Roinn an leathanach seo: 

Ailt 

Ailt 

Ailt 

LIBE committee        

Léirigh an t-ionsaí i Londain an 22 Márta go bhfuil an Eoraip i gcónaí faoi bhagairt ag an sceimhlitheoireacht. Rinne feisirí an choiste um shaoirsí sibhialta an fhadhb a phlé le hairí gnóthaí baile na Gearmáine agus na Fraince Thomas de Maizière agus Matthias Fekl an 27 Márta. Chuir an bheirt acu in iúl go gcaithfear teorainneacha seachtracha AE a chosaint. Dúirt siad freisin gur chóir do bhallstáit AE faisnéis a roinnt lena chéile ar bhealach níos fearr, agus dul i ngleic leis an radacú.

Cath súil ar an ngrafaic faisnéise idirghníomhach thuas chun tuilleadh a fhoghlaim        

Meastar go bhfuil thart ar 5,000 Eorpach tar éis dul i mbun trodaíochta san Iaráic agus sa tSiria agus is dócha nach rachaidh aon mheathlú ar an mbagairt slándála a bhaineann leo laistigh den Aontas ar a bhfilleadh abhaile dóibh. Ba iad saoránaigh AE a rinne an chuid is mó de na hionsaithe a bhí ann san Eoraip le déanaí agus “trodaithe eachtracha” a bhí i gcuid acu. Thug feisirí Eorpacha a gceadú an 16 Feabhra le rialacha nua i ndáil le dul i ngleic leis an bhfeiniméan.

As the EU looks to draw together actions to fight terrorism, MEPs and experts give their views on five of the key debates.
       

Tá ceist na sceimhlitheoireachta tar éis a bheith mar mhír rialta ar chlár oibre na Parlaiminte le fada. Thug feisirí an choiste um shaoirsí sibhialta a gceadú an tseachtain seo le leasuithe ar an treoir nua frithsceimhlitheoireachta. Leis an reachtaíocht seo dhéanfaí coir as gníomhartha ullmhúcháin chun críocha sceimhlitheoireachta. Dhéanfaí seiceálacha éigeantacha freisin ar shaoránaigh agus iad ag teacht isteach in AE nó ag fágáil AE. Tuilleadh san fhíseán thuas.

Ailt 

Eurobarometre: terrorism ©AP Images/ European Union-EP        

Dar le torthaí an tsuirbhé is déanaí de chuid Eorabharaiméadair ba chóir don Aontas Eorpach tús áite a thabhairt don chomhrac i gcoinne na sceimhlitheoireachta. Chuir 69% de na freagróirí in iúl nach bhfuil gníomhaíocht AE maith go leor a mhéid a bhaineann leis an sceimhlitheoireacht, bhí 82% ann ar mhaith leo go mbeadh an tAontas níos gníomhaí i réimse na frithsceimhlitheoireachta.

MEP Vicky Ford is confident Parliament's redrafted firearms directive will protect law-abiding hunters and museums while preventing terrorists access to guns.
       

I bhfianaise na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta a tharla san Eoraip le déanaí, tá rialacha nua AE á gcur le chéile d'fhonn a chinntiú nach dtiteann gunnaí i seilbh na ndaoine míchearta. Thug feisirí an choiste um an margadh inmheánach a gceadú an 13 Iúil le hathrú ar threoir AE na n-arm tine d'fhonn a chinntiú go mbeidh feidhm ag reachtaíocht AE ar airm thine chomhshóite.

Europol_GA.jpg        

Ní stopann mórfhadhbanna na coiriúlachta agus na sceimhlitheoireachta ag teorainneacha AE. Sin an fáth go bhfuil an Oifig Eorpach Póilíní ann, nó Europol mar is fearr aithne air. Tháinig feisirí ar chomhaontú le hionadaithe na Comhairle ag deireadh 2015 i ndáil le cumas frithsceimhlitheoireachta Europol a neartú. Thug tromlach na bhfeisirí a gceadú leis na rialacha seo i vóta sa Pharlaimint an 11 Bealtaine. Caith súil ar an ngrafaic faisnéise chun tuilleadh a fhoghlaim.

infographic illustration        

Mar thoradh ar ionsaithe an 11 Meán Fómhair 2001 d'iarr údaráis Mheiriceá rochtain ar shonraí pearsanta aerphaisnéirí ar eitiltí trasatlantacha d'fhonn cur lena gcumas ábhair sceimhlitheoirí a aimsiú. Tá an córas PNR nó Taifead Ainmneacha Paisinéirí tar éis a bheith go mór chun tosaigh ar chlár oibre na Parlaiminte le tamall anuas. Tháinig feisirí agus rialtais na mballstát ar chomhaontú sealadach i ndáil le rialacha nua roimh Nollaig; déanfar an comhaontú a phlé sa Pharlaimint an 13 Aibreán.

EP hearing on gun control ©AP Images/ European Union-EP        

I bhfianaise na n-ionsaithe sceimhlitheoireachta a tharla i bPáras i mí na Samhna, tá rialacha nua á moladh ag an gCoimisiún Eorpach d'fhonn a chinntiú nach dtiteann gunnaí i seilbh na ndaoine míchearta. Ach an bhfuil seans ann go mbeadh iarmhairtí neamhbheartaithe ag na rialacha nuashonraithe seo? Rinneadh tionchar mholtaí an Choimisiúin a phlé le saineolaithe sa choiste um an margadh inmheánach an 15 Márta.

