanna a sheoladh ón Ísiltír go dtí an Iodáil.

 

Mar gheall ar an easpa trédhearcachta san earnáil, spreagtar seirbhísí poist le praghasanna i bhfad ró-ard a ghearradh, rud a chuireann bac ar gnólachtaí beaga ar líne trádáil a dhéanamh i mballstáit eile AE. Cuirtear bac freisin ar thomhaltóirí roghanna feasacha a dhéanamh agus rochtain níos fearr ar tháirgí a fháil. Bíonn tionchar aige seo freisin ar dhuine ar bith a bhíonn ag iarraidh beart a sheoladh chuig cara nó duine den teaghlach a bhfuil cónaí orthu i mballstát eile.

Is constaic mhór iad praghsanna ar sheirbhísí beartseachadta trasteorann do shiopadóirí (Grianghraf: Bench Accounting, Unsplash) 

Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 13 Márta le rialachán i dtaca le seirbhísí beartseachadta trasteorann a dhéanamh níos trédhearcaí agus níos iomaíche agus chun na bacainní a laghdú a bhíonn roimh chustaiméirí agus mhiondíoltóirí agus táirgí á gceannach acu ar líne san Aontas Eorpach. Chomh maith leis an gcinneadh le déanaí maidir le deireadh a chur le cleachtas na geobhlocála, is dea-scéala é seo do lucht siopadóireachta ar líne.

 

Leis an rialachán nua seo, beidh tomhaltóirí agus miondíoltóirí ar líne in ann breathnú ar liosta praghasanna agus na margaí is fearr a chuardach ar shuíomh gréasáin ar leith, bheadh ar chúiréirí faisnéis shoiléir maidir le praghasanna seachadta agus coinníollacha a chur ar fáil do thomhaltóirí, agus bheadh údaráis phoist sna ballstáit in ann sonraí a bhailiú ó chuideachtaí loingis chun monatóireacht a dhéanamh ar an margadh agus taraifí atá i bhfad ró-ard a mheasúnú.

 

Tar éis do na rialacha teacht i bhfeidhm, tá feisirí na Parlaiminte tar éis a chinntiú go ndéanfaidh an Coimisiún Eorpach measúnú ar an dul chun cinn agus go ndéanfar cinneadh maidir leis an ngá le tuilleadh bearta.