"Je suis Bruxelles" at the display of Parliamentarium        

Tá sé léirithe ag na hionsaithe sceimhlitheoireachta a tharla sa Bhruiséil an 22 Márta go bhfuil gá san Eoraip le comhoibriú níos fearr ó thaobh na frithsceimhlitheoireachta de. Tá obair reachtaíochta ar siúl ag feisirí Eorpacha le roinnt blianta anuas d'fhonn go neartófar freagairt chomhchoiteann na hEorpa ar an bhfadhb. Rinneadh ceist na frithsceimhlitheoireachta a phlé sa Pharlaimint le hionadaithe an Choimisiúin agus na Comhairle an 12 Aibreán.

article-teu-GA.JPG        

Leis an gclásal um chosaint fhrithpháirteach, tá d’oibleagáid ar bhallstáit AE cabhair a sholáthar do bhallstát eile a ndéantar ionsaí armtha ar a chríoch. Tar éis ionsaithe Pháras i Samhain 2015 d'iarr rialtas na Fraince ar chúnamh ó thíortha eile AE; b'shin an chéad uair ar baineadh úsáid as an gclásál ó tugadh isteach é sa bhliain 2009. Tá éiginnteacht ann faoin bpróiseas áfach agus rinne feisirí Eorpacha é a phlé an 20 Eanáir. Caithfear vóta ar rún a bhaineann leis an gclásál an 21 Eanáir.

Ailt 

Europol: Assisting Member States in fighting international crime  ©AP Images/ European Union-EP        

Ní stopann mórfhadhbanna na coiriúlachta agus na sceimhlitheoireachta ag teorainneacha AE. Sin an fáth go bhfuil an Oifig Eorpach Póilíní ann, nó Europol mar is fearr aithne air. Bunaíodh Europol chun cuidiú le ballstáit AE sábháilteacht a chur chun cinn san Eoraip, agus de réir mar a thagann éabhlóid ar na bagairtí atá os comhair phóilíní na hEorpa - mar atá feicthe againn go gairid - tá ballstáit ag iarraidh cumas frithsceimhlitheoireachta na gníomhaireachta a fheabhsú.

Document check at Roszke border control in Hungary        

Tar éis an sceimhle a rinneadh i bPáras an 13 Samhain, tá an comhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta tar éis a bheith go mór chun tosaigh ar chlár oibre fheisirí na Parlaiminte. Rinneadh plé sa choiste um shaoirsí sibhialta an 30 Samhain agus an 1 Nollaig ar bhealaí chun straitéis frithsceimhlitheoireachta an Aontais a fheabhsú.

Commemoration_ (1).jpg        

Tháinig feisirí agus foireann na Parlaiminte le chéile an 17 Samhain ag searmanas cuimhneacháin a tionóladh in ómós dóibh siúd a maraíodh sna hionsaithe i bPáras na Fraince ar an Aoine. Ag labhairt dó ag an searmanas i seomra iomlánach na Parlaiminte, dúirt an tUachtarán Martin Schulz: "Le hionsaithe Pháras, rinneadh ionsaí ar shaoirsí na nEorpach, ar luachanna na hEorpa, ar ár modh maireachtála. Rinneadh ionsaí orainn ar fad."

MEP Kirkhope fields questions and concerns from NGOs and airlines over the balance between freedom and security as debate intensifies over Passenger Name Records.
       

Is é Timothy Kirkhope an feisire atá freagrach as tuarascáil na Parlaiminte ar an togra maidir le Taifead Ainmneacha Paisinéirí (PNR) a dhréachtú. Deir sé faoi PNR "go bhfuil sé an-tábhachtach nuair a bhítear ag déileáil le nithe a tharla le déanaí amhail na hionsaithe sceimhlitheoireachta i bPáras, ach go bhfuil sé an-tábhachtach freisin ar ndóigh chun dul i ngleic le coiriúlacht ar an mórscála."

Ailt 

Double interview with Anna Elżbieta Fotyga and Claude Moraes        

Díreach laethanta i ndiaidh ionsaithe Pháras, thosaigh rialtais agus polaiteoirí ag éileamh go mbeadh tuilleadh uirlisí ar fáil chun dul i ngleic leis an sceimhlitheoireacht. Conas a réiteoidh bearta den sórt sin leis na cearta chun príobháideachta agus chun saorghluaiseachta atá ag saoránaigh? Labhraíomar le hAnna Elżbieta Fotyga, cathaoirleach an fho-choiste um shlándáil, agus le Claude Moraes, cathaoirleach an choiste um shaoirsí sibhialta.

Interview with Rachida Dati        

Meastar go bhfuil thart ar 5,000 saoránach AE tar éis dul i mbun trodaíochta le grúpaí sceimhlitheoireachta san Iaráic agus sa tSiria. Agus ceist an radacaithe agus na dtrodaithe eachtracha ag cothú deacrachtaí do rialtais ar fud an AE, thug feisirí an choiste um shaoirsí sibhialta a gceadú aréir le tuarascáil ar an ábhar a chuir an feisire Francach Rachida Dati le chéile. Tá sise den tuairim go bhfuil gá le polasaithe fadbhreathnaitheacha ar leibhéal an AE chun dul i ngleic leis an radacú.